5

Поглед към нивата на напредналите

Ще ги разделим на три групи

Малко напреднали нива – те изпитват любопитство към духовното – говорим за духовно, а не за религиозно; любопитство към забранените от религията тези и искрен интерес, но без да се интересуват от лично развитие на своите психични таланти. Понякога посещават гледачка на Таро или астролог без да излизат от рамките на интелектуалното любопитство. Непрекъснато се разкъсват между развиващите се техни интереси и традиционните системи от вярвания на Играта. Могат да се идентифицират като член на организирана религия, но само на думи. Рядко ходят на църква. Могат да се идентифицират като атеисти. Това е част от неспокойството на духа и стремежа към промени и напредък. Започват да скъсват с Играта и да излизат от нея.

Присъединяват се към правилото: “Щом не вредиш на никого, можеш да правиш каквото искаш”. Онези, които използват думата “грях” всъщност искат да контролират вас.

Средно напреднали нива – може да ви е отнело няколко инкарнации, но се придвижвате напред; при средните нива мнозина са в женски тела, тъй като те по-лесно се адаптират към основите на психичното развитие, на разбира се има и мъжки тела. Някои по-напреднали духове напредват от средно до много напреднало ниво в рамките на една единствена инкарнация.

Много напреднали нива – лесно придобиват психични способности – защото са ги учили в други животи по време на средно напредналите нива. Откриват и разчитат на Висшия си Аз. Някои са много опитни в пси-способностите, други избират други преживявания. Много напредналите нива са там, където има много проучвания/открития в хода на подготовката за Финалната инкарнация. Откритията на вашите Много напреднали се насочват от Доминантните инкарнации във Финалната инкарнация за Събуждането.

От известна перспектива всеки жив днес е финална инкарнация, тъй като тази изкуствена времева линия скоро ще свърши. Само че има огромна разлика между такава финална инкарнация и Събудена финална инкарнация на Висшия Аз.

Съществуват финални инкарнации, които още не са събудени. Само от Висшия ви Аз зависи кога ще ви събуди. Ако сте Финална инкарнация, ЩЕ бъдете събудени чрез вашите Доминантни инкарнации. Не можете да насилвате времето. Просто се наслаждавайте на това, което сте и извличайте максимума от своя инкарнационен живот.

Тестовете и Висшия Аз

Много хора твърдят, че са напреднали или финални инкарнации, но когато попаднат в определена ситуация, където трябва да го докажат, се провалят.

Вашият Висш Аз ще направи така, че да ви постави в ситуации, в които вие ще бъдете тествани като инкарнация – когато кажете, че сте нещо, което не сте, истината ще излезе наяве и ще трябва да се изправите лице в лице с тази истина.

Тестовете давани от Висшия Аз са част от напредъка в Играта и при тях има само минал-останал – нищо помежду. Тези тестове са, за да ви оцени Висшият Аз, а не околните – да прецени статуса на тази отделна инкарнация и да определи от какво още се нуждае тя като преживяване, или за да прецени себе си.

Онези, които са преминали първите изпитания, се придвижват към друго ниво и ще бъдат тествани отново в хода на събитията. Онези, които не са преминали ще трябва да преоценят позициите си за това къде са и къде НЕ СА. Ако инкарнацията напредва добре, ще следват нови изпитания, за да разбере какво е, и – което е по-важно – какво НЕ Е.

Тестването се прави, за да се види развитието/напредъка на инкарнацията – да се види как тя се справя с ДНК-командите на тялото. В повечето случаи над ниските и средни инкарнации тялото има контрол. Това е така заради преживяванията, които са необходими за да се развият инкарнациите.

Щом се приближите към началото на напредналите нива, Висшият Аз ще постави това, което наричам разклонения на пътя, за да види кой път ще изберете в рамките на своя инкарнационен път. В зависимост от това ще продължите гладко, или ще се натъкнете на много трудности. Вашият Висш Аз ще наблюдава дали притежавате достатъчно духовна сила и твърдост, за да преодолеете желанията на тялото. Когато вземете основано на духа решение, ви очакват награди.

Вашият Висш Аз позволява свобода на избора тук като преживявания с цел учене. Вие не можете да предотвратите никое от преживяванията, които Висшият Аз изисква, но има и много други преживявания. Колко напредвате се дължи на това как се справяте с решенията. Ще трябва да преживеете и двете полярности – иначе не бихте оценили баланса.

НЕ СЪЩЕСТВУВА ПОГРЕШНО РЕШЕНИЕ, защото вие все още се УЧИТЕ.

Щом си вземете поука от своите грешки напредвате към следващото ВАШЕ ниво. Колкото повече напредвате, толкова по-различни стават тестовете. В средно-напредналите нива можете да срещнете изпитания невъзможни за преодоляване от малко-напреднали, но сега сте на ниво, на което можете да се справите с тях ЗАЩОТО сте преминали по-леките тестове за малко напредналите нива.

