Глава 2

Първата верига от преживявания

След като Висшият Аз се измори от това, което Боб Монро нарича оригинален „дом”, той разкъсва веригата от преживявания, свързани с този оригинален „дом” и започва да търси нещо повече. Това може да включва доста странстване и търсене. Помнете, че всички решения се вземат единствено от Висшите Аз – никой не им казва какво да правят.

Даден млад Висш Аз може да попадне на сценариите за Играта в трета плътност разигравани в различните галактики.

Без изключение Играта започва на пътя на последователните инкарнации. Именно там Висшият Аз събира основните си преживявания от трета плътност. Висшите Аз с последователни инкарнации се събират на големи групи, в зависимост от това коя част играят в Играта – например Висшите Аз на влечугоподобните се събират толкова близо, че ако ги гледате отстрани ще ви се сторят като разстлан огромен лист опаковъчна хартия с малки мехурчета по него. Помнете, че всяка последователна инкарнация има един Висш Аз – това прави много на брой такива Висши Азове.

Те избират една от групите последователни инкарнации, защото групата, която стои заедно, прилича на групата дейности от оригиналния „дом” на Монро. Влечугоподобните са зелените пулове на дъската на Играта. Плеядианците са жълтите. Сириусианците са кафявите и т.н. Това са само етикети, които им давам тук, за да илюстрирам разликите в последователните участници. Поради това, че имат по една инкарнация и се групират заедно, техният напредък като цяла единица се извършва изключително бавно. Това показва, че групата ви забавя, когато сведете прогреса си до нейния.

Това продължава милиарди години. След това, както в описания от Монро сценарий на оригиналния „дом”, някои Висши Аз се отегчават от рутината и от бавните вериги от преживявания, които срещат на пътя на последователните инкарнации. „ТРЯБВА да има нещо повече”, мислят си те. Ето кога няколко групи Висши Аз се отделят от своите групи и това включва ВСИЧКИ последователно инкарниращи се групи. Тези Висши Аз търсят нещо повече. Ето кога те откриват пътя на едновременните инкарнации.

Отварянето на пътя на едновременните инкарнации в Играта е съвпаднало с експериментите на генетичните учени на Орион/Сириус на Земята и разделянето на древните земни хора на два пола. Така започнали преживяванията, свързани с едновременните инкарнации. По-неспокойните Висши Аз напуснали прекалено претрупаните групи от Висши Аз еволюиращи чрез последователни инкарнации, и се придвижили към областта на висшите Аз еволюиращи чрез едновременни инкарнации. Те се превърнали в нова част от Играта, но техният брой бил твърде малък в сравнение с астрономически високия брой Висши Аз с последователни инкарнации.

Онези Висши Аз, които са избрали да останат на бавния път на последователните инкарнации, знаят за едновременния път, но още не са преодолели своите страхове от това да работят самостоятелно и независимо и да скъсат веригите от преживявания, свързани с пътя на последователните инкарнации. Тяхното мото е безопасността. Ще стигнем там, когато ни дойде времето, смятат те. Този подход е валиден за тях. Що се отнася до Висшите Аз, които искат повече, обаче, те се движат по пътя на едновременните инкарнации. Придвижването от последователни инкарнации към едновременни е постоянно, но това не пречи на Висшите Аз с последователни инкарнации да се опитват да повлияят на членовете на бившия екип, за да ги накарат да се опитат да се върнат въпреки, че това е невъзможно.

Обикновено това се наблюдава при някои контактьори и техните извънземни посетители, които им казват: „как някога са били един от тях” – това добавя нови преживявания към веригата от преживявания на съответния контактьор. Вместо да ги насърчат да Напредват, те правят опити да забавят развитието им – това важи за онези Висши Аз, които се опитват да извадят от строя даден бивш член на екипа. Това е друг фактор в Играта.

Зодиакалните вибрации и Играта

11.03.2003

Всеки знае 12-те знака на Зодиака и своя личен знак.

