Глава 3

Веригите от преживявания и полярностите

28.4.2003

Вашият Висш Аз иска преживявания и от Тъмната и от Светлата полярност. Веригите от преживявания се структурирани и в Тъмната и в Светлата полярности. ДНК командите, които извънземните са поставили в земните хора, изключително много ограничават свободата на изразяването и на Тъмното (военното, физическото и парично робство, системите за задлъжняване и т.н.), тъй като това тук е Тъмен сектор на галактиката. Всяка верига от преживявания, която трябва да преодолеете – от най-ниската инкарнация през Събудената Финална Инкарнация, се изразява и с Тъмни и със Светли течения. Вие ТРЯБВА да преживеете/усвоите добре Тъмното, за да сте в състояние да прекъснете Тъмния сектор на веригата. Ако сте преминали само през едната полярност, значи сте разединили само половината от веригата.

Прекъсването на веригите отнема множество инкарнации. Главните вериги, като религия, подстрекателство към война/патриотизъм и социалната конформност (живеене за другите) имат толкова много преживявания и вариации, че вие най-вероятно няма да скъсате ВСИЧКИ елементи от ВСИЧКИ тях преди да стигнете до своята Събудена Финална Инкарнация. За да постигнете Баланс, вие трябва да потопите себе си и в Тъмното и в Светлото, защото иначе няма да сте в състояние да ги оцените като това, което те са и да знаете как да ги смесите така, че да се стигне до Баланс. След като сте постигнали Баланс, можете да бъдете обградени от калта и на двете полярности, но да останете незасегнати от тази кал.

Ходих на едно събиране край Ню Йорк. С удивление констатирах, че то беше предимно Тъмно. Обсъждаха се научната фантастика и ужасите. Участниците бяха много горди с това, че принадлежат към Тъмните, което им прави чест. Това, което на мен не ми харесва, обаче, е когато виждам Тъмните в овчи кожи, тъй като това е преднамерено заблуждаване (както при Адолф фон Буш, например). На това събиране привържениците на Тъмните смело заявяваха своя път – имаше тениски и стикери „За-Смъртта”, които ме разсмяха. Един човек, облечен целия в черно, носеше черна якичка на врата с верига на нея, която една държеше, а той пристъпваше покорно след нея (точно в стил Орион). Няколко души се бяха нарисували като влечугоподобни. Един рисуваше половината им лица със зелено и даже им даваше жълти контактни лещи като част от ефекта. Смърт, кръв и зъби имаше навсякъде, НО поведението на участниците не беше застрашаващо. На гърба на едно 12 годишно дете пишеше „Смях се с Луцифер на въртележката на Сатана”. Бях сред хора, които не се извиняваха за това, което бяха. Привържениците на Светлите никога не могат да оценят тези хора и винаги се опитват да ги „спасят”. Балансът, обаче, цени това, защото заедно със Светлината води към Баланс.

Тези хора с едновременно инкарниращи Висши Аз накрая ще преминат отвъд Тъмната полярност, а Светлите, които решат, че искат нещо повече, ще преминат към Тъмните. И едните и другите са част от една и съща верига от преживявания. Когато скъсате дадена верига, вие спирате да се ангажирате в изключителните дейности на която и да е от страните. Това е скъсването. Това, което първоначално правите, е да смесвате полярностите, което кара веригата да престане да съществува за вас. Докато успеете да смесите двете полярности в една група, не можете да скъсате веригата. Ако ви преследва чувство на вина, това е Светлия сегмент от вашата верига. Това е много разрушително и е нещо, което отнема ДЪЛГО време, докато се скъса. Ако сте водени от желанието да причинявате ненужна болка на другите, това е Тъмния импулс.

След като сте скъсали дадена верига от преживявания, това не ви прави неутрален по въпроса. От позицията на Висшия Аз това би било липса на чувство и ОПРЕДЕЛЕНО би било недостатък. Целта не е да се отстраните от преживяването и от емоциите, а да извличате полза от тях и да ги преработите в Баланс. Много по-лесно е да избягате от тези преживявания, отколкото да се изправите лице в лице с тях и да ги преодолеете. Информацията в този сегмент е нещо, с което трябва да се справите през целия си инкарнационен цикъл, а не само в няколко инкарнации. ВСИЧКО ще ви стане ясно на етапа Събудена Финална Инкарнация.

