Глава 9-1

Проникването на Последователните Инкарнации

26 април 2004, специален сегмент

Извънземните толкова дълго са искали да имат едновременни преживявания без изцяло да схванат природата на едновременния път. Те смятат, че само като „живеят на Земята” могат да получат „преживяванията на едновременния път” – без отговорностите по приемането му. Това е невъзможно. Споменавали сме, че последователните също се страхуват да не се „замърсят” ОТ нас, вместо обратното, затова всичко е строго контролирано.

Някои мислят, че могат да дублират земните емоции на едновременните инкарнации посредством технологии. Други извънземни групи смятат, че като живеят сред и взаимодействат с едновременни инкарнации, то те могат да попият и облагите на едновременните. Това включва женитба със земляни (в редки случаи), както е показано в научнофантастичната поредица „Taken”. Те вярват, че ключът е в генетиката, тъй като последователните инкарнации са твърде ориентирани към тялото с непокътнатите си спомени за минали животи.

Това показва сериозно неразбиране на едновременния път. От Висшия Аз на Последователните Инкарнации се иска „скок във вярата”, преди да може да се впусне в едновременния път. Именно тази вяра води до решението да се впуснеш в неизвестностите на едновременния път. Докато на индивидуално ниво не се направи този скок, този Висш Аз няма да разбере лабиринта на едновременния път – ще разбере само общите неща в него. Създателите на Играта са заложили това като главно решение, което е белег на зрелост. Работата обаче НЕ е в генетиката. Именно във Висшия Аз е силата!

Да, извънземните наблюдават земляните и се месят в нашите неща (в рамките на правилата на Играта) още от създаването на двата пола. Да, те са действали като „учители” и „богове” за земните хора. Да, опитвали са се да забавят напредъка им с много трудни проблеми. И ВЪПРЕКИ това, едновременните инкарнации продължават да напредват – поради природата на едновременния път в сравнение с тази на пътя на последователните инкарнации. Това включва масивни предавания на данни/преживявания от всяка от инкарнациите на Висшия Аз през всички „времеви” периоди, през които този Висш Аз е активен на Земята.

Последователните се чудят на това (независимо дали го признават или не), но не могат да разберат напълно какво става и защо остават объркани. И продължават да се опитват да ни накарат да им отдадем силата си, да боготворим и следваме външни божества. Въпреки това, ние продължаваме да напредваме и на Много Напредналите етапи възвръщаме силата си, което кулминира в Събудената Финална Инкарнация за всеки Висш Аз.

Има нещо, което кара последователните инкарннации да се чувстват неспокойни в този период. Това включва последните периоди на Края на Играта и вибрацията на Ключа за Завършване. Въвеждането тук на инкарнациите на любимци не ни спря. Нито контрола над земните правителства. Те ОПРЕДЕЛЕНО ни дадоха различни преживявания в периода на Края на Играта.

Последователните инкарнации вярват, че когато Едновременните инкарнации завършат и напуснат Земята, те ще осъществят своя пълен контрол и си мислят, че това ще ги прехвърли на едновременния път. Други извънземни групи искат да завземат ресурсите на планетата и не се интересуват от духовен напредък. Нашата вибрация, докато сме тук, предизвиква неудобство за тях – тя е твърде различна от тяхната и те усещат това.

Последователните инкарнации нямат Финална Инкарнация, нито Много Напреднали инкарнации. Висшият Аз може да напредне и да премине от последователния към едновременния път, но е необходимо завършване на Играта от по-високата вибрация, което може да се спечели само посредством преживяванията по едновременния път.

След като ние напуснем, Земята може да стане последователна планета. Ще има битки за надмощие сред останалите групи.

Комплексът на духа в лампата

28 април 2004, специален сегмент

Понякога Висшият Аз пряко се намесва, за да предотврати прекъсването на избрания път. Това става само в много ключови моменти и ситуации. Ако имате някакви въпроси, влезте навътре и питайте своя Висш Аз. Когато го правите, въпросът се обработва от вашия Висш Аз. Онова, което се случва, е пряк резултат от избрания път и от мястото на тази инкарнация в плана на нейния Висш Аз. В повечето случаи въпросът е ориентиран към тялото. Това се отразява в религиите, където вярващите непрекъснато бомбардират своето „божество” с молби за услуги, като че ли е Духът от лампата. Онова, което трябва да научите от това преживяване е, че духът никога не е „вътре”. Това и измама на Играта, която при инкарнациите от ниско и средно ниво върви в комплект със съответната религия. След като напреднат, те започват да търсят духа в нова лампа – лампата на нестандартните религии. Духът продължава да си остава „отвън”, но може да налетите на същности от ниския астрал, които да се опитат да играят ролята на божеството, което търсите. Новите нива на напредък носят нови и по-сложни преживявания.

