Глава 1

Информацията от настоящия трети том предполага, че вече сте прочели, разбрали и вътрешно интегрирали информацията от първите два тома.

Наблюдаване срещу участие в Играта

На този етап сцената на Играта е пълна с играчи. Борави се с основаните на идентифицирането с физическото тяло страхове. Страхът от смъртта на тялото се разиграва във всички варианти: тероризъм (и отвън и от правителството), микроби (няма толкова параноична страна като Америка по отношение на микробите), лекарства (фармацевтични лекарства за всичко, което съществува – за да отслабят имунната ви система) и равенство с хетеросексуалността (основният страх тук е в намаленото възпроизвеждане – противоположно на вложените от извънземни команди в ДНК). Сигурен съм, че към този списък можете да добавите още страхове.

Как се адаптирате към Играта? Зависи от това къде живеете, от нивото на текущата ви инкарнация и от преживяванията, изисквани от вашия Висш Аз. Понеже Матрицата 5 е за ограничена група (Много Напреднали, Доминантни и Финални Инкарнации), гледните точки на всички не са еднакви. Правете това, което имате чувството, че трябва да правите в Играта ВИЕ.

Сега управляващите в света са съсредоточени върху изграждането на едно световно правителство. Това изисква отказ от национален суверинитет в полза на общото световно правителство, както е на последователните планети. Един от примерите за проблем-реакция-решение е Судан. Изисква се отказ от тялото в замяна на духовни преживявания.

Това става на местата, където искат да съсредоточите вниманието си – Судан, израелският тероризъм или Америка като затворническа страна номер 1 в света. Нищо не може да надмогне стремежа към едно общо световно правителство. Просто Америка и Израел смятат, че именно те могат да го контролират. Иран може да заплаши експанзията на Израел, а Америка продължава да заплашва всяка нация в зоната, с която Израел иска да се справи. Трябва да гледате под повърхността, за да разберете какво става и защо.

Потъналите напълно в Играта ще бъдат шокирани/засегнати/обидени, в зависимост от това какво искат планетарните управители с оглед техните планове. Тези хора никога няма да прочетат Матрицата 5, освен ако някой специално не ги насочи към тях с цел да бъдат шокирани/засегнати/обидени. При това материалите на Матрицата ще бъдат отхвърлени като „глупост”, което е страхотно. Ниските, Средно напредналите нива и любимците са онези, които са напълно въвлечени в Играта

Следват ги различните Напреднали нива. В диапазона Напреднали – средно Напреднали съществува желанието да промениш посоката на световните събития, за да ги приведеш в съответствие с имиджа на единството така, че да пасва на любовта и светлината, която Светлите искат, както и желание да спасиш света, макар и не от религиозната гледна точка на слабо напредналите до средните нива, но принципът е еднакъв.

Но вие трябва да преминете през всички тези нива, за да разберете Играта и да успеете да се освободите от нея – дотогава събирате преживяванията и познанията, необходими ви за етапите след Играта.

„Наблюдаването” по време на слабо напредналите и средно напредналите нива се свежда до правенето на това, което авторитетите – Тъмни или Светли, ви инструктират да правите: размахвай знамето, мрази тази група/лице, обичай тази група/лице… прави това, което ти казваме да правиш просто защото ние ти го казваме и защото ние знаем какво е най-добро за теб. Това е типична за последователните инкарнации външна пирамидална структура – „веригата от команди”.

„Наблюдаването” по време на слабо напредналите до средно напредналите нива заменя различните пирамидални структури с тези от преди-Напредналите нива. Имате приятелски настроени братя от космоса, пантеони от божества и техните проповедници, духовни водачи и други, които искат да отнемат силата ви и да вземат решенията вместо вас. Това ви дава възможност да преминете отвъд ограниченията на обществото и договореностите. Това разнообразие ви подготвя да се придвижите от фалшивото плато на Средно-Напредналите до Много-Напредналите нива.

Много Напредналите нива са уморени от отдаването на силата си на другите и от това да им се казва какво да правят от външните авторитети, които настояват за това. Тук вече възниква желанието да се върнеш в своя Висш Аз – всичко това са необходими етапи, които ти дават възможност да завършиш Играта.

Между етапа на Много Напредналите нива и Събудената Финална Инкарнация имате много преживявания, в резултат на които отказвате типичните за последователните инкарнации религии, телесни структури – контрол от семейството, управляващите, вложените в ДНК команди и други изкуствени структури на Играта, предназначени да ви пречат да откриете кои наистина сте.

В Много Напредналите нива вече съчетавате наблюдаването с играенето на Играта. Може да се окаже трудно да скъсате със старите си навици. Може да си потопите пръста на крака във водата и да избягате, а след това да се върнете и да си потопите целия крак. Стремежите на вашия истински аз ще се окажат неустоими. Накрая ще стигнете до позицията какво-толкова и ще скочите във водата. ТОВА именно е вашият изпълнен с доверие скок, за който сме говорили и за всекиго всичко това се съгласува по време от съответния Висш Аз.

Щом се извърши този изпълнен с вяра скок и започнете да се чувствате удобно, когато го правите, навлизате в зоната на истинското наблюдаване на съответната верига от преживявания или ограда. Но в други области, в които все още сте ангажирани с Играта, вие не сте готови да имате истински преживявания, свързани с наблюдаването, тъй като съответната верига от преживявания/ограда все още ви влияе.

В своята Събудена Финална Инкарнация може накратко да преживеете отново веригите от преживявания/оградите, за да ги осъзнаете по време на Финалната си инкарнация. Помнете ограниченията на паметта на инкарнацията за тези, които са тръгнали по пътя на едновременните инкарнации. Когато Висшият ви Аз създава ситуация, в която да имате кратко преживяване, последвано от изпълнен с вяра скок, е един от начините да бъде накарана Финалната инкарнация да си „спомни” неща, за да скъса с които са били необходими множество инкарнации. Тези финални „скъсвания” са далеч по-лесни, отколкото оригиналното прекъсване, което вероятно е било много трудно. Това не означава, че ще е лесно. Изобщо не! Но означава, че ще бъдете в състояние да се справите с тях много по-лесно, отколкото са го направили другите ви инкарнации.

Най-значимата от наблюдаващите инкарнации е Финалната. Тя може да играе и ролята на „адвокат на дявола” – само за да види реакциите на играчите в Играта. Мен това ме забавлява. Играчите в Играта са толкова предсказуеми и помпозни. Когато Финалната инкарнация се намесва в Играта, това става по съвсем други причини, отколкото го правят полярностите, които вземат полярностите толкова насериозно. За мен е лесно да шокирам тези полярности и да получа съответните реакции от тях.

Можете да наблюдавате само на нивото, на което сте самите вие. Вие ТРЯБВА да участвате така, както вашият Висш Аз изисква това от вас. Няма нещо правилно или погрешно. Когато стигнете до положението да знаете, че не сте своето „парченце от Играта”, вече наистина можете да се забавлявате.

Превод Еми Манолова

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s