2

Златното издание на Матрицата V е финалният етап от проекта Матрицата V. Висшите Аз, включени в този проект са го предвидили като събитие с 2 фази. Книгата съдържа стотици ключове, които читателите ще използват за своя напредък. Само събудените финални инкарнации ще могат да обработят изцяло дадената в книгата информация. Останалите ще я използват според своето ниво на напредък. Независимо от това, дори просто прочитайки книгата, вие ще дадете на своя Висш Аз ценна информация, която той ще предаде на избрани свои инкарнации.

Белият дом сега е зает от президент, който иска установяването на диктатурата на Мрака и представлява най-голямата заплаха за мира днес. Извънземни групи позиционират своите летателни тела в рамките на нашата слънчева система. Жените продължават да настояват за женско управление в стил империята Орион, тормозейки мъжете. Световната икономика е пред разпадане. Тези и много други примери трябва да бъдат забелязани от онези, които наблюдават.

Сега е моментът да възвърнете силата си от онези, които искат да ви попречат да узнаете кои наистина сте – само така можете да излезете от играта. Играта ще продължи и след като ние вече сме се изнесли в по-високо измерение, но това не е наша грижа. Прочетете книгата. Използвайте, приложете онова, което можете в своя живот. Близо сме до края на Играта.

Книгата не е написана като “ръководство за Края на Играта”. Главното е да опознаете своя Висш Аз и да откриете кои наистина сте. Това е път, придружаващ свързването ви със своя Висш Аз, Събуждането ви във вашата финална инкарнация, и възвръщането на своята сила. Помнете това докато четете книгата.

Отправям този материал не към физическите тела, а към духовете, одухотворяващи тези тела, тъй като само духът може да разбере този материал. Ако тялото управлява духа, обаче, то ще отхвърли материала, тъй като той противоречи на заложената във вашата ДНК програма. Предизвикателството духът да преодолее физическото тяло започва с първата инкарнация и свършва с последната. Само финалната инкарнация осъществява 95% контрол. Преди това състояние да бъде достигнато, физическото се опитва да управлява истинското ви Аз. Стотици инкарнации отнема, докато духът открие, че има нещо повече от физическото. Стотици инкарнации отнема и търсенето на духа. Физическото продължава да търси външни решения и гледа да не се промени статуквото – то се стреми да даде на духа безкраен поток съмнения – това е дълго и трудно пътуване в посока към преодоляването на ДНК-командите. Накрая духът успява и напуска Играта. Всички успяват според това колко бързо узряват. Именно тях търся и именно те са онези, които ще разберат.

Кулминацията на инкарнацията в трето измерение е в Събудената Финална Инкарнация. Напредъкът е резултат от това до каква степен се идентифицираме с тялото или с духа си.

Висшият Аз няма пол – затова използвам думата Той/Тя, тъй като в езика ни няма дума, която да означава същество и от мъжки и от женски пол. Повечето от инкарнациите на земята са кондиционирани чрез програмирането на културата – целта отчасти е да се усилят вложените от извънземните команди в земното човешко тяло и да бъде накаран духът да повярва, че вие сте фалшивата идентичност на тялото и пола. Главната цел на земните инкарнации е да преодолеят контрола на тялото/културата, да разпознаят кои са, и да си осигурят широко разнообразие от преживявания на земята.

Висш Аз – истинската ви същност, осъзнаването на целия натрупан опит и мъдрост, съществуващи в по-високо измерение спрямо това на проекциите му, които събират преживявания. Висшият Аз напредва на етапи. Щом завършите инкарнацията си в трето измерение и Той/Тя ви отнесе на следващото ниво, то става една фасетка от следващото ниво на вашия напредък и вие можете да работите с по-висша версия на този Висш Аз и да започнете да събирате нови, съвсем различни преживявания. Евентуално достигате ниво, на което можете да сътворявате галактики и да проектирате три-измерни събития. Дори когато достигнете това ниво, обаче, то не е краят , а просто поредния етап от вашето израстване.

След всяка инкарнация в трето измерение, ние отиваме в четвърто – Астрала. След като тази инкарнация завърши, тя се връща във Висшия Аз, който е на по-висше ниво (плътност). Картинката на корицата показва каква е нашата истинска форма и вие виждате, че тя няма нищо общо с човешката. След Финалната Инкарнация всички проекции биват изтеглени обратно във Висшия Аз и той се измества в по-високо измерение от това, в което дотогава е събирал преживявания под формата на различни инкарнации. Висшият Аз не е безформен – той е с овална форма и луминисциращо светене на енергията. Висшият Аз е безсмъртен и вечен – Той/Тя никога не може да умре.