Лично събитие: Последните моменти от живота

3.5.2003

Почти всеки е чувал, че накрая, точно преди физическата смърт, целият живот на човека минава пред погледа му.

Тъй като времето не съществува и илюзията, наречена „време” не е линейна, точно преди края, преди духа да излезе от тялото, енергийният поток се сгъстява. Духът вижда събитията от съответния инкарнационен живот от перспективата на своя Висш Аз, тъй като енергийният поток се измества към Висшия Аз. Фактът, че това се случва толкова бързо, ви дава представа за мощта и способностите на Висшия Аз – за миг виждате целия си инкарнационен живот до този момент. В моментите преди смъртта всичко, което сте направили в тази си инкарнация ще стане видимо за вас докато духът се придвижва отвъд границите на Играта и границите на измамата, наречена „линейно време”. Това се случва с всички преди смъртта им.

То се случва и при близко до смъртта изживяване. Това, че Висшият Аз на тази инкарнация е позволил тя да разкаже за него на своите познати и да прецени връзката между събитието и нейния път служи като ключ за много Напредналите, чрез който да открият своята истинска природа. Само че този ключ сам по себе си рядко е достатъчен, за да доведе до прекъсването на някоя от веригите от преживявания. Той оставя едно чувство, че „трябва-да-има-нещо-повече”. Но ако прибавите това познание към написаното в Матрицата 5, става съвсем друго нещо – така намирате още повече ключове, за да излезете от Играта.

Тази информация е от съществено значение за Висшите Аз тръгнали по едновременния път. До Матрицата 5 можете да стигнете и посредством библиотеката на ниво 27 по системата на Монро, или от Земята – чрез публикациите на издателството Лийдинг Едж.

„Станцията за повторно навлизане” и „Светлия Капан”

12.5.2003

Един от участниците при Монро пишеше за астрално преживяване с това, което той нарича „Станция за повторно влизане”, управлявана от „Директор по влизанията”.

Първото нещо, което трябва да направи впечатление на читателите на Матрицата, е терминът „Станция за повторно влизане”. Ако е „повторно влизане”, значи е от пътя на последователните инкарнации. Едновременните инкарнации НЕ „влизат повторно” и не се „връщат”! ЕДИНСТВЕНО последователните се ангажират в тази дейност.

Второ важно нещо е, че както изглежда тя се управлява от Директор по влизанията – това същество е друг външен контрольор. Външните същества обичат да се опитват и да объркват/манипулират Напредналите инкарнации, особено когато те се вкопчват във философията на Светлите.

Устройството за повторно влизане е описано като нещо с формата на камбана. Тази форма, гледана от Земята, е именно онзи Светъл Капан, който е описан в Матрицата 2. Въпросният директор говори за това, че инкарнациите губят своята памет. Светлият Капан е поставен, за да примамва духовете на онези, които току-що са умрели така, че те да могат да бъдат вкарани в инкарнациите на хванати в капан същества, избирайки да направят това, което искат да направите вие. Подтискането на паметта е част от този ефект. Това не е като участието на Висшия Аз в едновременния път.

Цялата тази концепция също се захранва от сценария за фалшивото линейно време, защото за инкарнациите се казва, че очакват инкарниране. Този път е на последователните инкарнации. Освен това целта на Играта изобщо не се споменава. Говори се за пояси около Земята, както в материалите на Монро, но не се споменава нищо за това какво създават мислите на планетите на извънземните. В техните светове няма пояси, освен това, че някои от тях са доста плътно населени. На Земята поясите не пречат на последователните извънземни да си спомнят своите минали инкарнации, защото изборът на път от страна на Висшия Аз е онова, което определя дали ефектът на пояса ще заработи, или не. Когато в бъдеще Монро докладва, че тези пояси вече не са около Земята, причината за това е, че Земята е приключила своята функция като свят за едновременни инкарнации. Поясите ги няма, защото вече липсва причината, поради която ги е имало. Те не са негативни странични продукти, както Монро би искал да вярваме. Те са част от структурата на Играта по отношение на едновременните инкарнации.

