Глава 5

Очаквания и реалност

01.09.2003

Финалните инкарнации са най-потайните – те знаят МНОГО, но не излизат пред публика, освен ако няма някаква значима цел. Златното издание на Матрицата беше причината за мен, като Финална инкарнация, да изляза напред. Това е моят проект за Края на Играта. Не е необходимо да ме познавате – важен е материалът.

Когато книгата излезе, няколко души ми писаха, за да ми кажат, че са Финална инкарнация. Знаех, че това не е така, защото каква може да е причината да го казват – дори на мен? Ако трябва да се срещна с друга Финална инкарнация по време на Края на Играта, то няма да е по този начин.

Много от тези, които ми пишат, очакват да намерят в мое лице някой от светлите учители и остават разочаровани, когато установят, че това не е така. Събудената финална инкарнация никога не се държи така. Ако прочетете в книгата сегменти, които ви карат да се чувствате некомфортно – ДОБРЕ! Това е ефектът, който оказва ключът върху веригите от преживявания. Ако пък сте обсебени от идентифициране с тялото си – значи не сте готови за материалите в тази книга. А ако четете книгата с радост – значи онова, което сте очаквали, е вече в ръцете ви. Има хора, които ме обвиняват, че не съм онова, което ТЕ си мислят, че трябва да бъда. Срещнах се с двама читатели този уикенд и си прекарахме чудесно, защото те бяха достатъчно напреднали, за да знаят какво да НЕ очакват от мен.

Затова – ако имате фиксирани идеи за това в каква кутийка би паснала Събудената Финална Инкарнация, изхвърлете тази кутийка. Вие се опитвате да поставите ограничения на инкарнация, която е напреднала именно в резултат на това, че се е справила с ограниченията и очакванията на останалите. Ако това ви кара да се чувствате неудобно, значи трябва да останете с хората на вашето ниво и да продължите да напредвате с по-бавни темпове. Аз не съм тук, за да пасвам на вашите представи и ограничения. Те означават, че не сте готови. Вашата Финална Инкарнация е уникална. Всяка Финална Инксарнация е уникална според плана на съответния Висш Аз. Точно тази уникалност повишава чувството за самота, когато стигнете до нивата на Много Напредналите. Това е подготовката за висшите плътности и за събитията, които ви очакват след Края на Играта.

Началото на Края на Играта, равенството и расизма на полярностите

03.09.2003

Предупреждение: Ако се идентифицирате с физическото си тяло, определено не трябва да четете настоящия сегмент – той е за много Напреднали и няма да можете да се справите с него.

Началото на Края на Играта и на манипулацията на извънземните с хората са намекнати още в американската Декларация за независимостта, където се казва, че всички са „създадени равни”. Това важи за планетите с Последователно инкарниращите се извънземни. Някои от писалите тази Декларация са били свързани тясно със силовата планетарна структура, включително Бенджамин Франклин – един от водачите. Създаването на идеята, която е част от илюзията на САЩ за равенството, е маркирала началото на Края на Играта макар, че равенството, за което се говори в тази Декларация не е съществувало. Това, че то е било публично признато, обаче, е сложило началото на лавината. САЩ са декларирали това още докато са притежавали роби и са преследвали местните американци. Това равенство е било и все още е илюзия, която е целяла да придвижи Земята към пътя на Последователните инкарнации.

Онези, които са създали днешната Земя, са създали и вашето физическо тяло. Това са извънземни генетици, създали отделни раси поради специални причини. Една от причините е била НЕ равенство. Черната раса е била за тежка физическа работа – предимно в мините. Останалите – за други цели. Впоследствие те са били допълнително модифицирани от други генетични специалисти в древната история. Целта на тези създатели никога не е била равенство и еднаквост.

На една планета за Едновременни Инкарнации, каквато е сега Земята в тази Галактика, няма равенство, за да се осигурят максимум преживявания и свобода на изразяването. На други планети равенството е стандарт в много отношения, защото влечугоподобните се считат за равни по статут, когато се сравняват с останалите раси на планетата. При тях управляват женските влечугоподобни.

На други планети с последователни Инкарнации мъжките и женските са почти равностойни по способности, но напредват като единица и индивидуалността не се насърчава, освен ако може да бъде приложена към планетата като цяло.

На Земята, обаче, се изисква индивидуален Напредък – напредването й автоматически, като едно цяло, не се позволява, тъй като тя не е за последователни инкарнации. Тя е поела по пътя на Едновременните Инкарнации, след като последната такава планета преди нея е излязла от Играта.