Щом сте преодолели телесните команди за жененето, всички свързани с това тестове ще бъдат генерирани вече от обществото, а не от Висшия Аз. Щом сте напреднали дотам, обаче, ще можете да кажете на обществото “да си гледа работата”. Колкото повече напредвате – особено сред много напредналите нива, толкова по-самотен ставате. Хората не ви искат край себе си, защото вибрирате с по-висока скорост.

Финалната инкарнация си има тестове предназначени за финалните – те се въртят около законите на вселената. При мен най-чест беше теста на Закона за позволяването.

Защо са всички тези тестове? За да подготвят вас, които сте Висшия Аз – за по-високи измерения. Това, което сте научили тук, ви подготвя да функционирате добре при тези по-високи плътности.

Гледах филма “Контакт” – героинята на Джоди Фостъп пита извънземното каква е следващата стъпка. Нейната героиня е обикновено Средно ниво, НО е Земен Висш Аз. Извънземното й казва, че те се “придвижват бавно” така, че земляните ще трябва да почакат до следващата стъпка. Това е толкова типично за последователните инкарнации. Казва й – това е начинът, по който сме го правили от милиарди години. Да, и ще продължат така още милиарди години след като едновременните Висши Аз завършат.

Гледайте на тестовете като на събития, които да ви покажат къде сте. Вашата зрелост се вижда когато покажете, че можете да променяте решенията взети погрешно. Вие не се проваляте на тестовете по начина, по който си мислите, че става това. Всички те са преживявания от които се учим.

Разклоненията по пътя ви са тестове за вашия духовен напредък. Например: Да се оженя ли за този човек, или не, да приема ли тази работа, или да отида в провинцията, да остана ли в тези ужасни взаимоотношения, или да ги прекратя.

Ако изберете разклонение, което показва духовен растеж (духът на инкарнацията надмогва идентифицирането с тялото), се придвижвате към други нива. В противен случай пътят ви бива осеян с трудности поради направения избор. Висшият Аз иска инкарнацията да се научи и избира по-добре. Разклоненията са духовно-телесно, но вие ще трябва да решите какъв е случая. Способността да правите тази разлика идва по време на Много напредналите нива.

Ако инкарнация, която трябва да е духовно напреднала, вземе ориентирано към тялото решение, среща много трудности, но Висшият й Аз ще й помага, като предлага алтернативи на текущата ситуация, очаквайки, че духът ще разпознае това, ще подчини тялото и ще промени първоначалния избор.

След вземането на телесно ориентирано решение възникват следствия (съпруг, деца, ангажименти) и за да преминете към духовния път ще ви е нужна значителна сила на духа, за да извършите промяната, НО вие МОЖЕТЕ да го направите, АКО искате.

Тези алтернативи могат да дойдат при вас като някой, който ви показва друг път по който да продължите, като нещо, което прочитате и което ви събужда, за да видите своята грешка, или чрез достатъчен натиск върху инкарнацията, за да може духът да преодолее тялото като каже “стига вече”.

Вашият Висш Аз никога не ви оставя сам – той иска да успеете, но само духовният напредък се брои. Висшият Аз ще продължи да ви подтиква, надявайки се да направите правилният избор за ВАС. Колкото повече напредвате, толкова по-силен става духът и толкова повече управлението се поема от Висшия Аз. Подтискането на тялото трябва да е поне в 85% от случаите, за да излезете от Играта.

Според това какъв избор правите, следват определени преживявания и следствия:

– да се оженя ли

– да постъпя ли в колеж

– да вляза ли в армията

– да се разведа ли

– да вярвам ли на себе си

– да приема ли тази работа

– да се преместя ли да живея другаде

– да напусна ли работата си

Става дума за решения, вследствие на които животът ви ще поеме по друг път заедно с придружаващите този път преживявания.

Колкото по-напреднал сте, толкова по-важни ще бъдат решенията. Например може да постъпите в колеж или в армията, за да срещнете там някой, който е от съществено значение за вашия път. Ако се откажете, ще последват други преживявания.

И така, как разбирате, че сте взели правилното решение за вас? Ако е така, ще последват преживявания, които стимулират растежа ви и препятствията (негативните събития няма да ви тровят). Опростявам това, но ако сте на този етап ще ме разберете. Висшият Аз ще ви позволи да вземате решения, стига те да не пречат на изпълнението на плана и преживяванията, които Той/Тя е предвидил за тази инкарнация.

Ако сте взели решение, което противоречи на неговия план, ще последват трудност след трудност/проблеми. Те се причиняват от вашия Висш Аз, за да ви накара да промените живота си. Ако сте достатъчно напреднал, ще разберете, че трябва да сте другаде, да правите нещо друго, да вземете ново решение, да сте научили ценни уроци от грешката. Бил ли е този избор погрешен за вас? Да И не. Да, защото е бил трудно преживяване, което вие ВЕЧЕ СТЕ ПРЕЖИВЯВАЛИ и не е нужно да продължите да преживявате. Не, ако ИЗБЕРЕТЕ да останете в тази поредица, предоставяйки контрола на тялото, вместо на духа. Ако успеете да разкъсате веригата, духът придобива контрол над тялото – тук става дума за средно-напредналите нива.