Материалите на Матрицата НЕ са за всеки – те са за много малка аудитория на Земята. При все това, средно-Напредналите нива също я откриха. Техният нов дух е техният Висш Аз, но погрешните им концепции си остават. Онези, които смятат, че техният Висш Аз е тук, за да отговаря на всичките им въпроси и да улесни техните любопитни умове посредством преки отговори на въпросите на съответната инкарнация, се самозаблуждават.

Даже след като писах за псевдо-разговорите със своя Висш Аз, продължавам да получавам писма от някой, който си говорил със своя Висш Аз като с някой приятел на чаша чай. Не става така.

Въпросите ви към вашия Висш Аз трябва да са от духовно естество. Трябва да зададете въпроса и да го оставите. Ако Висшият Аз реши, че има нужда от отговор, той вероятно ще дойде под формата на нов учител, или нова книга, идея, нов приятел, пътешествие, което ви открива нови възможности и т.н.

Хората, които искат да си говорят със своя Висш Аз, са обикновено от средно-Напредналите нива. На този етап те вярват, че са на върха на пътя и поради това заслужават пълен достъп до своя „дух”. О, да. Те защитават своето желание да притежават своя дух. Постепенно надрастват това ниво и напредват отвъд него, но докато са на него могат упорито да отстояват убежденията си.

Вашият Висш Аз изисква определено ниво на зрелост, за да получите достъп до онова, което е позволено да се сподели с инкарнацията. Доминантните инкарнации притежават част от това, а Събудената Финална Инкарнация има максималния разрешен достъп за инкарнация, която все още действа в структурата на Играта. Не веднъж ми се е искало да имам пряк контакт със своя Висш Аз. Това обаче не се прави – поради правилата на Играта. Давам си сметка за това и то не ме притеснява. Докато се събуждах, имах достъп до моите доминантни Инкарнации, когато това беше необходимо, но не толкова често, колкото може да си помисли човек. Все още ми трябваха съответните преживявания и се учех от грешките си. Това е част от процеса на съзряването. Сега вече нямам нужда от информация от тях. Но моите Доминантни инкарнации никога не са били мои лични „духове” за мен.

Процесът на духовно съзряване отнема много инкарнации, но той се ускорява при преодоляване на тежките ограничения на средно-Напредналите нива. Вашата Събудена Финална Инкарнация знае това, а относно онези, които настояват, че техният Висш Аз има дава ежедневни съвети и им отговаря на въпросите, то те имат преживяване. Може даже да е постановка, която да ви отведе до място, на което не сте били преди. Може да е опит на някое същество да ви накара да му отдадете силата си. Спомняте ли си срещата на Монро с „бога”, който искаше да го контролира? Това, че имате такива преживявания е нещо, което трябва да обработите. Какво точно е то за вас не мога да кажа. Мога да ви кажа само, че вашият Висш Аз не взаимодейства със своите инкарнации така. Любимият начин на такива заблуждаващи духове е да ви дава истини, които да следвате. Щом започнете да ги следвате, започват манипулациите. Просто бъдете нащрек.

Анти-семитизмът, Анти-ционизмът и Избраните хора

29 април, 2004, специален сегмент

Анти-семитизмът няма връзка с расизма, тъй като има 4 раси: бяла/черна/червена/жълта. Повечето от еврейската религия е съставена от бели, европейски ашкенази. Те не са семити. Ашкенази искат да ги смятат като част от семитската група въпреки, че не са. Но ако една лъжа се повтаря достатъчно често, хората започват да я смятат за истина.

Анти-ашкенази са били фактор в Европа от дълго време. Споменавам това, за да изтъкна, че анти-ционизмът е нещо, зад което стои тъмната полярност. Концепцията за „избраните хора” може да съществува само в митовете за последователните инкарнации, които са създали идеята, когато са се намесили на Земята преди години.