Последователните извънземни открили, че нямат нещо особено сериозно за правене тук, докато не започнала Играта. Краят на Играта сигнализира за началото на излизането от процеса след хиляди години различни преживявания. Когато това, че „всички хора са създадени равни” било публично оповестено, то било сигналът, който едновременните Висши Аз чакали – началото на срива на индивидуалността и на търсенето на пътища за излизане от Играта, която отивала към края си. Въвеждането на извънземните технологии и равенството на половете били основни части на „демонтирането” на пътя на едновременните инкарнации на Земята.

На Земята не само физическите тела не са еднакви – духовете, населяващи тези тела също не са еднакви, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ на инкарнациите на любимци. Фактът, че на Земята има инкарнации на животни в човешки тела също е свързан с Края на Играта и с намесата на извънземните технологии. Тъй като ние, едновременно инкарниращите се Висши Аз, се инкарнираме в различни времеви периоди и в не-линейна прогресия, нашите духове в избраните времеви периоди не са еднакви. Една Много Напреднала инкарнация, която живее в древна Гърция, не е равна на Слабо Напреднала Инкарнация на друг Висш Аз, която живее по същото време. При инкарнациите с висш Аз това НИКОГА не е така. При последователните инкарнации, обаче, то винаги е така – те завиждат на едновременните инкарнации, но нямат куража – засега, да поемат по този път.

Радостта на женските инкарнации е да бъдат женски с уникални преживявания различни от мъжките, да участват в различни раси и да имат различни преживявания като следствие от това. По време на Края на Играта много от тези радости биват премахнати поради навлизането в положение на „равенство”. Обърнете внимание на това колко много беше отнето в името на „равенството” и колко бързо планетарните управители се опитват да наложат мнението на една планета, като карат Европа да копира експеримента направен в САЩ.

Сега да погледнем расизма от гледна точка на полярностите. Ако имате предразсъдъци относно някоя раса и не харесвате някого САМО защото принадлежи към тази раса, вие сте расист и имате расистки преживявания. При Тъмните предразсъдъците/омразата/нехаресването са насочени към онези, които са от раса различна от вашата. При Светлите това нехаресване е към хора от расата, в която сега сте инкарниран. При расизма на тъмните белите мразят черните, а при този на светлите – белите мразят бели, черните мразят черни. Мното Напредналите инкарнации обаче знаят, че участват във всички раси и в различни времеви периоди – те не гледат отвисоко на никоя раса, а гледат на хората като на индивиди независимо от това към коя раса принадлежат тези хора. Най-важната е връзката на дух с дух. Расистите никога не държат сметка за наличието на дух. От създаването на раси от извънземните генни специалисти тук съществува расизъм, при който акцентът се поставя върху самата раса и върху цвета на кожата. Но сам по себе си цветът на кожата не е в основата на расизма, защото човекът от друга раса върви с още много неща освен цвета на кожата си – физически черти, обичаи и т.н. Ако всичко се свеждаше само до цвета на кожата, белите никога нямаше да ходят да хващат тен. Виждал съм такива, които се имат за бели, но чийто цвят на кожата е по-тъмен от този на други, които се имат за черни.

Мнозина бели американци имат същия цвят на кожата като на северните китайци, но въпреки това азиатците се смятат за жълтата раса. Ама различават се и по очите и по маниерите, ще кажат някои. За мен разликите се много по-интересни и аз ги харесвам, само че ако очите им не бяха като на азиатци – тогава? Цветът на кожата е само претекст.

Сравнете индианците и някои индийци – мнозина от тях по цвета на кожата си са по-тъмни даже от някои черни, обаче поради това не биват класифицирани към „черната раса”. Когато Мормоните забранили да се дава свещенически сан на черните, това се отнасяло само за африканските черни. Изобщо, расизмът е глупаво нещо за Много Напредналите. Желанието всичко да е равно и еднакво е присъщо на последователните инкарнации – те искат да отстранят разликите и да превърнат Земята в планета на Последователни Инкарнации. Когато наблюдавате какво става, много важно е да помните това. Расизмът е част от Играта, при него се акцентира върху тялото, а наличието на дух се пренебрегва. Щом приключите с веригите си от преживявания свързани с расизма, ще започнете да гледате на хората като на дух. Част от процеса на излизане от и завършване на Играта е да откриете манипулациите на Играта. Идентифицирането с тялото, което е присъщо за Ниските и Средни нива на преживявания ще забавят развитието ви, ако се вкопчите в тях след като стигнете етапа на Напреднали, особено ако сте на ниво средно-Напреднали. Именно завземането на контрола от страна на духа е огромната цел докато сте в Играта. Наградата е, че ще надмогнете веригите от преживявания типични за Играта, които са толкова досадни. Не забравяйте, че това е ВАШИЯТ път и че сте там, където се предполага да бъдете ВИЕ. Промяната може да дойде само от вътре, само от ВАС – тя не може да бъде наложена отвън и насила.

