4

Приятелство и полярност

Приятелствата на Мрака са от типа “какво можеш да направиш за мен”.

Приятелствата на Светлинната страна са от типа “от каквото и да имаш нужда – аз съм насреща”. Дейвид Айк смята, че само фактът, че си тук, е достатъчен, за да трябва да поемеш отговорност за някой друг. Това не е вярно.

Когато се натъкнете на такъв тип човек, използвайте Закона за позволяването и ги оставете да жънат каквото са посели, НО едновременно с това се разграничете от ситуацията. Балансираните хора не влизат в такива ситуации. Ще помогнете на някого да са справи със своите предизвикателства само ако се разграничите от тях. Ако се грижите за хора, които очакват от вас да поемете отговорност за техните неща, това ще ви забави в СОБСТВЕНОТО ви развитие. Умейте да казвате “нямам нужда от тази вибрация днес”.

Промени във вас

Щом направите сериозни промени във възгледите си за живота на Земята, вашата аура променя своите вибрации. Това се забелязва от другите макар, че те не знаят защо. Просто някак вече като че ли не пасвате – и това наистина е така. Вие излизате от Играта, а те се потопяват още по-дълбоко в нея.

Макар, че кръвта е по-гъста от водата, духът е по-силен от кръвта – вие НЕ сте своето тяло.

Щом достигнете определено ниво, макар, че може да ви липсва компанията на онези, с които вече не си пасвате, усещането ви не е емоционално и свързвано с чувство за загуба. То е по –скоро от типа “е, това не е добре, но трябва да правя това, което трябва да правя”. Винаги е по-добре да гледате напред, а не назад.

Емоции

Идеалният вариант е да контролирате своите емоции. Някои описват себе си като страстни и позволяват на емоциите да ги владеят, други – обратното. Помнете – това са полярностите.

Целта е да контролирате своите емоции и да ги използвате. В по-висшите реалии радост има. Страстта е нещо добро, но трябва да я контролирате вие.

Емоциите са нещо велико. Те са една от основните причини да се инкарнираме – за да се научим да използваме своите емоции. Майсторството идва само с инкарнационните преживявания. Ако струните на инструмента са твърде натегнати, ще се скъсат, ако са твърде хлабави – няма да свирят. Но обикновено е по-лесно да отричате емоциите си, отколкото да ги контролирате.

Емоционален огън

Става дума за използване на емоциите за предаване на концепции – това е нещо, което определено ще ви трябва в по-високите измерения. Емоциите са една от основните групи преживявания, които трябва да научим тук в трета плътност. Ние се учим, а емоциите ни контролират в ниските до средните напреднали нива. Преживявайки какво е да те контролират емоциите, ние научаваме много.

Емоцията на мрака – патриотизмът, в някои страни се насърчава, а в САЩ е направо епидемична. При нея господства мнението “на първо място съм аз и онова, което искам”.

Целта по отношение на емоциите, е да ги накарате да работят за вас. Това се оценява истински сред напредналите и се усъвършенства по време на Финалната инкарнация. Целта е да ги използвате без да им позволявате да ви контролират. Евентуално ще се научите да използвате емоциите както художника – четката и боите. Емоциите придават цвят и дълбочина на думите ви. Когато сте в астрала и нагоре, средство за комуникация са мисълта и цветовете на аурата. Щом сте усъвършенствали способността да оцветявате комуникацията си с емоциите, това е вече многоизмерна комуникация – това наричам аз емоционален огън. Способността да правите това ще ви трябва в измеренията над пето. Тя е от съществено значение за вашия напредък.

За да се издигнете над полярностите трябва да смесите двете полярности, за да постигнете баланс. Тогава започвате да забелязвате разликите в използването на емоциите от мрака и светлината. Това, че после вече не можете да се върнете отново в кутията на обществото, засилва чувството ви за самота.

