“Мъртвите ни говорят” – Франсоа Брюн

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 5

/. Никой не умира

1. Фридрих Юргенсон и Константин Родив:

пионери в записа на гласовете на мъртвите 8

Люксембургският експеримент: „една частица от вечността е спасена от разрухата” 17

Първите образи от отвъдното 19

Хроновизорът и образите от миналото 21

Телефонните обаждания от отвъдното 26

//. Смъртта е едно второ раждане

Радостта да умреш 29

Пиер Моние и овладяването на невидимото 35

Зовът на безкрайността 39

///. Нашето ново тяло в другия живот

Душата е едно ефирно тяло 42

Ролан дьо Жувнел:

Да градим обителта на нашата вечност 49

3. Способностите на духовното тяло 51

IV. На границите на смъртта

Отново виждаме тези, които сме обичали 59

Срещата с едно Същество от светлина 62

„Какво направи от своя живот?” 64

Между живота и смъртта: тунелът и сънят 71

V. Първите крачки в отвъдното

Пратеници на невидимото 82

Картографията на страните от отвъдното 89

194

3. Първите нива на отвъдното 100

VI. В същността на доброто и злото

1. Нашата мисъл създава съдбата ни,

дори и ние да не знаем това 110

Нашата мисъл създава живи символи 113

Нашите мисли са живи енергии 119

Нашето съзнание изгражда света 123

VII. Заточението в световете на нещастието

Във външния мрак 125

Бунтът на „покрусените души” 130

Етапите на възвръщане към Бога 135

VIII. Прераждането: последното изпитание на злочестата душа

Прераждането е само едно изключение 140

Какво означава прераждането 149

IX. Завръщане в световете на блаженството

Силите на щастието ни помагат 156

Ангелът-хранител и предишният живот 160

Към светлината 164

X. Сливането с Бога: Върховното изживяване на блажената душа

Бог, усетен като енергия 168

Бог, усетен като Любов 169

З.Христос, възприет като Бог 173

4. Нашето единение с Бога: един безкраен процес 183

Заключение 186

Библиография 188

195

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s