Важно е да се разбере как полярностите манипулират Земята, за да я тласнат към пътя на последователните инкарнации и да я елиминират от списъка като планета с Едновременни Инкарнации в тази Галактика. Мислете за това и си правете заключения.

Онези, които се оплакват „Да не мислиш, че си по-добър от мен?”, или „Какво те кара да мислиш, че си по-добър от всички останали?”, са „последователни” по своя произход. Последователните инкарнации напредват като Планета и там индивидуалността се принася в жертва на груповия напредък. Подобни изказвания обаче се правят и от едновременни инкарнации. Защо се появява това погрешно становище при тях? Например това се случва при Висш Аз с бивша последователна инкарнация, която не е общувала много със средно и много Напреднали инкарнации. При ниските нива тялото има пълен контрол и се смята, че „всички са равни”. Оттам и оплакването, което може да има полза на друга планета, но не и на Земята. Може обаче да има успех – сред Последователните извънземни инкарнации на Земята.

Друга причина може да бъде наличието на инкарнации на любимци. Това е защото Земният Дух напредва на вълни. Всички инкарнации на Природния Дух като дървета напредват като една единица, но напредват различно от рибите. Всички овце напредват като една инкарнация, но различно от кучетата. Пеперудите не напредват както камъните и др. Това е третият тип Висши Аз в Играта на трета плътност. Принципът е като да сложиш ограда край пътя, за да не го пресичат животни – системата работи, докато едно от тях не намери начин да премине – тогава изведнъж цялото стадо хуква след него. Така те напредват в учението си като група. Животните инкарнирани в човешки тела запазват своя стаден манталитет – затова се опитват да ограничават Напредъка на едновременните инкарнации, заемайки позицията „ти не си част от стадото”.

Инкарнациите на природния дух се групират като растения, животни, скали и т.н., но всяка група напредва различно от останалите. Всички тези вълни съществуват едновременно, но имат различни преживявания. Всички тези преживявания се обработват от Природния Дух, който е свързан със Слънчевия Сплит. В зависимост от планетата, тези инкарнации на Природния дух взаимодействат с едновременните и последователни инкарнации.

Търсенето на сервилност трябва да бъде пренебрегвано от напредналите групи. Няма нужда да се извинявате за онова, което сте постигнали. Всички Едновременни Висши Аз имат ВСИЧКИ нива на инкарнации – от такава с Ниско ниво до Финална инкарнация. В друг времеви период някой, който има инкарнация от ниско ниво, може да се чувства несигурен край по-напредналите. Яко! Ето защо съществуват Играта и едновременния път. Ако това не ви харесва, не е трябвало да напускате групата, в която се чувствате сигурен и последователния път. Що се отнася до любимците, проблемът също си е техен. Разбира се, ако отглеждате любимец в човешко тяло по време на Края на Играта, това е част от вашите преживявания и път – допълнителни камъни по и без това каменистия път.

Спечелили сте си мястото, на което сте сега с преживявания и сериозната работа, свързана с прекъсването на веригите от преживявания. Има едно изключение от това, което трябва да се вземе под внимание – родените сред богатство, в сравнение с тези, които са си го спечелили. На Земята има множество извънземни на власт, които никога не са заработвали нищо, а са били поставени на съответното място или са били назначени на него поради стремеж към контрол и насочване на Земята към пътя на последователните инкарнации. Ако някой претендира за позиции въз основа на принадлежността си към своето семейство или на други връзки, те не са заработени. Различните „кралски” семейства, децата на онези, които са изградили бизнес империи, потомците на магьосници, кралски величия и т.н. Те преди всичко се идентифицират с телата си, а не с духа.

Лицето, което е успяло независимо от идентифицирането си с тялото, наистина е прогресирало. Те по-добри ли са от онези, които са оставили зад себе си – абсолютно! Значи този, които прекъсва значими вериги от преживявания е по-добър от онзи, който все още се придържа към тях, така ли? Разбира се! Значи този, който е напреднал от ниско до Средно ниво е по-добър от онзи, който е на ниско ниво? Разбира се! Бъдете горди със своите постижения. И ако някой, който все още не е в състояние да прекъсне своите вериги от преживявания ревнува – това си е НЕГОВ проблем. Светлите привеждат в мир несигурните – и така ограничават техния напредък. Тъмните господстват над несигурните – и така ограничават техния напредък. Балансът нарича нещата с истинските им имена. Средното ниво е по-добро от Ниското, Напредналото е по-добро от Средното. Така стоят нещата. Добрата новина е, че всички Едновременно Инкарниращи се Висши Аз ще преживеят всички нива и ще „изкласят” и само ТОВА е нещото, което има значение.