Инкарнационни нива

Ниско ниво на инкарнацията – това не означава ЛОШО или нещо негативно. Те се занимават с основните три-измерни преживявания и са изцяло ориентирани към тялото. Някои от тези преживявания включват секса, основните физически нужди, основаните на страха религии, основните функции на полярностите и центрирането в “аза”. Тези нива са необходими за да достигнем до

Средно ниво на инкарнацията – възниква постепенно с желанието на Висшия Аз за по-сложни преживявания. Средните нива се учат от другите, действат на групи и търсят конформизма и традициите. Страхуват се да се отделят от групата или да бъдат “различни”. Те пренебрегват духовността за сметка на анти-духовността на религията. Остават глухи за това кои наистина са и предпочитат да отдават силата си на други – на несъществуващи божества и на извънземни, представящи се за божества. Интересуват се най-вече от генеалогия, работа, семейство, и се съпротивляват на промените. Те СА своите тела. Мнението на всеки друг има огромно значение за тях.

Средните нива започват своя преход към Напредналите нива с разклащането на своята вяра в религията и ограниченията на женитбата. Започват да се задълбочават в пси-реалностите – например чрез астрология и Таро. Напредналите водят до намаляване на процента на ниските и средни нива в рамките на отделния Висш Аз. Духовните неща стават все по-интересни за тях и любопитството нараства.

Дори във Финалната инкарнация ще продължава да има инкарнации от ниско и средно ниво – въпросът е в тяхното СЪОТНОШЕНИЯ във Висшия Аз. Броят им може да се промени по време на която и да е инкарнация.

Ако има 98% ниски и 2% средни, инкарнацията се счита за такава от ниско ниво.

Ако са 53% средни и 47% ниски – за средно ниво. 5% ниски, 35% средни и 60% напреднали дават ниво Напреднал.

Пример за Финална инкарнация – 4% ниски, 9% средни, 87% напреднали. Освен това, Финалната инкарнация има мисия уникална за плана на Висшия Аз, който се е инкарнирал и събудил. Щом Финалната инкарнация завърши, Висшият Аз става цялостен и се придвижва към по-висше измерение като едно цялостно същество към нови коренно различни преживявания.

Събудените финални инкарнации не вярват в никоя религия макар, че може да са вярвали преди да се събудят. Те търсят отвъд теологията и религиите – търсят Истината. Инкарнацията се събужда и се оглежда с нови очи, започвайки да вижда Играта като това, което тя е и вече не иска да играе в Играта, освен когато това е необходимо. Силата вече не се отдава, а възвръща.

Финалните знаят, че единственият им Бог е Висшият Аз – истинският ви Аз. Много ДНК-команди отслабват и отпадат, но духът все още трябва да преминава през филтрите на човешкото тяло. Висшият Аз не достига пълния си потенциал докато Финалната инкарнация не умре и не го освободи от връзката му с физическото. Дългото пътешествие в трето измерение е завършило.

Колкото по-напреднала е инкарнацията, толкова повече ЖИВЕЕ това, което смята за истина. Те никога не казват “знам, че това е истина, но не мога да живея така заради семейството, приятелите, съпруга …”. Те застават в положението на жертви. Много напредналите ЖИВЕЯТ това, което знаят по най-добрия начин и никога не се правят на жертви с това, което знаят (напр. те не казват “не мога, защото останалите няма да ме разберат”)

Напредване на инкарнациите

Ниските нива на инкарнациите са тези, при които изцяло командва тялото. Висшият Аз избира всички полове и сексуални ориентации просто заради преживяването да бъде тях. Малко са ограниченията при тези основни инкарнации. При Монро например някои от инкарнациите от ниско ниво е трябвало да се инкарнират в началото на 20 век в САЩ, друга – като жена в Африка, и една като агресивен мъж (воин).