Ако не беше Краят на Играта, Земята щеше да е станала планета на последователните инкарнации, защото Едновременните напускат. Но независимо от избраната роля, всичко се свежда до преживяванията.

Плановете на последователните инкарнации: концентрационните лагери и ЕС

3 май 2004, специален сегмент

Американски и британски войници – както мъже, така и жени, са измъчвали иракски политически затворници и членове на иракската съпротива. И двете правителства казват, че са „шокирани” от това, но истинският им шок идва всъщност от това, че случилото се е станало обществено достояние. Американското правителство има концентрационен лагер в своята кубинска зона за задържане, където държат хора, за които се подозира, че планират да направят нещо без при това да им дават право на адвокат – това е напълно анти-американско. Тези хора са подложени на унижения и мъчения. По-голямата част от американската общественост или не казва нищо, или насърчава това да продължи.

Това е както в Германия през първата половина на 1940, където онези, които са били смятани за заплаха /реална или въображаема/, където са държали хора в концентрационни лагери. Руснаците също са правили това, както сега го правят и палестинците. Когато в германските концентрационни лагери били изпратени хора да проверят какво става, германците казали, че не са знаели. Същото ще стане днес в Америка или Израел, ако тези страни бъдат „освободени”. Не се ли възхищавате от това как се използва този свят?

Вкарването на хора в затвора и измъчването им е стремеж на последователните да окажат влияние върху независимо мислещите едновременни инкарнации. Идеята за концентрационните лагери е възникнала във втората част от периода на Края на Играта.

Подтискането на мисълта и действието е задължително за последователните планети. Спомнете си, че напредъка на планетата изисква планетарен напредък. Затова всеки независим и индивидуален напредък се контролира спрямо онова, което ще донесе полза на планетата като цяло.

Най-ужасното е, че докато измъчват тези хора американците говорят за „свобода” и „демокрация”. Истинската „демокрация” е понятие типично за последователните инкарнации. Сами си направете преценка.

Един американски войник, включен в мъченията каза, че никога не са били „инструктирани” във връзка с Женевската конвенция. Това е отказ да се поеме отговорност, което е епидемично за Земята днес. Излиза, че ако никой не ми е казал, че нямам право да ги измъчвам, аз ще ги измъчвам. Техните действия са или много типични за Любимците или за Последователните. Една инкарнация на любимец, например, не би се поколебала да извършва анти-социални и разрушителни действия и повечето подобни престъпници са инкарнации на любимци. Ясно е, че мъченията и жестокостите са типични за Тъмните.

Някои раси от извънземните /които минават за земни хора/, също се забавляват много като вземат участие в типичните за Тъмните мъчения. Тъмните вършат своята работа на „тъмно”. Човек рядко вижда истинската им природа в действие. Те използват типични за светлите думи, за да маскират истинските си намерения. Затова привържениците на тъмните обичат думи като „демокрация” и др. подобни. Всички комунистически страни бяха наричани „комунистическа република”, но нито бяха „демократични”, нито „републики”. Днес същото важи и за американците и за изграждането на тяхната империя, както преди – за комунистите и за построяването на тяхната империя.

Друго средство на последователните инкарнации е ЕС и американското му съответствие NAFTA. Европейският съюз, обаче, се движи много по-бързо. Това е основна част от концепцията за създаване на един свят. Приятно ми беше да гледам демонстрация в Полша срещу членството им в ЕС. Винаги политическите лидери са тези, които тласкат хората към такива членства, защото тях не ги е грижа какво мислят за това хората. Виждате голяма част от действията, насочени към превръщането на Земята в планета на последователни инкарнации. Правете си свои собствени разследвания. Каквото и да решите да направите – то е ВАШЕ преживяване. Следете новините, въоръжени с тази информация и наблюдавайте пропагандата с по-критичен поглед – сортирайте онова, в което искат да вярвате и онова, което наистина се случва.

Повечето от любимците идват от животинското царство, а не от растителното. Земният планетарен дух не би позволил това, нито пък то би било необходимо на Земята в периода на Края на Играта.

Когато вегетарианството се съчетае с мистицизма, се създават групи на Светлите по-свети-от-вас и убеждението, че вегетарианството е пътят на Напредналото същество. Това е далеч от истината, но такъв е техният опит в настоящата им инкарнация.