Колкото по-напреднал сте, толкова повече вериги трябва да скъсвате, но и толкова по-малко ви остават до много напредналите нива.

И така, взели сте решение, което е довело до безкрайни трудности и проблеми, но сте на ниво, на което се наслаждавате на Матрицата 5 – това ви отрежда място някъде между Напредналите нива. Много вероятно е вашият Висш Аз да ви подготвя, за да ви накара да надмогнете ситуация, която вече сте надраснали и би забавила развитието ви.

Често съм си давал мнението на хора, за да им помогна да си спестят болезнени преживявания, но почти винаги съветът ми е бил пренебрегван и после идват с различна версия на “ти беше прав”. В това няма нищо лошо, АКО се научават от преживяването, вземат НОВИ решения и завършат цикъла. Това означава, че имат нужда от болката, за да нарушат последователността от преживявания. Но понякога осъзнават грешката, а продължават да вземат същото решение – това означава, че са се пристрастили към тази верига от последователни преживявания и се превръщат в мазохисти до садисти.

Ако отговорят с “нямах избор”, значи не са напреднали достатъчно – полейте корена на проблема със сълзите на самосъжалението си, казвам в такъв случай аз.

Проучете своите трудности и проблеми – ако ви натоварват с много трудности, скъсайте поредицата и поемете по друго разклонение на ВАШИЯ път. Страданието е вярване, застъпвано от Светлата страна. Ако сте в комфортна ситуация, не изпадайте в самодоволство, защото развитието изисква промени и те със сигурност ще дойдат. Вашият Висш Аз ще ви представи ново разклонение по пътя, което означава, че е време за нещо ново.

Движете се с потока и отхвърляйте изключително тежките преживявания. Финалните инкарнации са в отделен клас.

Прекъснете тази последователност!

Препятствия, причинени от погрешни решения – част 2

Този пример е общ за ВСЯКА инкарнация на Висшия Аз НЯКОЛКО пъти в целия ви инкарнационен цикъл: “щастливата женитба”. Нейни варианти са част от вашето развитие – обичайна е за ниските и средни нива. По принцип това е подчинения на вградените във вашето ДНК команди от Орион.

Постепенно инкарнациите се отегчават от комформизма и проблемите започват поради израстването на духа, следват разводи и многобройни женитби. Не можете да се върнете назад – трябва да израснете като преживеете всички свързани с това проблеми. Те ще продължат И ще се увеличават докато духът се научи да надмогва ДНК командите на тялото за женитба и размножаване вградени от извънземните господари. За да се разкъса веригата са необходими смелост и воля. АКО сте верни на себе си ще промените своя път независимо от действията на партньора ви да ви задържи и контролира. Любовта не означава контрол. АКО и двамата партньори са готови да напреднат, разводът ще бъде от взаимна изгода. АКО единият напредва духовно, а другият – не е готов, тогава трябва да се борите за своята душа. Вие ЩЕ спечелите и ще научите мощни уроци, ако духът ви е решил, че е “достатъчно”. Но веригата не е разкъсана докато инкарнацията не демонстрира, че няма нужда да повтаря цикъла като търси нов партньор, с който да продължи веригата от преживявания от този тип.

При Напредналите нива нуждата от компанията на сходно мислещи нараства с напредъка. На Много напредналите нива няма да търпите край себе си някой, който не е сходен на вас и сексът заради самия секс губи своята привлекателност. Отхвърляте женитбата, но може да решите да живеете с някой, който има нещо сходно с вас.

Други примери за поредици от преживявания, които трябва да бъдат преживяни И отхвърлени са: религията, патриотизма, национализма, прилепването към Светлата страна, прилепването към Тъмната страна, расизма и много други.

Когато Финалната инкарнация завърши преживяванията си в трета плътност, тази Финална инкарнация, откъм вътрешната страна на Висшия Аз, извиква обратно всички останали инкарнации на този Висш Аз. За тях това означава смърт и след-смъртни астрални преживявания. Финалната инкарнация изтегля другите обратно във Висшия Аз. Всеки енергиен поток се придвижва през времевия честотен портал към Висшия Аз. Когато енергийните потоци се върнат, Y-образната енергия на всяка инкарнация се притегля във Висшия Аз. След завръщането на всички инкарнации, тази форма вече не е там (виж илюстрацията на Висшите Аз).

След приключването на този процес Финалната инкарнация се слива с Висшия Аз и се превръща в цялостен Висш Аз с всички спомени и преживявания от ВСИЧКИ приключени инкарнации. В този момент Висшият Аз става ВАС и ВИЕ преминавате към следващия етап от своето развитие – придвижвате се към ново ниво с нов набор от преживявания, на които няма да се спирам тук.

Този материал е за напреднали – ако не можете да се справите с него, просто го оставете встрани – когато му дойде времето той ще се окаже безценен за вас. Дори само прочитайки го вие сте прибавили към спомените на своя Висш Аз.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s