Немските концентрационни лагери, Израел и Играта

10.09.2003

Концентрационните лагери през Втората световна война е трябвало да съществуват. Не говоря за лагерите за американци, останали като наследство от японците, или за лагерите в Съветския Съюз, предназначени за онези, които не са били съгласни с Москва. Имам предвид концентрационните лагери, в които е имало евреи, цигани, гейове и други групи, които не били в съгласие с Берлин. Необходимо е било онези от тях, които не били експлоатирани до смърт, да бъдат масово убивани.

Глупост е да се твърди, както правят някои, че тези лагери не са съществували. Бил съм в Аушвиц и Биркенау в Полша и вибрациите там са ужасни. Те определено СА съществували. В библиотеката на 27 ниво може да се намери интересна информация за тези неща.

Защо обаче накрая евреите са свършили със своя държава в резултат от това, а циганите, например – не? Вярно е, че евреите са били най-голямата група избити там, но тя не е била единствената въпреки, че те биха искали всички да мислят така. За това, че там са убивани и други, например, много рядко се споменава. Защо?

За да съществува държавата Израел по време на Края на Играта, нещо травмиращо е ТРЯБВАЛО да се случи, за да предизвика съчувствието на по-голямата част от света. Това станало чрез кроткото им отиване в камерите – онези, които не отивали кротко, бивали застрелвани. Това е било голямо усилие от страна на Играта с оглед съществуването на Израел. Така държавата Израел станала реалност в периода на Края на Играта. Израел не би могла да съществува БЕЗ жертвата на милионите през 30-те и 40-те години. Еврейската религия е религия на жертвата и проливането на кръв.

Позицията на жертва е била използвана умело от евреите, за да си пробият път. Чувството за вина е един от методите за контрол на религията.

ВСЕКИ Едновременно инкарниращ се Висш Аз е имал инкарнация и на евреин и на еврейка. Те имат силна степен на идентифициране с тялото.

Трудно е да пуснеш телевизор и да не видиш документален филм за Втората световна война и за германците. Така се замазват безжалостните действия на Израел днес. За палестинците днес те са каквото американците едно време са били за местното индианско население. Навремето американците са притежавали технология, с която да изтласкат местното население – същото става и с палестинците днес.

Говори се за ядрения потенциал и за оръжията за масово унищожение на Ирак, Иран и Корея, но не се чува и дума за тези на Израел. Защо? Защото Играта е планирала нещо. Обърнете внимание на това, че онези, които се оплакват най-много от оръжията на другите, са именно нациите, които имат най-големи запаси от тези оръжия.

Централната точка за контрол от страна на влечугоподобните на Земята е Лондон – това не бива де се забравя.

Преди Америка да се включи във Втората световна война, е имало кораб с германски евреи, които били връщани от всяко „обичащо свободата” американско пристанище. Правителството не им позволявало да спрат на пристанище. Нищо не трябвало да се намесва в предстоящото клане. Кой е знаел за това тогава? Най-висшите знаели много. Онези, които умирали, не знаели нищо. Останалите били манипулирани от манипулативните правителства. В библиотеката на 27 ниво историята е такава, каквато е била, а не такава, каквато победителите или диктаторите са нареждали да бъде написана.

Най-новите заблуди на светлите

22.09.2003

Светлите искат да вярвате, че всички шамани и др. подобни в света припяват мантри окъпани в бяла светлина, за да „променят” Тъмните – говорят за себе си като за „белия път на доброто сърце”. Знаете, че това НЕ е Баланс. Тези хора искат да бъдат нападани Тъмните в името на „благополучието” на останалите – друга заблуда на Светлите.

ЕДИНСТВЕНИЯТ начин да приключите с дадена полярност е противоположната полярност да се СЛЕЕ с нея. Именно ТОВА е Баланс. Балансът не е премахване на Тъмните (или Светлите), защото всяка полярност зависи от съществуването на другата. Не може да има Тъмно без Светло и обратното. Ако вярва Светлината в обратното, значи е духовно незряла. Онези, които бият барабани и призовават да се елиминират Тъмните (или Светлите), докато в същото време искат да се запази собствената им полярност незасегната, напразно прахосват енергия и време. По този начин те само подсилват другата Полярност.

Привържениците на Светлите обичат посланията отгоре от онези, които знаят-какво-е-най-доброто. Обичат посланията, които твърдят, че Светлината е по-силна от Тъмнината. Не е. Тъмните искат да ви внушат, че съпротивата е безполезна. Не е.