Докато сме в Играта ние ще преживеем и 12-те знака на зодиака в уникални комбинации чрез стотиците и стотици инкарнации, които имаме. Вибрацията на всеки знак има свое усещане и предназначение. Уникалната комбинация на планетите и знаците, в които се намирате по време на раждането си, създават индивидуалната инкарнация, която „сте” по това време. Това никога не се случва два пъти за периода на инкарнационния път на вашия Висш Аз. Планетните тела генерират своя собствена честота, както и Земята. Това е ЕДНО от предназначенията на реалиите на Природния Дух, които работят с пътищата на Висшия Аз. Дванадесетте вибрации се излъчват през физическите тела на планетарния/слънчев Висш Аз на Природния Дух.

Извън трета плътност вибрациите не съществуват отделно, а по-скоро като цяло. Няма висши Аз, които да са Водолей или Стрелец. Вибрациите се проявяват като цяло, а не като отделните 12 знака. След приключването на Играта във всеки от 12-те знака, вашият Висш Аз ще бъде в състояние да използва зодиакалните вибрации като майстор. Това е нещо, което не може да се направи преди преживяванията от Играта. Съществува определена необходимост от майсторство, но ще трябва да почакате, докато вашият Висш Аз ви извести за това.

Какво да правим по време на периода на Края на Играта – Емоционален огън

21.03.2003

Периодът на Края на Играта е в разгара си. Вие сте в Играта. Какво да правите? Трябва да правите онова, което имате чувството, че трябва да правите. Почти всеки ще играе някаква част от драмите, разиграващи се в Края на Играта, в зависимост от това къде е настоящата ви инкарнация и в зависимост от преживяванията, от които вашият Висш Аз се нуждае. НЯМА правилни или погрешни положения, в които можете да се намирате. Ако искате да следвате Адолф фон Буш, значи именно това трябва да направите. Ако искате да се присъедините към противниците на войната – значи това е нещото, което трябва да направите вие. А ако искате просто да си седите, да се облегнете назад и да наблюдавате – значи това трябва да направите. Да изисквате от всеки от останалите да прави онова, което правите вие, означава, че не сте достатъчно напреднал, за да може духът ви да управлява процеса на идентифициране с тялото ви. Това, обаче, се отнася за повечето хора на планетата. Ако някой твърди, че неговата позиция е правилната, а тази на другите – погрешната, значи не е разбрал въпроса за индивидуалността. Онова, което е правилно и вярно за един, може да е неправилно за друг.

Докато по принцип е много полярно да си или за или против изграждането на империи от Америка и желанието да управляваш света, вие нямаше да сте тук, ако вашият Висш Аз не искаше НЯКАКВИ преживявания във връзка с това. Намирам, че е особено интересно да говориш за тези неща и да наблюдаваш реакциите на онези, които вярват, че присъединявайки се към единия лагер може да промени Играта. Играта не може да бъде променена. Дори цялото „зиг хайл-ване” в Америка за Адолф фон Буш няма да промени нейната посока. Нито пък протестирането срещу войните. Помнете, че направленията на Играта са определени още преди тя да започне. Вие сте само играч в Играта, който е дошъл тук заради преживяванията. Докато не схванете тази концепция, няма да можете да видите гората от дърветата.

Питали са ме дали Играта е състояние на дисбаланс поради това, че тъмните сили в Америка, Британия и Израел действат и дали „светлата полярност ще бъде увеличена като численост”. Този сектор от галактиката е към Тъмната полярност – имайте предвид това.

Ако Империята Орион наистина изпълни плановете си да се завърне на Земята, Светлата полярност почти ще изчезне тук.

С наблюденията, които правя, аз ви давам гледната точка на Събудена финална Инкарнация за Играта. Мога да посоча Тъмните и Светлите и да посоча техните намерения. В същото време обаче ви казвам, че те трябва да изпълнят своята роля в Играта. Вие не можете да промените това, но можете да се забавлявате с тях, ако можете да владеете своя емоционален огън. Можете да участвате в Играта и без да се оставите да бъдете пометени от нея. Можете да изпитвате страст към нещо без да се оставите тази страст да започне да ви управлява. Когато казвам това на някого, който се идентифицира с тялото си, той казва: „абе ти защо не се ядосваш заради това или заради онова?” Така им се струва на тях, защото те самите „реагират” така, тъй като са управлявани от страстта, вместо да е обратното. Да рисуваш с емоционалния огън е нещо, с което Събудените Финални Инкарнации ще се занимават, той като това е необходим за по-високите плътности елемент.