Инкарнациите от ниско ниво са просто това – основни преживявания. Така се разширяват параметрите на Висшия Аз – чрез прибавянето на преживяванията на инкарнациите от ниско ниво към базата данни на Висшия Аз. Но вече не е достатъчно само да си роден на определено място или пол – възниква нуждата от повече преживявания. При инкарнациите от ниско и средно ниво размножаването е масово разпространено. Това е част от процеса. Инкарнациите от ниско ниво са ориентирани към себе си и се подчиняват на “по-висшите авторитети”. Религията се превръща в опиат за масите по време на инкарнациите от ниско ниво поради страховете от несъществуващите, но обявени за съществуващи божества. Инкарнациите от ниско ниво са пехотата на полярностите.

Инкарнации от средно ниво – те се смесват с изискванията на обществото, съобразяват се изключително с мнението на другите, търсят конформизъм, религиозен конформизъм, въз основа на традициите – не толкова поради слепи страхове. Гордеят се с това, че спазват религиозните традиции. Страховете от несъществуващите божества продължават, но са по-дълбоко под повърхността. Обичат ограниченията и традициите – изпитват носталгия към 50-те години.

Когато Висшият Аз се умори от повтарящите се рутинни практики на инкарнациите от средно ниво, а това със сигурност става, защото Висшият Аз лесно се отегчава, и духът започне да се противопоставя на внесените от извънземните команди в ДНК-то на физическото тяло, се появява желанието да се изследват психичното и другите плътности. Избират се инкарнации в женски тела, защото лявото полукълбо е по-активно в женското тяло. След като се запознае с аспектите на психичното, Висшият Аз използва мъжки инкарнации.

Това може да започне и като гей-инкарнация, тъй като при гей-телата някои ДНК-команди са дадени на късо и позволяват на лявото мозъчно полукълбо да функционира наравно с дясното. Щом достатъчно напредналият дух започне да се чувства комфортно в тялото, мъжките тела се инкарнират в по-напреднали състояния.

След това Висшият Аз избира инкарнации за себе си, които не са базирани на пола, а на нарастващия списък от параметри. Традиционните религии биват отхвърляни. Появява се привличане към духовните религии – например Вика. С напредъка на духа, Висшият Аз разбира, че НИКОЯ религия не върши работа, тъй като те са изкуствени средства за контрол, които изискват да отдадеш силата си на несъществуващи богове/богини. След като осъзнае ясно това, инкарнацията се придвижва към нивото на Много напредналите.

Доминантни инкарнации – всеки Висш Аз има 3-4 такива, обикновено Много напреднали. Те имат ограничен достъп до Висшия Аз и се срещат във Висшия Аз, за да съчетаят Финалната инкарнация. Ако дадена доминантна инкарнация е много ориентирана към психичното, тя ще получава много входяща информация. При не толкова психично ориентираните доминантни инкарнации загрижеността към тази инкарнация не е толкова голяма, тъй като Висшият Аз знае каква от постъпващата в тази инкарнация информация е нужна на Финалната инкарнация и й я дава. Доминантните инкарнации следят внимателно Финалната инкарнация, докато тя се събуди и осъзнае какво е. С това доминантните инкарнации са си изпълнили първостепенната задача.

Финалните инкарнации са краят на преживяванията в трета плътност. Финалните имат пълен достъп до инкарнациите на Висшия Аз. Помнете – ВСИЧКИ инкарнации на този Висш Аз сте ВИЕ – всички инкарнации от ниско, средно и напреднало ниво сте вие – на различни етапи. Тези персоналности никога не се губят, но вие ги надраствате. Към времето на достигане на финалната инкарнация мислите ви непрекъснато са привличани от това какво следва.

При завършването на финалната инкарнация ВСИЧКИ инкарнации от всички времеви периоди завършват едновременно и техните енергии се притеглят обратно във Висшия Аз. Единствената, която остава активна е Финалната инкарнация.

Така подобреното, образовано и изпълнено с преживявания Висше Аз се придвижва към нови преживявания. Пътуването на стотици и стотици инкарнации завършва, но започва ново, пред което предишното бледнее.

Вашият Висш Аз определя вашия път. Не трябва да се сравнявате с напредъка на другите. Това не е състезание или надбягване. Всеки ще “победи”. Всеки ще успее. Бъдете щастливи от това което сте!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s