Светлите обичат изрази от типа „великите Тибетски мъдреци и онези, които нямат видима форма”. Обикновено от тях идва само дезинформация. Сега Земята е средище на какъв ли не боклук както от 3-та, така и от други плътности.

Полярностите са противоположни на Баланса. Те се опитват да ви вкарат в лагера на полярностите. Разберете това. Периодът на Края на Играта е най-трудния период, в който да си инкарниран, но и най-струващият си.

Детският героизъм по филмите и анимационните филмчета

23.09.2003

Това, че масмедиите се използват за пропаганда, е общоизвестно. Извънземните технологии се използват за привеждане на Земята в планета на последователни инкарнации, които помнят миналите си животи.

Японските анимационни филми, като и филмите на Дисни и други студиа все по-често се изпълват с деца-герои с по-големи от нормалните очи (извънземни), с деца-шпиони, Могъщи момичета и др., които правят неща, които една Едновременна инкарнация никога не би правила. Както не би правила и никоя земна жена като Лара Крофт, освен ако не е влечугоподобно от Орион, например.

С подобни герои се опитват да ви накарат да искате да станете като тях и да се върнете към последователния път. Това, разбира се, е невъзможно и Много Напредналите инкарнации го знаят добре, но тези от по-ниските нива се хващат на въдицата. Онези от последователния път знаят, че този номер няма да мине, но продължават да се опитват да сложат прът в колелото на вашия напредък.

Да гледате такива филми като възрастен за развлечение е едно, но извънземните от Орион се опитват да повлияят на земните деца, които са по-податливи на впечатления от възрастните. Тук спадат и приятелски настроените влечугоподобни, които съществуват, за да ви „помогнат”. Трябва да се опитате да обясните как стоят нещата на своите деца. Ако обаче децата ви са инкарнации на любимци – няма значение. Извънземните не се интересуват от тях.

Да, знам, че нещата са сложни, но това е част от Края на Играта. Бъдете нащрек!

Физическата смърт: събитието, което не може да бъде променено

24.09.2003

Четох статия за смъртта на един актьор, озаглавена „Това не трябваше да се случва”. Обичайният коментар от типа „умря твърде млад/твърде скоро”.

Часът и начинът на смъртта ви е бил избран от ВАС като Висш Аз за всяка от инкарнациите ви. Висшият ви Аз няма да позволи да умрете преди този момент и ако е необходимо пряко ще се намеси, за да предотврати ненавременната смърт. Той няма да позволи и да живеете по-дълго от предвиденото и ще направи така, че това, което е било решено, да се случи.

Обстоятелствата, свързани с вашата смърт, ви осигуряват определени преживявания. Ако тази смърт трябва да бъде насилствена или резултат от нещастен случай, вие ще бъдете на точното място и в точния момент, за да може това да се случи.

Има ТОЛКОВА много информация и ДЕЗинформация за това какво да не ядете, пиете, пушите и т.н. Въпреки цялата тази информация, обаче, хората използват тези продукти, които са вредни. По цигарите има надписи, че убиват, но хората продължават да ги пушат. Това са техния път и техните преживявания. Даже непушачи умират от рак на белите дробове в резултат от замърсения въздух, докато мнозина пушачи не умират точно от това. Не можете да умрете при обстоятелства, които вашият висш Аз (вие) не е одобрил.

В статията пишеше, че смъртта му е можела де се избегне, ако бил отишъл на лекар и ако бил последвал съветите на лекарите. Не го е направил, защото неговият Висш Аз е знаел, че това би било в противоречие с планираното събитие.

Има пушачи, които между две цигари ще ви кажат какво да ядете и какво не и такива, които знаят кое е най-добро за всеки друг. Запомнете следното: ако подобен благоприятно действащ продукт ви попадне И вие се почувствате привлечени от него и подтикнати да започнете да го използвате, значи е за вас! Ако не се почувствате привлечени – отминете го. Каквото и да представлява – той не е за вас. Вашият Висш Аз ще направи така, че онова, което ви е необходимо, да ви бъде осигурено по време на инкарнацията, която преживявате. За мен някои продукти са добро попадение – казах на хората край мен за тях, но те не се заинтересуваха и не поискаха да узнаят нещо повече за тях. Това обаче си е техният път и аз не ги насилвам и агитирам щом видя, че така са си решили.