Политическата коректност и Играта

24.03.2003

Тъмната страна на политическата коректност включва патриотизъм, консервативни мнения и религиозна отдаденост /да отдадеш личната си сила на външни божества/.

Светлата страна на политическата коректност включва омраза към престъпленията, отричане на преживяванията, безусловна любов и религиозна отдаденост /отдаване силата си на външни божества/.

И двете полярности говорят от името на своето божество. Те обаче трябва да се научат да говорят от свое име.

Тъмната страна изисква патриотизъм. Това се вижда при инвазията в Ирак. Тази война не беше обявена за Америка, а по други мотиви. Адолф фон Буш не е за Америка – той използва Америка. Този назначен, а не избран, президент прави хората на глупаци и нашата страна показа, че има много такива глупаци, любимци и фашисти в нея. Тъмните обичат да внушават на хората, че „любовта към страната” и „покорството пред правителството” са едно и също нещо. Не са. Така хората застават от страната на отбраняващите се. Тъмните знаят това и го използват. Привържениците на тъмните пък вярват на всичко, което им казва правителството. Те не са достатъчно духовно напреднали, за да си дадат сметка, че ги канят да се пързалят с шейни без да има сняг. Тъмната страна има много омраза в себе си и ако не могат да те управляват, те те мразят. Това е тяхното преживяване.

Светлата страна в САЩ много си пада по глупостите от типа „омраза към престъпленията”. В същност, престъплението си е престъпление. Няма нищо общо с негативните мисли на някого или на някоя група. Да налагаш еднообразие насила е част от мотивацията на последователните инкарнации. Да отричаш индивидуалността, даже ако тя противостои на онова, в което вярваш, е конформността на последователните инкарнации. Няма проблеми да мислиш каквото искаш, стига да уважаваш правото на другите да правят каквото искат при условие, че не те карат насила да правиш и ти същото.

И ДВЕТЕ полярности са в неравновесие. Това е природата на Играта. Единственият начин да отстраните полярностите е да ги смесите в едно. ТОВА е основният страх на полярностите. Идеята на либерализма е промяна. Идеята на консерватизма е стагнация. Вибрацията на промяната Е духовна. Това не бива да се бърка с „либерализма” на светлите, което не е едно и също нещо. Никоя от полярностите поотделно не е коректна, НО всяка полярност има елементи, които са коректни, когато се смесят с противоположната страна.

Докато успеете да стигнете баланса, вие ще и трябва да участвате в полярностите – както в Тъмната, така и в Светлата с всички произтичащи от това последици. И ДВЕТЕ полярности са некоректни. Ще можете да оцените това когато стигнете до баланса, където от всички най-много се цени индивидуалността. Междувременно, Играта продължава.

Веригите от преживявания и патриотизма/подстрекателството към война

Нужно е да бъдат преодолени около 95% от вградените в ДНК на тялото структури от команди при преживяването на тези „вериги” от преживявания. При по-ниските нива на инкарнациите действа пълният набор от тези команди – те са необходими, за да можете да имате преживявания в 3та плътност. След като сте преживели необходимото и започнете да ги осъзнавате като повтарящи се вериги, вашият дух съзрява и вие започвате да разкъсвате тези вериги. Колко време ще ви отнеме докато разкъсате подобна верига зависи от това дали е главна или второстепенна за вас и от преживяванията, които вашият Висш Аз изисква във връзка с тях.

Сексуалността се състои от няколко главни и второстепенни вериги. Религията също има няколко главни и второстепенни вериги. Третата главна група включва полярностите, свързани със сексуалността/религиозността/полярността. Те отнемат най-много време, за да бъдат прекъснати и са най-трудните.