Дезинформация постъпва както от астрала, така и от физическата повърхност. Има ги тези от 4-та плътност, които работят, за да държат едновременните инкарнации заспали или да им отвличат вниманието. Докато Монро дава само ограничено обяснение относно тези пояси, той не прави още една крачка напред, за да направи посредством своето обяснение връзка с Играта. В края на краищата, той е замесен с „бившите” правителства. Нивата на Средно-Напредналите, особено Светлите, „маркират” за онези, които искат да манипулират земните хора, поели по пътя на едновременните инкарнации. Когато започнат да се щурат из астрала, те никога не знаят кое опортюнистично същество ще се опита да ги използва. Това е част от ТЕХНИТЕ свързани с ученето преживявания. Както и вярването в „реинкарнацията”, което е явление типично за последователните инкарнации, към което се придържа дадена едновременна инкарнация, така и тази върви по улица без изход. Правилният тренинг преди да играете в астрала е от съществено значение. Ако вашата философия е светлата полярност, те ще имат възможност да се позанимаят с вас – например като ви се представят с крила. Астралът не е място за наивници.

Вината според Ню Ейдж

16.5.2003

Сега чета нещо на тази тема. Вината е част от Светлата полярност. Що се отнася до третирането на въпроса за вината от Ню Ейдж, при тях се вярва в това, че сте отговорни за всичко, което ви се случва и за всеки, с който осъществявате взаимодействие. Това е смесица от истина и лъжа – мръсно пране като това трябва да се изпере. Това е изкривен начин да се погледне на пътя, който вашият Висш Аз желае с оглед на своите преживявания във всяка инкарнация.

Някои казват, че никой не може да бъде обвиняван за ситуацията, в която се намираме, освен самите ние. Това не трябва да се приема буквално. Помнете, Светлата полярност обичат да страдат и да трупат вина върху самите себе си.

Пътят, която вашият Висш Аз е избрал (за инкарнацията, която чете настоящия сегмент), е пълен със ситуации, където необходимите преживявания ще бъдат преживени. Ще се окажете както в позитивни, така и в негативни ситуации, които ви дават възможност да преживеете и трупате опит и да израснете с цел да скъсате главните и второстепенни вериги от преживявания. Вашите вериги от преживявания са ключът към вашите преживявания. Това не означава, че всеки, който взаимодейства с вас и всички ситуации, в които се окажете, са ваше творение. Съществуват и произволни ситуации, които могат да се окажат просветляващи за вас, в зависимост от вашия Напредък. Например, когато бях в Мексико, след мен тръгнаха две тинейджърчета, които се опитваха да ми продадат наркотици. Продължих да вървя и просто казах „не”. След няколко такива „не” те попитаха „какво не ти е наред”? Това стана няколко години преди да науча за съществуването на Монро. За мен това беше произволно събитие – ако бях наркоман, то щеше да е събитие-част от верига от преживявания.

Друг пример: когато работите с други хора, възможно е да работите с добри хора, с любимци, задници, кучки и други подобни. НЕ ВИЕ сте отговорни за това, че те са там. Те НЕ са „ваши отражения” – съвсем друго е обаче, ако решите за завържете връзка с някои от тях в извънработно време. ТОГАВА вече работите на лично ниво и трябва да гледате на тези хора по различен начин. Определено не аз съм отговорен за тези боклуци по каменистия път, който виждам в живота. Както казах, гадости се случват. Това е част от живота на тази планета с едновременни инкарнации, където сте обградени от хора, които са далеч от вашето ниво на Напредък. Голяма част от конфликтите идват от ниските нива, които се сблъскват със Средните, които гледат от високо на Напредналите, които несправедливо изискват от Много Напредналите и Събудените Финални Инкарнации да угаждат на всяко тяхно желание. Това е част от едновременния път.

Никога не трябва да чувствате вина за начина, по който стоят нещата. Ако някой ви внушава обратното, трябва да го заобиколите и да го отминете. Накрая те ще Напреднат по своя път и ще преодолеят това. Те се стремят да се прилепят към другите и са психични вампири, които теглят от вашата енергия. Кажете им да си гледат работата – ако го направите, те ще започнат да ви вменяват вина и да хленчат и стенат, а накрая ще ви прикачат етикета „Тъмен”. Това е едно от ядрените оръжия в арсенала на Светлите. Ако ви нарекат така, усмихнете им се и си дайте сметка, че сте напреднали и сте се запътили към своя Ин-Ян баланс, защото се съпротивлявате на конформността. Това е добре за вас!