Повечето от любимците са тревоядни, макар че имат зъби като месоядни. Както тревоядните никога не ядат месо, така правят и инкарнираните любимци. Те могат даже физически да се разболеят, ако ядат месо. Когато са инкарнирани, любимците нямат стремеж да търсят истината. Чудя се колко от вегетарианците ще останат вегетарианци, ако им остане за ядене само месо. Лесно е да си вегетарианец, когато имаш богат избор от храна.

Имаме един вегетарианец в службата – такъв е поради настояванията на жена му. На едно парти подготвих различна храна за всеки вкус. Той започна да ми развива теории за „мъртвите животни”, които се използват за храна от месоядните. Аз пък му разказах за това колко растения е убил, за да си направи една салата. Тогава той млъкна. Вегетарианците говорят за духа на животните, но не говорят за духа на растенията. Те обичат да вменяват чувство за вина в околните. За Планетарния Дух тялото е това, което то е и за Висшия Аз. Затова яжте каквото искате без да изпитвате чувство за вина. Планетарният Дух обича да работи съвместно с Висшите Аз.

Вторият том на Матрицата е за по-напреднали в сравнение с първия. Това е направено с определена цел и според определен план. Който не може да се справи с информацията в първия том, още повече би се объркал с тази във втория.

Знам, че някои последователни инкарнации са чели Матрицата, за да открият онова, което търсят от едновременния път без да трябва да пребивават на този път. Други пък са просто любопитни да разберат какво представлява едновременния път по принцип. Само че Последователна Инкарнация, прочитайки Матрицата, не би разбрала материала в нея. Макар че говоря много за тях, тя не е написана за тях. Ключът е Индивидуалният Висш Аз и избрания от него/нея път. Ако не сте Много Напреднала или Събудена финална Инкарнация, не бихте я разбрали.

Затова бих посъветвал Последователните Инкарнации да съберат смелост и да се прехвърлят на едновременния път, за да пожънат облагите на Индивидуалността от него, защото Индивидуалността е ключът за завършването на Играта. Планетарният напредък е само първата фаза на галактическото завършване на Играта. Щом сте приели това предизвикателство, нещата за вашия Висш Аз ще станат по-ясни. Ще вземете това решение, когато сте готови, разбира се, но щом проучвате проекта Матрицата V, това означава, че този момент приближава. Любопитството е семето на промяната.

Краят на Играта става все по-тъмен, докато процесът на уеднаквяването се засилва и налагането на еднаквия манталитет става преобладаващо. Вибрациите на този процес са обезпокояващи за Много Напредналите. Колкото са по-напреднали, толкова по-обезпокояващи са тези вибрации. Всичко е като банкет на наблюденията, но то е и като да се къпеш в калта, тъй като вибрациите са много тежки и Тъмни. Това намалява желанието да си в досег с груповите дейности, които обикновено насърчават конформността, особено при Много Напредналите и Финалните Инкарнации.

Полицията на мисълта/речта налага еднаквия модел навсякъде и търси нарушители на Новия Ред. Като например в щат Вашингтон, където един учител докладвал един 15 годишен младеж на ФБР за това, че се осмелил да нарисува императора Буш като дявол с рога. Типично за този манталитет е „не можеш да казваш това”.

Макар уеднаквяването да изглежда като нарушаване на правилата на Играта, то не е такова на настоящия етап от Края на Играта. Ставащото сега е онова, което последователните винаги са искали да направят на „едновременната” Земя. Последователните се опитват да забавят развитието на едновременните, но никога не могат да върнат развитието на Духа обратно. Поради това според тях те трябва поне да наложат еднаквост на Земята насила. Те, а това е типично и за Светлите, мислят, че провят това в полза на останалите. Всъщност принуждават насила другите да се отказват от преживявания и го правят „за тяхно добро” В мотивацията на влечугоподобните ще откриете преобладаваща Тъмна вибрация. При някои от другите извънземни – преобладава Светлата вибрация. И двете дейности имат една цел – подтискане на индивидуалността и едновременните преживявания.

Сега последователните имат подръка технологиите – електронни и химически средства, за да отслабят решимостта на едновременните инкарнации да се съпротивляват на процеса на уеднаквяването. Това означава подмяна на естествената имунна система с такава, която зависи от дроги. Любимците с готовност се поддават. Но при целия този хаос и контрол, сега на Земята ситуацията е уникална. Това ще се случи отново едва в периода на Края на Играта на СЛЕДВАЩАТА едновременна планета в нашата Галактика.