В трилогията на Монро той е наречен Аз-Там, а неговите Доминантни инкарнации – ЕХСОМ (Изпълнителен комитет). Монро използва думата измерение, а аз предпочитам думата плътност.

Инкарнация – проекция на Висшия Аз в три-измерно физическо тяло, което да даде възможност за събиране на преживявания в трето измерение за този Висш Аз. Преживяванията зависят от използваната физическа форма. Голяма част от преживяванията на Висшия Аз не са резултат от инкарнации. В настоящия материал ние говорим предимно за земните инкарнации. Когато тялото “умре”, духът може да взаимодейства в астрала и според нивото на своята готовност се присъединява към бойно поле, религиозна група, или към по-напредналите нива на астрала, или някъде по средата между най-изостаналите и най-напредналите. Щом духът реши, че те са му достатъчни, Той/Тя “мигва” и тогава инкарнацията завършва. Висшият Аз, обаче, продължава.

Нашата линейна перспектива тук силно затруднява нашето разбиране – според нея би трябвало да се каже “той мигна и прие нова форма”. Това можеше да стане, ако инкарнациите ни следваха една след друга, но ние (земните инкарнации) съществуваме едновременно, като всяка от тях продължава различен интервал. Инкарнациите на Висшия Аз (ниски, средни, напреднали, доминантни и финални), съществуват в различни времеви периоди на трето измерение. Например, Висшият Аз може да избере да спусне своята финална инкарнация в Древна Гърция, а доминантната – в 1944 година, защото всяка от инкарнациите извлича онова, от което Висшият Аз се нуждае от различните времеви периоди. Можете да имате първата си инкарнация през 1944, а финалната – през 200 година пр.Хр. – всичко зависи от Висшия Аз, ИСТИНСКИЯТ ВИ АЗ, според това какви преживявания иска да има.

Земните инкарнации имат Доминантни (3-4) и Финална инкарнация. Всяка бива мъж и жена (многократно) и е с всякакви сексуални ориентации. ВСИЧКИ преживявания се съхраняват във Висшия Аз точно както преживяванията във вашата памет и до тях може да се получи достъп по желание.

Висшите Аз, които се инкарнират на земята, имат едновременни инкарнации, а тези, които се инкарнират на други планети, имат последователни инкарнации.

Едновременните инкарнации стават във всички честотни времеви периоди, в които отделните Висши Аз желаят преживявания и растеж. Те се съдържат във Висшия Аз и са необходими в различна степен на Напредналите, Доминантните и Финалната инкарнации.

Това, което се счита за ваша минала инкарнация, е всъщност инкарнацията най-близка по честота (времеви период) до вашата. Говорил съм с няколко души, които са били родени след Втората световна война, например, но имат силни интуитивни връзки с периода на войната като различни играчи на тази сцена. Или един мъж, който е роден през 50те, но има силни връзки с Американската Гражданска Война. За него това е инкарнацията най-близко по честота до неговата настояща инкарнация и оттук това е неговата “финална инкарнация”, така да се каже.

Тази най-близка инкарнация не се отразява на етапа на напредък на вашата текуща инкарнация. Можете да сте доминантна, но най-близката ви инкарнация да е средно, ниско, или някакво друго ниво спрямо вашата текуща инкарнация. Не е необходимо да съдите най-близката си инкарнация. Тя има своята роля в общото пътешествие и, в края на краищата, това пак сте вие.

Дежа ву – фразата се използва за чувството, че вече сте били някъде, но знаете, че в този си живот не сте ходили там. Това чувство се дължи на това, че сте в същата област на друга своя инкарнация, но на различна времева честота. Вашият комфорт или дискомфорт преминава през вашия Висш Аз. Обърнете внимание: това не е МИНАЛ живот – това е ДРУГ живот, тъй като всички инкарнации стават едновременно на различни честоти, които ние в трето измерение наричаме време.

Събитие – става дума за регионални събития, които се използват от двете полярности, за да принудят Играта да отрази техните възгледи.

Карта, която евентуално може да бъде разиграна (непозната, непредсказуема карта): отнася се до разтърсващи събития в глобален мащаб – например: Извънземни се показват публично пред планетата, или земни промени, оказали влияние върху цялата планета. Играта има няколко такива карти, които МОГАТ да бъдат разиграни в периода на Края на Играта тук на Земята.

Играта: Използването на тази дума произхожда от Висшите Аз. Империята и Мрака не я считат за игра по никакъв начин. Терминът се използва, защото предизвикателството е да бъдат преодолени извънземните технологии и манипулации, с цел да си възвърнем истинската идентичност (Финална Инкарнация), да съберем огромно количество сензорни преживявания (емоционални преживявания), и да придобием мъдрост. Предизвикателството е, че започваш без памет за това кой си и трябва да си я възвърнеш посредством решенията на своя Висш Аз.