Конфликти на Средно-Напредналите нива

20.5.2003

Може би най-големите конфликти между тялото и духа се преживяват по време на средно-Напредналите нива на напредък. Желанието на духа да скъса повече и по-значими вериги от преживявания се сблъсква с ДНК командите в тялото, които ти диктуват да се подчиняваш на Играта. Когато определени вериги от преживявания бъдат застрашени, всичко това започва да става на висока скорост.

При слабо-Напредналите нива се чувства неудобство по отношение на религиите, но веригите от преживявания, които имат нещо общо с това, са в състояние да се адаптират към не-традиционните религии – вика, ню ейдж вярванията, възторг от извънземните или обожествяване на науката. Причината е, че все още съществува стремеж да отдаваш силата си на някое и друго външно божество.

По време на по-късните етапи от средно-Напредналите нива, духът започва да осъзнава, че има нещо не наред с всички религии, независимо дали са организирани или не. Така започва конфликтът между тялото и духа по този въпрос. Духът ще победи, но това е груб процес на съзряване. Накрая успехът на духа ще изведе инкарнацията до много-Напредналите нива.

Съществуват множество инкарнационни вериги, които се превръщат в досадни и ограничаващи за инкарнацията в средно-Напредналите нива. Едно от тези области е религията. Други пък включват, но не се свеждат до сексуалността, семейството/размножаването, изискванията на обществото, прилепчивостта към полярностите и други ситуации, където отдаваш силата си.

Стремежът да възвърнеш силата си започва в по-късните етапи от средно-Напредналите нива, когато неудобството от веригите от преживявания се превръща в действия с цел да ги скъсаш. По време на Много Напредналите нива това набира скорост и приключва в Събудената Финална Инкарнация.

Много критични ситуации и разклонения по пътя ви възникват докато избирате преживявания, а ТРЯБВА да избирате такива. Не можете да имате нещата и по двата начина. Появяват се гладък и каменист път. Това дали избирате гладкия или каменистия от тях определя скоростта на вашия Напредък. Можете да изберете да не действате, да спрете (гладкия път), или да се конфронтирате с препятствията (каменистия път). Всеки път има свой собствен набор от последици, но изборът на посока е само ваш.

Ключът е да вярвате в своя Висш Аз, а не в своите приятели, семейство, правителство или общество. Всички те са агенти НА Играта, когато се опитват да ви дръпнат назад. Съобразявай се – Прави каквото казваме. Това е мантрата на Играта. За да се освободите и завършите Играта, трябва да рискувате да бъдете дръзки и самотни, защото само ако сте дръзки можете да скъсате своите вериги от преживявания.

Емоционален огън II: Финалният ключ

27.5.2003

Тук отново ще стане въпрос за композиция №14 от диска с Лебедово езеро[1]. Продължавам да дешифрирам композиции от този диск и намирам някои изумителни ключове в музиката.

Композиция 1 може да бъде преименувана „Емоционален огън” – в нея се съдържа величието на Висшия Аз ангажиран в творението. Златната светлина се използва с припламване и блясък и свободно в техните проекти. Има неописуеми светлини и звуци, които придружават съзидателните движения в нея. Тя не е завършена, но дава на онези, които са готови възможност да надзърнат в творението посредством Емоционалния огън. Според мен това беше спиращо дъха.

Композиции 2 и 3 имат сегменти от общуването на Висшите Аз помежду си. Това е още по-очевидно в композиция 13, когато това общуване се излива с ентусиазъм от страна на Висшите Аз, когато споделят какво са открили в своите преживявания. Нищо безстрастно няма в това когато Висшите Аз, особено завършващите трета плътност и онези, които са близо до завършването, общуват помежду си. Те НАИСТИНА имат много за споделяне, защото всеки Висш Аз е избрал път уникален за неговото желание да се учи от преживяванията в трета плътност – и последователни и – което е по-важно, – едновременни пътища.

Говорил съм за Времевата Връзка и композиция 14 – там е представено как Събудената Финална Инкарнация след приключване на инкарнацията й се завръща във Висшия Аз и е готова да се придвижи напред – тя, 14-та съдържа емоцията и блясъка на енергията, включена в свикването на останалите едновременни инкарнации на този Висш Аз – в моя случай те са над 1600 едновременни инкарнации. Това е енергиен импулс, който Финалната използва, – за да активира Времевата Връзка. Тонът на Емоционалния огън/цветовата последователност незабавно казва на духовното продължение на Висшия Аз, че е време да се завърне. Този момент съвпада с плана на Висшия Аз. Спомнете си, вашият Висш Аз (тоест вие) определя времето на смъртта/заминаването на инкарнациите (за онези инкарнации в астрала, които събират други впечатления след като тялото умре).