Партиотизмът/подстрекателството към война са подразделения на областта на Тъмната полярност. Обикновено те са много силни в ниските и средните нива на инкарнациите. Сляпо или полу-сляпо покорство пред правителството и приравняване на „правителство” със „страна” са части от тази верига. Тези вериги обикновено могат и наистина се простират през средно-напредналите нива. Те са трудни за разкъсване и на инкарнациите е трудно да ги видят като това, което те наистина са. За някои от Много Напредналите нива те могат да бъдат сред последните разкъсани вериги. Тези вериги включват отричане на Вселенските закони и търсене на конформността, за която мечтаят последователно инкарниращите се извънземни от Орион. Например: мрази Франция/ бомбардирай/убивай/разрушавай/мрази Ирак, мрази мюсюлманите, мрази всеки, който не е съгласен с теб и т.н. Всичко това са характеристики на Тъмните.

Дългът би трябвало да се изпълнява към страната, ако вие желаете, а не към правителството. Ако вашето правителство не спазва Вселенските закони, вие би трябвало да си отбележите това и да действате съответно. Не мисля, че ще намерите правителство, което наистина да се опитва да направи това, тъй като Вселенските закони са противоположни на Играта. След като веригите, свързани с патриотизма/подстрекателството към война/сляпото покорство бъдат разкъсани от ВАС, вие ще започнете да гледате с големи очи на това как са ви мамили/използвали. Хората, които все още действат според тези вериги не искат за чуят за логиката на онези, които вече са ги разкъсали. Забелязвам, че когато се опитам да кажа на такъв човек нещо за това той ме гледа с безизразен поглед и едва ли не чувам как се затръшва менталната му врата. Тогава изоставям темата. Явно още не е дошло тяхното време да прекъснат веригата.

Друга поредица от вериги, която често заменя патриотизма/подстрекателството към война е точно противоположната – тази на Светлите, от типа „обърни си и другата страна”. Тя обаче единствено насърчава веригата на Тъмните, която е обратната: „Бий ме, използвай ме и аз няма да каже и дума против теб” – това е ограничаващата верига на патриотизма/подстрекателството към война. Вие, обаче, ще преживеете И ДВЕТЕ, преди да завършите и излезете от Играта. За да излезете от Играта трябва да скъсате тези вериги в своята Напреднала Финална Инкарнация и ЩЕ го направите. Веригата на Светлите се среща по-често сред ниските/средно напреднали нива. И двете вериги на полярностите се подхранват взаимно. Едва сливането на двете ще ви помогне да преминете отвъд тях. Сега сме в края на Играта и виждате колко силни са тези вериги. Това дава изключителната възможност за онези, които успешно са ги скъсали, да наблюдават.

Веригите от преживявания са не само ментални нагласи – те са свързани и с емоционални реакции. Оттук онези, които са контролирани от преживяванията, внесени от патриотизма/подстрекателството към война, обичат да слагат на другите, които вече са скъсали с тези вериги и поради това не са съгласни с тях, етикетите „предател”, „противодържавен” и „анти-Американски/. Разбира се, това е глупаво. Тези хора не толерират никаква индивидуалност и искат да подтискат свободата на изразяването, като през цялото време използват като въдица думата „свобода”. Това е лъжа. Това е команда на Орион, която по природата си е типична за последователно инкарниращите се – конформност.

Докато онези, които активно протестират срещу инвазията на Ирак изглежда са скъсали техните вериги, те всъщност играят своята роля в Играта, като предизвикват противоположната полярност. Помнете, че Играта има нужда и от двете полярности, за да функционира правилно и за да може двете полярности да имат своите преживявания. От моята позиция на Събудена финална Инкарнация аз виждам заблудите и на двете страни. Първо, да бъдеш против подстрекателството на войни не означава да си анти-Американец. Това е анти-правителствена позиция. Това са две различни неща. Използвайки любимите си термини, подстрекателите поставят привържениците на другата страна в положение да се защитават. Нищо не върши по-добра работа от това да се опиташ да изместиш вината от едната позиция на другата – така не трябва да защитаваш каквото и да било, в този случай – патриотизма/подстрекателството към война, който не може да се защити, когато става дума за налагане волята ти върху друга страна.

