Част I – от 1 до 5 глава

Съдържание

1. Никой не умира

2.Смъртта е едно второ раждане

3.Нашето ново тяло в другия живот

4.На границите на смъртта

5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s