Този импулс е финалният ключ, който Събудената Финална Инкарнация предава и когато бъде получен всяка инкарнация незабавно си спомня коя е. Маските на физическата инкарнация и Играта вече не ги обвързват. Те са завършили трета плътност и Събудената Финална Инкарнация е излязла от Играта. Време е отново да си цялостен и да обработиш информацията събрана в течение на хилядолетия инкарнационни преживявания в трета плътност. Време е да се придвижиш към следващото ниво за нови и далеч по-експанзивни различни преживявания. Време е за много радост за този Висш Аз.

Независимо дали сте схванали този материал, вашите по-Напреднали инкарнации ще извлекат огромна полза от него. Краят на Играта е. Информацията ще бъде много полезна особено за Финалните и Много Напредналите инкарнации.

Сънищата на тялото и Духа

6.6.2003

При вашите астрални преживявания докато спите се случват събития, в които вие активно участвате – сънувате и неща, които са нещо като преглед на вашия живот. Тук ще разгледам един тип сънища – сънищата на физическото тяло.

Нашите физически тела са живи – всяка клетка е жива и функционира като единица. Вашият Висш Аз обгръща физическото тяло и му дава живот. Без оживяващия дух новороденото е мъртвородено. Вашето тяло сънува и понякога вие си спомняте тези сънища. В тези сънища вие сте наблюдател. В тях можете да научите неща за своето физическо тяло. В съня вашето тяло разкрива себе си във вида, в който изглеждате физически. Когато наблюдавате това в съня си, вие наблюдавате нещо, което има вид да е вас.

Сънищата на физическото тяло се центрират около сгради или къщи. Къщите представляват физическите тела. Сън вътре в къща или сграда показва събития свързани с вашето физическо „аз”, а не с вашето духовно аз.

Когато извършвам дейности в астрала, аз се контролирам и се държа почти по същия начин, по който се държа, когато съм буден. Не се плаша в астрала. Събудената Финална Инкарнация никога не се бои. Снощи сънувах сън на физическото тяло. Бях в къща, предната врата беше открехната няколко инча, а навън беше пълен мрак. Нещо се опитваше да влезе. Наблюдавах как нещо, което изглеждаше като мен, изтичва и се опитва да я затвори. Вратата обаче не се затваряше – това ме накара докато наблюдавам да започна да се страхувам (телесен режим) от това, което се опитваше да влезе. Беше трудно, но това „аз”, чиито ръце бяха на вратата и се опитваха да я затворят, накрая успя да „помогне”, но много трудно. Щом молбата за помощ беше изречена, аз (истинският аз) затворих вратата като изпратих златна светлина да обгърне тялото, чиито ръце бяха на вратата. След като се намесих, вратата се затвори незабавно.

За мен този сън беше интересен. Знам, че това „аз”, което съм, не би се страхувало – ако това бях аз, щях да съм излязъл и сритал със златна светлина нечий астрален задник. Разбирам, че тялото вече е научило, че аз контролирам необходимите сегменти от моето физическо тяло, за да изляза от Играта. Физическото ми тяло имаше нужда да знае това. Затова ме помоли за помощ, като с това разбра кой контролира нещата – не някое външно въображаемо или извънземно божество, а същество, което е Алфата и Омегата на инкарнацията на Висшия Аз – Събудената Финална Инкарнация – другата „сила”, която отговаря за него.

Докато физическото тяло съдържа все още непокътнати вериги от преживявания, то не може да осъзнае това. Едва на много Напреднал етап инкарнацията се ангажира в сблъсък с волята на физическото тяло. В тези вътрешни битки са активирани всички самозащити. Накрая духът печели и съответните вериги от преживявания свършват. Това са интересни времена за инкарниращия се дух.

Макар, че днес на Земята има сравнително малко Събудени Финални Инкарнации, в материалите на Матрицата има много неща, които ще са от полза и за другите инкарнации. Когато анализирате сънищата си, имайте предвид и написаното тук.
Превод Еми Манолова

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s