Другата полярност пък си мисли, че като марширува, протестира и т.н., ще спре онова, което Адолф фон Буш и компания правят. Не, няма да го спре. Адолф фон Буш и компания правят онова, което други им заповядват на правят. Те са само видимите икони на Тъмните, но онези, които наистина дърпат конците са В Тъмното. При все това, обаче, Висшите Аз на протестиращите също събират преживявания, а именно това е основното в тази Игра за Висшите Аз.

Привържениците на веригата от преживявания, свързана с патриотизма/подстрекателството към война, използва старата тактика „подкрепяй тълпата”. Това също са глупости. Добър въпрос, който може да им бъде зададен е: „До каква степен трябва да се поддържа тълпата?” Това не е като във Виетнам, където се изпращаха хора, за да убиват. Тези са доброволци, които искат да са там. Използвайки същата логика „подкрепяй тълпата” иракчаните значи трябва да поддържат тяхната тълпа. При все това американската пропагандна машина (точно както немската през Втората световна война) иска да ни накара да вярваме, че инвазията е нещо добро и че иракчаните трябва да подкрепят нашествениците. Аз в такива случаи казвам: „Ако беше нападната Америка, вие щяхте ли да подкрепяте страната-нашественик и да я приветствате с добре дошла?”

Граам Нортън, английски комик, непрекъснато твърдеше пред аудиторията си, че това не било „война” а „освобождение”. Интересно защо тогава иракчаните поздравяват освободителите като излизат на улицата и стрелят по всеки, който не е иракчанин? ВВС Америка Нюз е далеч по-реалистична, отколкото американската пропагандна мелница за новини.

Аз НЕ подкрепям тълпите, фашисткото правителство или онези, които подкрепят инвазията. Това си е техния избор и аз не бих го обявил за действителен като го обявя за „правилното нещо”. Не е правилното. В същото време, обаче, няма да ме видите по улиците да протестирам или да пиша протестни писма. ТОВА преживяване също е останало зад мен. Това, което правя тук, е да правя своите наблюдения.

Изисква се огромна духовна сила, за да скъсаш веригите от преживявания. Когато дойде времето, вие ще намерите духовната сила да ги скъсате. Помнете Вселенските закони – закона за Баланса, например, и нека той ви помага да разберете кои са балансираните позиции. Наложената насила конформност, еднаквост и подтискането на индивидуалността са нещо противоположно на Баланса. Не се изисква кураж, за да „вървиш с тълпата”. ТОВА е твърде лесно и представлява Гладкия път. Определено се изисква кураж, обаче, за да се откъснеш от тълпата и да следваш собствения си път. – Каменистия път. Нещата ще стават все по-интересни. Краят на Играта е тук.

Манипулиране на любимците и още нещо

Любимците, както и ниските и Средни нива, реагират много добре на визуална и вербална стимулация. „Ужасите на войната” редовно се показват, за да подсилят тяхната позиция, както и „мъртви деца”, „паникьосани граждани” и други „престъпления по време на американската война”. В про-инвазионните области ще чуете всичко, освен това. Вместо това там чувате „освобождение”, „свобода” и други подобни глупости. Ако бъде нападната Америка, обаче, позициите бързо ще се обърнат – тогава всичко, което сега се говори против Ирак изведнъж ще стане валидно, защото обувката ще е преместена на другия крак.

ВСИЧКО това – и ДВЕТЕ страни, е част от Играта. Това са изражения на полярността, от които Играта се нуждае заради преживяванията. Тъмната полярност се представлява от американското/английското правителства, Фокс Нюз и други фашистки елементи. Светлата полярност може да се види в медиите на останалите страни по света. И ДВЕТЕ полярности са уловени в капана на веригите от преживявания и всяка защитава своите възгледи. Тъмните нарушават вселенските закони, но Играта пет пари не дава за това. Ето това става, когато се присъединиш към полярностите, вместо към Баланса. Полярностите очакват съгласие от останалите и използват различни средства, за да наложат насила своите позиции. И двете полярности се контролират от емоциите. Това е важното и означава идентифициране с тялото. Помнете, обаче, че тези преживявания са необходими на техните висши Аз в етапите ПОД много Напредналите нива. При това и двете полярности приемат своите позиции толкова сериозно, че им липсва всякакво чувство за хумор. Това са наблюдения, които ще направите в своята Финална Инкарнация.