Помнете – вашият инкарнационен път е уникален и индивидуален. Вземайте онова, което работи за вас и отхвърляйте останалото. Ако нещо е добро за вас, не мислете, че е добро за всеки друг. Ако мислите, че така всички ще живеят ПО-ДЪЛГО, това е част от вашия път и преживявания. Ще чувате неща от рода на „о, ти си на … години – трябва да правиш това и това”. Ще чувате апели от типа „Следвай водача на стадото”. Ако го следвате – това са си вашите преживявания. Ако не го следвате – това са си вашите преживявания. Тичайте да си слагате ваксини против грип за идентифициращи се с тялото си – тялото реагира на паниката и на липсата на безсмъртие. Ако все още се идентифицирате с тялото си, преживяванията ви ще се различават много от преживяванията на тези, които вече са прекъснали тези вериги от преживявания. Правете това, което трябва да правите ВИЕ и следвате СВОИТЕ преживявания. Само не забравяйте едно: НЕ МОЖЕТЕ да умрете преди да ви дойде времето, независимо кога е този момент.

Свързаната с идентифицирането с тялото концепция „Моите деца”

01.10.2003

Тази концепция е правилна, когато се отнася до правенето на тялото. Тялото се оживява от духовата сила. Като електричеството, което захранва тостера – самото то не пече филийките, но позволява на тостера да изпълни функцията си.

Когато създавате детски тела посредством телата си на възрастни, вие отваряте вратата и давате възможност това тяло да бъде заето от духа. НЕ вие определяте кой дух да заеме това тяло (освен когато има изрична предварителна уговорка за това). Понякога то се определя от това, че съответното тяло предлага оптимални физически възможности на съответната инкарнация на Висшия Аз да преживее предвиденото по план за текущата инкарнация. Висшите Аз са добре запознати с тази възможност. Висш Аз може да заеме новородено тяло при двама родители-любимци – въпрос на преживяване. Следват последиците, които няма да са във ваша полза. От гледна точка на Висшия Аз това са просто преживявания.

Чувството за притежание е резултат от заложените в ДНК на тялото команди, а не нещо духовно. Проявява се към съпрузи, приятели, деца и др. и се контролира много трудно. Може да не успеете да го поставите под контрол преди да се събудите като Финална Инкарнация. Стремежът към притежаване на другото тяло е доминиране и поради това е тъмен по природата си. Физическите тела си имат своите преживявания и самостоятелен живот, а вие сте само електричеството (ако използваме горния пример с тостера). Да, това е твърде опростено казано, но Много Напредналите ще схванат идеята. Децата са деца на тялото и наследяват родителските гени. Идентифицирането с тялото ви кара да смятате, че децата са ваши и в интерес на Играта е да вярвате в това чувство за собственост, защото то отклонява вниманието ви от по-висшето израстване. Играта иска да мислите, че сте тялото си и да не си спомните кои наистина сте.

Истинските „Бог” и „Сатана”

03.10.2003

Във всички религии има Бог и нещо противоположно – като Сатаната в християнството. Има една добра и една лоша същност. Ключът тук е в наличието на полярности.

За да видите манипулациите, които се извършват посредством тези понятия трябва да преминете отвъд очевидното и отвъд не толкова очевидното. Самата Игра, която е творение на определени Висши Аз, съдържа и двете полярности, поставя прегради, задънени улици и червени флагове пред участниците в нея и именно тя е източникът на всички лъжи и заблуждения. В този смисъл може да се каже, че Играта е истинският Сатана не защото облагодетелства едната полярност (тя не прави това), а защото би излъгала, за да прикрие истината, а за Сатана се говори, че е „бащата на всички лъжи”.

От друга страна намирате Висшите Аз включени в Играта. Тяхната цел са истината и Баланса плюс преживяванията от Играта. Висшият Аз е истинският Бог в Играта, но Бог по отношение на своите инкарнации, а не по отношение на някой от останалите Висши Аз или неговите инкарнации. Играта е вкарала в действие множество божества, но иска да осъзнаете, че има само един Бог – за вас това наистина е така.

И така, заповедта „Аз съм твоят Бог и не трябва да имаш други богове” можем да представим и така: „Аз съм твоят Висш Аз и ти си мен. Аз съм единствено отговорен за твоята инкарнация и път. Онова, което другите Висши Аз правят с техните инкарнации и пътища си е тяхна работа. За теб е важно да сравниш чудесата, които имам за теб в настоящата ти инкарнация и чудесата, които имат за своите инкарнации другите Висши Аз. Съсредоточи се върху своя път и израствай като знаеш, че винаги съм с теб и ще бъда с теб дълго след като останалите инкарнации са си тръгнали. Ти и аз сме едно и също нещо. Намери сила и успокоение в това. Израствай и се върни при мен и ще бъдем едно”. Вашият Висш Аз е вашият Бог. Това ви прави Богът, обитаващ храма на тялото.

Играта ви засипва с лъжи, полу истини и откровени заблуди, за да ви попречи да откриете това. Вие определено ЩЕ го откриете на етапи, докато напредвате. Това означава да прекъснете веригите от преживявания и да подтиснете вложените в ДНК на тялото команди – процес, в хода на който духът ще започне да упражнява все по-голям контрол над тялото.