При всички тези периоди на Край на Играта, последното извършено действие на Планетарния дух при неговото завършване на Играта, е придвижване напред и оставяне на един мъртъв свят. При предишния Край на Играта, ние без съмнение сме били някои от последователните инкарнации. При всеки такъв период множество Висши Аз се сдобиват с достатъчно вяра, за да преминат към пътя на едновременните инкарнации.

Матрицата ви дава голямо количество информация, която лесно може да бъде разширена. Това обаче не е целта ми. Както последователните имат свой прозорец на възможности в периода на Края на Играта, така е и за Висшите Аз, тръгнали по пътя на едновременните инкарнации. Има търсене на тези книги в библиотеката на ниво 27.

Имате ключовете, които са ви необходими, за да скъсате веригите от преживявания и да завършите Играта. Имате и подробности към тях. Други ключове са включени в специалните сегменти на книгата. Тези ключове са предназначени за малко по-различна аудитория, отколкото останалите. Онези, които активират тези ключове, ще разберат какво искам да кажа.

Оня ден един познат ми каза: Според мен, смъртта е всичко. След нея няма нищо”. В такъв случай, казах му аз, подготви се за ГОЛЯМА изненада. Спомнете си, след като преминете през Края на Времето, спомените ви ще се възстановят. Тогава ще имаме много за казване на другите Висши Аз, когато погледнем назад към нашите преживявания в трета плътност. Експериментът беше много интересен. А сега оттук …

Статуята на дракона пред ОН

9 март 2003

Става дума за мита за свети Георги, който убива Дракона. Винаги се говори за Дракона, а не за дракон изобщо. Този Дракон е кралицата от Орион. Митът е основан на историята за една разбунтувала се кралица, която отнела нашата слънчева система от кралицата на Орион. Св. Георги е тази кралица.

Горбачов помогна да се разтури Съветския съюз поради очакваното връщане на кралицата от Орион, която да си вземе обратно онова, което й е било отнето преди хилядолетия. Горбачов и другите световни лидери са информирани за това. Съветският съюз се разпадна едва ли не за едно денонощие, а Варшавският пакт вече е само спомен. Това не е резултат от бунта на хората, а рязка смяна на посоката от онези на власт.

Статуята, подарена на ОН, демонстрира обвързаността на Русия с разбунтувалата се кралица през 1991. Политическите лидери чувстват, че ако се обединят зад разбунтувалата се кралица, ще могат да устоят на силите на кралицата на Орион. Това беше стъпка в посока на подготовката на хората за извънземна инвазия.

Разбунтувалата се кралица, обаче, знаейки, че не може да се бори с превъзхождащата я военно кралица на Орион, избягала от тази система. Предполагам, че когато емисарите на кралицата на Орион се покажат, днешните лидери, повечето от които са влечугоподобни, ще се опитат да направят услуга на новата лидерка. Ще видим как ще стане това АКО този Жокер бъде разигран.

Повече информация за влечугоподобните има в сайта на Дейвид Айк и в библиотеката на ниво 27. Това са типични за 3-то измерение въпроси, които представляват основен интерес за инкарнациите от слабо- и средно-Напредналите нива. Много Напредналите не се спират дълго на това, защото намират много по-интересни аспекти на Играта.

Имайте тоалетна хартия под ръка!

20 март 2003

Адолф фон Буш започна своята война и пропагандните мелници (известни като медиите) се задвижиха на висока скорост. Толкова много мръсотия се излива от Вашингтон и днешните медии, че по-добре си дръжте тоалетната хартия под ръка, за да се избърсвате след телевизионните/радиопредаванията и вестниците. Това Е Играта. Американското правителство научи, че американците реагират благоприятно на всичко АКО се използват думи като „свобода” за оцветяване на техните престъпни действия. Краят на Играта е.

Американските нашественици казват, че отиват да „освободят” хората от правителството, което сами са избрали. Почти всички нашественици в исторически план са „освобождавали местните” от тяхното правителство. Това са пропагандни глупости! По радиото пускат „Бог да благослови Америка”, а би трябвало да пускат „Бог да прокълне Америка” за това, че не си гледа своята работа. Типично за извънземните от империята Орион е това, което прави сега Америка.