Всяка от полярностите обвинява другата. По телевизията показват убити от американците деца, за да контролират любимците. Получава се един цирк от шоу програми на полярностите. В зависимост от това къде се намирате, вие или ще участвате в този цирк, или ще наблюдавате забавленията, или ще правите някаква смесица от двете.

Позициониране на империята Орион

07.04. 2003

Малка статия в днешния вестник /от 6 април 2003/ гласи:

Хонолулу. Открито беше, че още 6 луни се движат по орбита около Юпитер, което прави 58 общия брой на известните естествени сателити край най-голямата планета от слънчевата ни система. Луните са тънки, може би с диаметър около една миля и се движат в орбита край Юпитер на разстояние десетки милиони мили. Открити са посредством част от изследванията провеждани с двете най-големи дигитални камери в света към телескопи в Хаваите.”

Обърнете внимание, че луните са около миля в диаметър. Споменавал съм вече, че Орион и Сириус използват естествени астероиди и луни като маскирани кораби. Тези „луни” се движат около Юпитер на разстояние десетки милиони мили. Известно е, че флотилиите от кораби на извънземните остават край Юпитер за известно време. Може и да изглеждат като естествени сателити, но не са – с някои малки изключения. Така действа Орион при инфилтрирането на някоя система.

Това, което имаме тук, е нарастващо присъствие в тази слънчева система на корабите на империята Орион като част от жокера на извънземните, който, ако бъде изигран напълно, ще върне нашата система отново в Империята Орион. Очаквам, че около Юпитер ще бъдат открити още „луни”, а междувременно луните около Марс също се придвижиха до друга точка в нашата система. Наблюдавайте внимателно, за да видите какво още ще се случи.

Последователните инкарнации на Земята

Във вестника от 20 април 2003 видях статия за едно момче на 13 години, което на 14 месеца решавало математически проблеми, а на 2 годишна възраст коригирало граматическите грешки на възрастните – приблизително на същата възраст решило да стане и вегетарианец. Това е само една история от поредицата подобни истории с очевидни изключения от стандартното правило, за които се използват въздигащи на пиедестал фрази от типа „чудо, феномен, дете на синия лъч”. Решението да се премине към вегетарианство обикновено се асоциира с Плеядианците.

Ограничено присъствие на извънземни на Земята винаги е имало – и от империята Орион и от империята Сириус – обикновено на водещи световни/бизнес позиции, както разбира се и от Плеядите, които са известни с това, че могат спокойно да минат за стандартни хора. Влечугоподобните от Орион пък използват своите способности да си променят формата, за да заблуждават хората за истинската си природа. Хуманоидите, които много приличат на хора, наистина се смесват със земните общества при своите мисии, свързани с проучването на ситуацията на Земята. Лично аз познавам една жена, чийто баща беше извънземен, внедрен тук в земно семейство още когато е бил бебе. Той редовно се срещаше с хората от своя свят. Виждал съм го и на снимка – по нищо не можете да познаете, че не е един от нас. Чувал съм и изумителни истории във връзка с неговото семейство. Това е само един пример от този тип.

Последователните инкарнации на извънземни се раждат, в съответствие със своето място в Играта, с непокътната памет/способности. Едновременните инкарнации се раждат с блокажи [на паметта], макар че с времето лесно развиват в известна степен таланти (които останалите от техните инкарнации са усвоили трудно) в зависимост от това какво изисква този Висш Аз в настоящата инкарнация. Една едновременна инкарнация НЕ се инкарнира, за да решава математически проблеми като бебе. Последователните определено го правят.

По време на Края на Играта, извънземните – както „добрите”, така и „лошите”, се опитват да променят Земята, като я превърнат в планета за последователни инкарнации и да изтласкат едновременните инкарнации от Играта. Едновременно инкарниращите се Висши Аз няма да бъдат тук още дълго, но определено ще се разиграят някои жокери, за да лишат последователните инкарнации от техните мераци по отношение на Земята.