Играта е да се намери баланса – той се състои от еднакви количества Тъмно и Светло. Висшият Аз се придвижва към този баланс. Ако все още не сте в състояние да схванете тези концепции, отместете ги встрани. Те ще се окажат безценни за по-напредналите ви инкарнации. Щом ги осъзнаете, напредъкът ви ще стане още по-бърз.

Вортексът от тъмна енергия

06.10.2003

При моите пътувания като шаман съм виждал вортекси от тъмна енергия. Виждал съм такива над резиденции на Тъмните и на други места. Тези черни торнада са спирали от тъмна енергия, които трябва да се избягват от всички, които не са специално обучени. Те са там, където са поради това, че са създадени от поне един от тамошните обитатели или от онзи, които е построил съответната Тъмна резиденция.

Тези черни торнада отнемат енергията на светлата полярност, могат да причинят заболяване или ментално объркване, ако сте изложени на въздействието им. Те обаче зареждат с енергия Тъмната полярност. Явлението не е свързано с някакво атмосферно влияние в трета плътност. Това е нещо като сигнален огън или фар за астралните същности. Те винаги присъстват на церемониите, провеждани от Тъмните.

Ако се натъкнете на тези тъмни фунии ви съветвам да ги избягвате. Твърде малко шамани знаят как да се справят с тези енергийни конуси.

Агресията на Тъмните в периода на Края на Играта

09.10.2003

Като общо сега нещата са по-поляризирани, отколкото когато и да било преди. С назначаването на сегашния президент, имате ясната концепция „Или си с нас или си против нас”. Това е опит да бъдат накарани земните хора да се присъединят или към Тъмните или към Светлите. Това е опит да се взриви Баланса.

Заблуди, полу-истини и лъжи са главните инструменти на полярностите – например на Светлата:

– правя това заради теб/в твоя полза

– щом в Библията пише така, щом … казва така, значи не можеш да не го направиш

– правя това, защото те обичам

Това е използвано множество пъти в името на „доброто на цялото”. С малки изключения, обаче (напр. убийства, кражба и др.), се използва главно за манипулиране и контрол. Целите на правителствата са все повече закони, които да ограничават свободата и преживяванията на Земята. Висшите Аз знаят какво става, но са ограничавани от правилата на Играта.

Тъмната полярност обожава да се прави на Светла и да използва методите на Светлите, за да контролира масите и да ги води към покорство. Тъмната полярност служи на себе си, но само защото се използва думата Тъмни това не означава, че вие веднага ще разберете какво наистина става. Така например Тъмния в Белия дом използва като стръв думи от типа на „свобода” „добрите и лошите”. Поначало Тъмните обичат да говорят отвисоко – затова обичат да използват термини, които възрастните биха използвали спрямо децата.

След Клинтън Тъмните използват поголовно заблуди и лъжи, защото виждат, че гласуващите се хващат и реагират благосклонно на тях, а щом Тъмните видят, че нещо минава, започват да го генерират по-бързо отколкото дадена фабрика генерира отпадъци за околната среда. Макар, че правителството позволи събитията от 11 септември да се случат и ги подпомогна, масовата публика отказа да се събуди за истинската природа на своето правителство, а Тъмните душа дават за подобен отказ. Историята с Ирак е друг пример за лъжи и възползване от самозаблудите на американците по отношение на своето правителство.

Сега в САЩ Републиканците са Тъмните, а Демократите – Светлите. Тъмните копнеят за национализъм в стил Орион, за липса на прогресивен напредък (консерватизъм) и запушване устата на несъгласните, когато те влизат в противоречие с ограниченията, на които отказват да се подчинят. Светлите копнеят за равенство в планетарен мащаб, за прогресивни промени (либерализъм) и за запушване устата на несъгласните с планетарното равенство. Тези правителства имат връзка с извънземните и със стремежа да се сложи ръка на Земята и тя да се превърне в планета за последователни инкарнации.

Полярностите са двете страни на една и съща монета. Тактиката им е сходна, целите – различни. Единствено чрез смесване се постига Баланс.

Като гледам пропагандата на Тъмните, се чудя как е възможно някой от Напредналите да се хване на тези глупости – лъжите им са толкова прозрачни. А като се комбинират с християни привърженици на твърдата линия, се получава маскировка на Светли, каквито те никога не са били. Очаквам с нетърпение филма Фаренхайт 9/11.