Не съществува един единствен път за това просветление, но има много фалшиви пътища, наложени от Империята и Мрака, които пречат (например, религията). Всеки Висш Аз ще успее – някои по-бързо, други – по-бавно. За да откриете какво трябва да правите вие, трябва да си осигурите достъп до своя Висш Аз.

Това означава да достигнете нивото на осъзнаване, наречено от Монро ниво 12. Лично аз се научих по този начин и не зная друг. Това е метод за навлизане навътре, вместо навън. Да получи достъп до Висшия Аз е нещо, което Финалната инкарнация наистина желае – само вие и вашите Доминантни и Финални инкарнации могат да получат такъв достъп. – Доминантните инкарнации могат и да не осъзнаят, че са били там (по време на сън), освен ако не са с психични способности.

Този материал не е бил оповестяван публично от хиляди години, освен донякъде в книгите на Монро и материалите на Кредо Мутва.

Дори ако не го разберете, той ще окаже влияние върху развитието на духа ви. Империята не иска да знаете тези неща, тъй като е ориентирана към тялото, а не към духа. Това, че тази информация се разпространява точно сега трябва да ви говори нещо за непосредственото бъдеше на планетата.

Инкарнациите на Висшия Аз

Проектът Матрицата 5 е уникален в тази галактическа Игра. Разработен е от няколко Висши Аз в рамките на правилата на Играта. Предназначен е за Висшите Аз с едновременни инкарнации – за да обхване тяхното участие в Играта на трета плътност. Матрицата 5 не е създадена за Висшите Аз с последователни инкарнации – те ще продължат бавното си развитие дълго след напускането на Висшите Аз с едновременни инкарнации. Независимо от това, някои от последователните знаят за Матрицата 5. Знаят и това, че не могат да направят нищо, за да се намесят в този проект, тъй като другите Висши Аз няма да позволят такава намеса. Няколко месеца след като Матрицата 5 излезе, получавах и-мейли с нападки за това, че съм я написал.

Ефектът от Матрицата не се състои в това да промени нещо в механизма на Играта, а просто да разпространи информацията и ключовете за излизане от Играта на онзи, които се нуждаят от тях – тя е част от самата Игра.

Играта не реагира добре спрямо тези, които се опитват пряко да я предизвикват, но не реагира към вас, ако се опитате да излезете от нея и стигнете до финала, където липсват конфликти между полярностите. Последователните инкарнации, обаче, не обичат Матрицата, защото пречи на техния контрол/доминиране. Нека се ядосват, време е да завършим училището!

Когато преди две години Матрицата 5 беше публикувана, в библиотеката на ниво 27 (според Монро – фокус 27) беше поставено астрално копие от книгата, за да може да я чете всеки, който пожелае. Доставката там се равнява на търсенето. Книгата е все още там и ще остане там, докато едновременните Висши Аз напуснат и тази библиотека престане да бъде необходима. Когато бе публикувано Златното издание, то замени предишното на това ниво. ВСИЧКИ едновременни Висши Аз имат инкарнации, които имат достъп до ниво 27. Поради това ВСИЧКИ те, посредством тези инкарнации, ще получат достъп до “Матрицата 5 Златно издание”, което съдържа финалните ключове, необходими за успешното завършване на Играта. Няма значение дали вашата финална или Много напреднала инкарнация са в мрачните векове, древния Египет, или в двора на китайски император. Вибрациите на Матрицата 5 като звънец ще привлекат тяхното внимание. Когато наскоро ходих в библиотеката, там имаше няколко човека, усмихнаха ми се и казаха “ето го”. На което аз отговорих: “прочетете книгата – ТОВА е важното, – не аз”.

Това, че имате книгата означава, че имате тези ключове. Не сте били подтикнати да я купите просто от любопитство. Това е станало благодарение на ВАШИЯ Висш Аз, който иска тази негова инкарнация да разпространи тези ключове на ВСИЧКИТЕ ви инкарнации.

Възможно е вашата текуща инкарнации да се нуждае само от някои от тези ключове, а другите ви инкарнации – от други. Ако сте Събудена Финална Инкарнация, ще ги оцените. Помнете, че времето не е линейно. Матрицата 5 ви облагодетелства и в други времеви периоди. Последователните инкарнации не могат да направят НИЩО, за да предотвратят влиянието на Матрицата върху вас. Те могат да се опитат да ви попречат да прочетете Матрицата, или да ви подтикнат да я пренебрегнете, но дори да не се съобразите с написаното в нея, след като сте я прочели, тя ще окаже необходимото влияние върху по-напредналите ви инкарнации. Разчитайте на СВОЯ Висш Аз и казвайте на онези, които се опитват да ви влияят отвън, да си гледат работата.