Използването на „кодови термини”, особено неща като „деца на синия лъч”, е предназначено да постави нащрек останалите последователни инкарнации на извънземни на Земята относно тази програма. Освен това то идентифицира определени деца като последователни инкарнации по време на напредъка им. Едновременно инкарниращите се не трябва да се отнасят зле към това, а просто да осъзнаят още един аспект на Играта. Но много от едновременните инкарнации са на нива под много-Напредналите, особено привържениците на Светлите – те завиждат на тези хора и вярват, че „такива хора са по-Напреднали” поради това, че имат „таланти”. Това не е вярно. Това е поредната задънена улица представена на последователните инкарнации на Земята, за да им поставят капан на пътя – поредния камък от каменистия път за онези, които си падат по тези неща. За едновременно инкарниращите се Висши Аз ключовото поколение е това, което е известно като „бума на бебетата”, родено между 1946-1965.

Последователните извънземни наистина създават поколение на Земята и така въвеждат и други извънземни последователни инкарнации на Земята. При все това, те си остават извънземни на Земята. Едновременните Висши Аз не се инкарнират в извънземни тела (независимо от това колко земни могат да изглеждат тези тела) на извънземни родители, които живеят на Земята. Поначало самата концепция, свързана с това, че има „деца на синия лъч” или с това, че „извънземни живеят на Земята и минават за хора” е за доста Напреднали. На материала от Матрицата, а още повече на този от Матрицата Златно издание трябва да гледате като на важно откровение по вашия път насочен към излизане от Играта – този материал разширява значително вашето съзнание. Наистина е необходимо да сте по-осъзнати, за да започнете да цените Играта заради онова, което тя е и да преминете към следващото ниво от своя напредък.

Полярност/Манипулации на Играта

Полярностите биха направили всичко, което могат, за да може тук на Земята да си остане тази ситуация с две страни. Тези, които са към Тъмните и са против промяната (оттук и анти-Законите във Вселената) искат да въведат всякакви възражения срещу онова, което хората възприемат като „свободи”, за да подсилят своята позиция – със заплахи или с откровено насилие.

Една от популярните песнички, използвани от Тъмната страна е, че „свободата на словото има последици”. Това е пряка заплаха за онези, които НЕ следват партийната линия. Този тип фалшива „свобода” съществува по цялата планета във всяка форма на управление. ВСЕКИ може да каже ВСИЧКО поне веднъж, но има последици, защото това е против-Играта и против-полярностите. Китайците, които искат Фалун Гонг, бяха „свободни” да се ангажират с него, докато тяхното правителство не каже „не”. Те имаха „свобода на словото”, докато не го направиха масово достояние. В САЩ, при управлението на Адолф фон Буш, ако изказвате мнения срещу фашистите или дневния ред на Тъмните, ви поставят етикет „предател” „не-Американец” и ви заплашват със загуба на прехраната. Ако наистина съществуваше истинска свобода на словото, всеки щеше да може да си изразява мнението без страх от последици. Законите на Вселената включват толерантност. Може да не сте съгласни с изказваните от хората мнения, но АКО имаше свобода на словото, никой нямаше да ги „застрашава” по никакъв начин. Желанието за това всички да мислят еднакво и да имат еднакви нагласи по своята природа е типично за последователните инкарнации и противоречи на мнението на едновременните инкарнации. Това е основен урок, който всички едновременни инкарнации трябва да усвоят.

Много по-вероятно оксиморона „свободата има (негативни) последици” да се използва повече от Тъмните, отколкото от Светлите, защото Тъмните се стремят към заплахи/контрол. Те се опитват да сплашат другите така, че те да не си изразяват мнението. Но едно е да не си съгласен с протестиращите, а съвсем друга – да бъдеш агресивен към тях.

Досега протестите по значими въпроси никога не са успявали, ако не служат на Играта. Протестиращите, които искат мир, понякога биват допускани, за да се поддържа илюзията за „свобода” при условие, че Играта допуска тези протести само ако не пречат на нейните планове. Те нямат истинско влияние – единствено позволяват на части от населението да излеят своето недоволство. Ако обаче група протестиращи прекоси невидимата „черта”, Тъмните ще им налетят с ярост, както множество пъти е ставало. Някои от протестиращите са наистина ориентирани към Играта – част от Играта възнамерява да увеличи партизанщината. Омразата, която Тъмните изпитват към Светлите, Е част от Играта и служи да храни Тъмните същности от низшия астрал. Тъмните управляват мнозинството от американската общественост и това мнозинство с желание прегръща Тъмните, но иска те да носят одежди на Светли – вълци в овчи кожи.