Тъмните ще използват национализма, за да прокарват идеите си. „Твърда линия” означава омраза, конформност и нетолерантност. Ако снижите своя критицизъм поради страх от това, че ще ви нарекат непатриотичен, значи не сте готов за материалите на Матрицата 5. Трябва да преодолеете страховете си преди да излезете от Играта и вие ЩЕ го направите – в своята Финална Инкарнация. Хубавото е, че колкото по-интензивни стават нещата, толкова повече наближава края на Играта и толкова по-бързо ще излезем от нея.

Позицията на жертвата: „Ами нямах избор”

12.10.2003

И ден не минава без да чуя „Ами нямах избор”. Разликата между тази позиция на жертвата и позицията на тези, които поемат отговорност е, че отговорните поемат отговорност за събитието, в което участват.

Жена, която не поема отговорност, казва на приятелката си: „Сложих си ваксина против грип. Нямах избор – докторът ми каза, че на моята възраст трябва да си правя тези ваксини”.

Жена, която поема отговорност, казва на приятелката си: „Сложих си ваксина против грип. Докторът ми каза, че на моята възраст трябва да си правя тези ваксини и аз, като помислих, реших да си сложа, защото не ми се искаше да се разболявам”.

И в двата случая става дума за контрол на тялото, но при вторият се поема отговорност за постъпката.

Когато се конфронтира с медицинска „опасност”, тялото незабавно изпълнява препоръките на лекаря. Те обаче са препоръки, не заповед. Това е един от номерата на Играта. Целта е да пресявате тези препоръки и да следвате своя инкарнационне път. Ключът е да помните, че решението кога да свършите настоящата си инкарнация, е взето отдавна. ТОГАВА е трябвало да правите тези избори. Това, че не си спомняте вземането на това решение, е част от Играта – Висшият ви Аз обаче знае това. Даже ако всички останали си правят ваксини против грип, вашият път може да е по-различен. Влизайте вътре в себе си, за да откриете СВОИТЕ отговори.

Използвах като пример нещо свързано със здравето, но вие разбирате, че става дума за всякакви ситуации. Винаги, когато се използва тази фраза „Нямах избор”, аз зная, че сте имали избор. Може да сте избрали да направите или да не правите нещо. Може да изберете и да не си плащате данъците, но ще трябва да се справите с последиците от това. Можете да изберете дали да излъжете или да кажете истината, но последиците са за ваша сметка. „Ама как, та той беше насочил пистолет към главата ми – нямах избор.” Не, имали сте – просто сте взели съответното най-добро при дадените обстоятелства решение. Фразата „нямах избор” е заемане позицията на жертвата и търсене на незаслужено съчувствие или извинение.

Наложително е да свикнете да си задавате въпроса „Защо” и да разбирате източника и природата на това „защо” на Играта.

Позицията на жертвата, мнения и действия

17.10.2003

Заемането на позицията на жертва, което е ТОЛКОВА популярно по време на Края на Играта, показва не само липса на самоуважение, а и желание за зависимост от останалите. Позицията на жертвата е важна част от Играта, защото без нея не може да има злодей. Но нейното масово разпространение в периода на Края на Играта е съществено и трябва да привлече вниманието на Много Напредналите и Финалните.

Щом чуете фразата „нямам избор” знаете, че някой се прави на жертва. Друга подобна фраза е „тук е много студено”. Правилното е „на мен ми е студено тук”. Аз в такива случаи (ако температурата е нормална), обикновено казвам „тук не е студено – на ТЕБ ти е студено”.

Разбира се, подобни хора не обичат такива отговори, защото излагат на показ позицията на жертва, която те заемат. Влечугоподобните не понасят студа/студеното време. Затова – ако околната температура е нормална и въпреки това някой твърди, че „тук е студено”, друг отговор е: „ако при тази температура ти е студено, значи или си болен или влечугоподобен – кое от двете?” Но и това не им харесва. Те си стоят безкрайно леко облечени, пият си изстудената сода и хленчат, че било „студено”. Друг начин, по който им отговарям, е: „Ако бях облечен като теб и на мен щеше да ми е студено. Ключът тук е, че жертвата обвинява всеки и всичко край себе си с изключение на себе си за дадената ситуация. Позицията на жертвата не е особено красива гледка.

Често такива изказвания се правят от жени – поради тяхната ДНК-кодировка от Орион, която изисква мъжете да се грижат за тях.

Имам една колежка, която е свикнала меко да въздиша винаги, когато мине край бюро, на което седи мъж. Казах й, че зоната на въздишките не е край моето бюро. Тя веднага се оплакала, че не съм й давал да въздиша край мен. „Той мрази жените”. По дяволите, жено – ти мразиш мъжете. Склонен съм да избягвам всеки, който определя отношението си към мен според това какво съм направил за него. Обърнете внимание – не става дума за това, което правим един за друг, а за това какво правиш ТИ за мен.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s