Матрицата 5 е уникална. Пътят, който сте избрали е уникален са вас. Преживяванията ви са избрани за вас, от вашия Висш Аз. Всичко това е съществено за вашата същност, за да можете да излезете от Играта и да завършите успешно. Но почакайте. Онова, което предстои е ДАЛЕЧ по-интересно.

Висшият Аз

Аз съм пътувал по енергийната връзка с моето физическо тяло – подобна е на визуалния пасаж между световете, показан във филма Старгейт 1: един кръгъл блестящ тунел. Преминаваш през тази енергия и се появяваш във Висшия Аз.

Откъм вътрешната страна виждах Висшия Аз като матов, но светещ с естествена енергия. В овалната форма има изображение на всяка инкарнация, на която главата съм аз – редове и редове от тях. В средата на “сцената” на моя Висш Аз има енергийна колона, където импулсите (спомени, преживявания и т.н.) се обработват и съхраняват. Глобусът е мястото, където може да се получи достъп до всяка отделна инкарнация. Достъпът до Висшия Аз е възможен за всички Доминантни и Финални инкарнации.

Преди Висшият Аз да избере своя път, той не е бил празна банка с енергия – съвсем не. Той е имал всички спомени преди да избере да се инкарнира. Висшият Аз е като жив космически кораб, интелект. Щом изборът да се инкарнира в трета плътност е бил направен, той си е избрал преживяванията и е преоблякъл себе си в тела, за да участва в процеса на учене в трета плътност.

Тъй като Висшият Аз е инкарнацията, той се учи от преживяванията и в съответствие с тях се променя. Към времето на достигането на Финалната инкарнация, той вече е много по-напреднал, отколкото преди да приеме предизвикателството. Щом Финалната инкарнация завърши, Финалната Инкарнация Е Висшия Аз минус потоците, съдържащи се в земното човешко тяло.

В следващо свое посещение погледнах нагоре и видях кръгообразен енергиен вортекс (вихър), който евентуално ще бъде пътят на завършения Висш Аз под ръководството на Финалната Инкарнация. По този път ще се придвижи към следващата главна фаза на напредъка в по-висока плътност. Връзката не се вижда веднага откъм външната страна на Висшия Аз, тъй като, понеже е с по-висока плътност (честота), е леко извън фаза.

Докато изследвах част от моя Висш Аз, последвах някаква енергия до място, на което видях как изглежда Висшия Аз отвън. Откъм външната страна той изглежда като кейк на пластове (по форма, не по размер) – овален, луминесцентен. Откъм дъното се издигат мустачета от енергия – по едно за всяка инкарнация в трета плътност. Висшият Аз е матов и отвън. Бързо се огледах и видях, че няколко други Висши Аз са подобни на моя – всичките имаха такива мустачки от енергия, отиващи до трето и четвърто измерения.

Сигурен съм, че всеки, който чете това, е наясно със “сребърната нишка”, прикрепена към инкарнацията. Тя не започва с онова вас, което е извън тялото, а по-скоро ЗАВЪРШВА КАТО ВАС. Това е удължение от Висшия Аз. То преминава през физическото ви тяло докато пътувате в астрала. Именно този контакт с физическото тяло го поддържа живо. Като се придвижвате нагоре по тази нишка вие получавате достъп до Висшия Аз. Само вие можете да направите това за себе си.

При прекъсване на връзката с тази нишка тялото умира. Това прекъсване никога не се прави от инкарнирания вас. След смъртта на тялото, обаче, вашата инкарнация решава кога ще настъпи времето за нещо ново, енергията е изтеглена обратно във Висшия Аз с кратко енергийно проблясване. Тази енергия е под контрола на Висшия Аз и на СЪБУДЕНАТА Финална Инкарнация. Тя не може да бъде прекъсната по никакъв начин, освен от Висшия Аз – енергията на всичките ви инкарнации.

Има една разпространена масово лъжа – да си продадеш душата на дявола – това е измислено от влечугоподобните от трета и четвърта плътности. Докато вярвате в това, то ще ви пречи да откриете кои наистина сте – преодоляването на подобни митове ви дава възможност да напреднете към по-високи нива на съзнание.

ЕДИНСТВЕНО Висшият Аз и СЪБУДЕНАТА Финална Инкарнация имат контрол над преживяванията ви. Ако не можете да приеме изложения тук материал, оставете го – дори самото му прочитане е вече регистрирано във вашия Висш Аз.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s