Познавам хора, които се мислят за „много Напреднали”, но чиито вериги от патриотизъм/подстрекателство към война са много активни. Те също бързат да споменат, че „свободата на словото има последици”. Разбира се, те преживяват онова, от което техният Висш Аз има нужда в този период, НО докато не успеят да прекъснат тези вериги от Тъмни преживявания, ще бъдат далеч от позицията на Много Напредналите. Това нито е „добро”, нито „лошо”. Това е просто начина, по който стоят нещата.

Филтриращият ефект на веригите от преживявания

Трябва да преминем отвъд веригите от преживявания, за да излезем от Играта. Има основни и второстепенни вериги от преживявания. Всяка верига – независимо дали е главна или второстепенна, въвежда набор от филтри, за да заблуди духа и да го накара да вярва в това, което всъщност не е вярно. Тези филтри са част от механизмите за контрол на ДНК на тялото. Демонтирането на тези филтри е нещо, което се случва при скъсването на тези вериги. Това демонтиране може да се извърши с едно движение, или – което е по-вероятно, на етапи.

Тези вериги на патриотизма и подстрекателството към война се усилват посредством използване на кодови думи от типа на „свобода” и „бог”. Ако гледате новините, трябва да сте в състояние да забележите до каква степен Адолф фон Буш използва тези две думи в своите речи. Това са две от кодовите думи, на които реагират американците, при които тези филтри са си все още на мястото, както и любимците, при които те винаги са си на мястото. Онези, които са успели да демонтират тези филтри в себе си, обаче, могат да видят ясно тези дейности и да открият „кодовата дума”, предназначена да усили тези вериги в другите.

Тези филтри имат „кодови думи” по целия свят и на всички езици, но най-популярна за 20 век е думата „освобождение” – както преди това са били термините „демократичен” и „народен”. Тези и други кодови думи усилват филтрите, когато такива филтри има. Те са изградени на лъжи, базирани на идеализма на Универсалните Закони. В почти всички случаи те наистина са „кодови думи” за изграждане на Империята и контрол над тези, които не следват партийната линия (линията на Играта).

Снощи някой ми обясняваше колко Тъмни са били тези от Ирак и Северна Корея. Поради това, че неговите филтри за патриотизъм/подстрекателство към война си стояха здраво на мястото и с коментари от типа „новините по канал Фокс са най-добри” ‹откровено фашистки›, той не е в състояние на този етап да види колко по-Тъмен е Адолф фон Буш, при когото всяка четвърта дума е „свобода” и „бог”. Да, явното диктаторство Е Тъмно, но още по-тъмни от него са вълците в овчи кожи, които се правят на „добри” при все, че управляват с измама!

Невъзможно е да се разбере тази позиция, ако сте все още контролирани от тялото и ако все още сте в тези вериги. Да, вие имате тези преживявания, защото вашият Висш Аз ги иска. Да, накрая ще прекъснете тези вериги и ще сте в състояние да видите ясно манипулациите. Затова онези от вас, които са все още на Ниско/Средно ниво на преживяванията, бих казал: извличайте максималното от тях, но вие все още не сте готови напълно за материала на Матрицата 5. Това не е нито „добро”, нито „лошо”. То е просто каквото е. Междувременно, за онези от вас, които са успели да скъсат тези мощни вериги на патриотизма/подстрекателството към война свързани с идентифицирането с тялото, бих казал: вие ще видите още МНОГО манипулации на Играта. Наблюдавайте, водете си бележки и оставете развяващите знамената да ви подминат. Вие се подготвяте за далеч по-важни приключения. Не се колебайте да споделяте своите наблюдения с Много Напредналите инкарнации, които споделят вашите възгледи. Оставете „децата” да си играят. На даден етап и ние сме били там.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s