В САЩ се говори за „свобода на словото”. Но тази свобода се свежда до подкрепата на фашисткото правителство на Буш. Другите диктаторски правителства, разбира се, също имат тази „свобода”. Германците са били свободни да подкрепят Хитлер, а руснаците – Сталин, китайците – Мао и т.н. Законът на толерирането не е добре дошъл на Земята освен сред малка група много Напреднали.

Целта сега е да се премахне индивидуалността. Извънземни дадоха на земните правителства достатъчно технологии, за да направят това. Технологията е враг на духовния напредък и ИНСТРУМЕНТ на извънземните империи за подтискане на тези, които не са съгласни с правителствата, или които искат да държат свой собствен курс на развитие.

Под влиянието на Буш Америка, вместо да стане държава, която толерира свободата на мисълта/изразяването/самоопределянето, се превърна в страна, която се стреми към конформност и въвеждане на ред.

Годината от Ада продължава. Не се оставяйте да бъдете засмукани от пропагандата, която излиза от Вашингтон. Всичко това са глупости! Ще става по-зле.

Три-пет-нула-нула

4 април 2003

Наскоро гледах отново филма „Коса” – интересно е как всичко в него наподобява ситуацията в Ирак – единствената разлика е, че сега военните са доброволци.

Тъмните успяха да заблудят обществеността посредством думи като „свобода” и „патриотичен”. И сега тече „малка мръсна война”, но това не е очевидно за всички с изключение на онези, които са прекъснали веригите от преживявания на подпалване на война/патриотизъм. За тези от вас, които са прекъснали тези вериги – този сегмент е за вас.

Гледайте този филм и вижте какво още може да забележите в него. Вижте повтарящата се верига, предпочитана от тъмните в този финален етап на Играта. Ще бъде интересно упражнение по наблюдаване. Повечето американци толкова лесно се подвеждат от думи като „свобода” и „патриотизъм”, че не се опитват сами да разследват ситуацията, за да не открият истината.

Помнете също и това, че онези, които са в тези вериги от преживявания, трябва да преживеят това. Не се опитвайте да „спасите” никого. ТЕХНИТЕ Висши Аз знаят това, което е най-добро за ТЕХНИЯ път на този етап. И вие сте били в тях и сега можете да оцените колко по-интересно е да ги гледате отстрани, отколкото да сте в тях. Предстоят още много интересни за наблюдение ситуации.

По кого се стреля?

8 април 2003

В Орегон полицията откри огън срещу протестиращи срещу войната. Можете да видите снимките на адрес http://www.rense.com. Защо винаги се стреля срещу протестиращите срещу войната, а не срещу тези, които защитават войната? Всичко това са военни престъпления. Това е редът на Тъмните.

Искаха от мен да даря карта за телефон за някой войник в Ирак. Отказах. Не подкрепям военни престъпници. Тъмните се настройват много яростно срещу онези, които не са конформисти. Тъмните са изключително нетолерантни.

Нашият сектор от галактиката се контролира от Тъмните. Светлите се използват само за да подхранват Тъмните. Законите на Вселената се отричат. Всичко това е част от Играта в трета плътност. Да намериш хора, които да разберат тези наблюдения, свързани с подпалването на войната и патриотизма, е доста трудно. Буш ще въведе и други сценарии на Тъмните. Не забравяйте, че повечето германци са обичали Хитлер, докато е бил победител. Същото важи и за повечето американци и за Адолф фон Буш. Времената са Тъмни и ще стават още по-Тъмни.

Наблюдение: Иракският фарс – Тъмните сили в действие

11 април 2003

По новините дават, че подкрепящите подпалването на войната/патриотизма твърдят, че шепа хора (в техния милионния град) се радват, че нашествениците са там. Ако САЩ беше нападната, за да бъдат „освободени” хората тук от Адолф фон Буш и неговите пазители републиканци, сигурен съм, че също щеше да има шепа хора, излезли да посрещнат нашествениците с добре дошли. Но онези подкрепящи са от шиитите, които се противопоставят на управляващите. Те биха приветствали всекиго.

Да приветстваш хора, които се опитват да завладеят страната ти без ти да си правил опити да завладееш тяхната означава, че веригите от преживявания все още са активни. Не можете обаче да оцените това достатъчно, ако не сте постигнали ин-ян формата на баланс.

Превод Еми Манолова

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s