6

Доминантни и Финални инкарнации

Финалната инкарнация е централната инкарнация на всеки Висш Аз с едновременни преживявания. Доминантните инкарнации са 3 или 4 много значими инкарнации за този Висш Аз. Те са различните вериги – напр. религията.

Личностите на доминантните инкарнации са различни и разнообразни. Няма стандарти. Когато ми представиха две от моите, едната беше със силно развити пси-способности, но другата – изобщо не. При мен едната от тях е в китайско физическо тяло в двора на императора преди стотици години. Другата съществува в средата на 19 век в Англия – тя ми каза: своите психични способности имаш от нея, но способността си да се смееш – от мен. Тази инкарнация е омъжена с 3 деца. Посетих я в къщата й, видях съпруга и децата й. Тя води доста среден и обичаен живот. Причината да бъде Доминантна инкарнация е нещо друго.

Моите три доминантни инкарнации се срещнаха в нашия Висш Аз и решиха, че трябва да оставят следи за Финалната (която съм аз). Значителни следи от всяка Доминантна остават във Финалната. Те избрали времето и мястото ми на раждане с оглед моята позиция като Финална инкарнация. Първоначално, Финалната е леко извън фаза с другите едновременни инкарнации на този Висш Аз.

Щом Доминантните решат какъв ще бъде съставът на Финалната и енергията бъде вложена в Края на времето, Финалната започва и разликата във фазите спира. Сега вече Финалната е част от едновременния път.

Вашите Доминантни са водачите на Финалната инкарнация докато Финалната бъде събудена. Те се грижат за това нищо и никой друг да не повлияе, дори ако за целта е необходима пряка интервенция. Съществуват някои правила на Играта валидни САМО за Финалните инкарнации. Един шаман, за който впоследствие узнах, че е от Тъмната страна, се опита да премахне всички импланти в мен, за които после узнах, че са били преки връзки с моите Доминантни инкарнации. Той каза, че всеки път, когато се опитвал да достигне до тях, някаква блестяща фигура му е пречела като е сменяла мястото на импланта. (става дума за енергийни импланти).

Веднъж в Института Монро разказах на Боб Монро своята история. Той каза: Знам кой си. Повече нищо не ми обясни.

Преодоляването на веригите от преживявания са целта на всеки Висш Аз посредством инкарнациите. Тези вериги са част от Играта и от предизвикателствата да си в три-измерно тяло. Повечето от тези вериги са преживявания и щом духът реши, че му е достатъчно, започвате да ги отхвърляте.

Има много такива главни и второстепенни вериги – религия, тяло, идентичност, сексуална идентичност, живот заради капризите на другите, разрушителни навици (алкохол, наркотици, пушене), националност и др. Някои от второстепенните са: да следваш модните тенденции (в облекло, стил на говорене/какво да не говориш и др.), следване диктата на другите и отдаването на своята сила по повтарящи се начини, когато всъщност не искаш да го правиш.

Минава време докато откриеш, че всички религии са глупости и искат да те контролират. В определен момент си задаваш въпроса “защо трябваше да изгубя толкова време с мормоните (будистите, мюсюлманите …) – бъдете уверени, че е имало причина да го правите.

Ако преодолеете дадена верига от преживявания сравнително лесно в тази си инканрация, това се дължи на факта, че в друга е била свършена по-голямата част от тази работа.

Не можете да преодолеете всичките, защото все още сте във физическо тяло, но достатъчно е да преодолеете 85% от тях.

Събуждане, вълнения и ДНК команди

След събуждане от сън ви трябва време докато се събудите напълно – същото важи и за някой от напредналите етапи – отнема време докато бъдеш напълно събуден. Докато не стигнеш до последната си инкарнация не можеш да се събудиш напълно. Това е така по проект и всички едновременни Висши аз работят в тази посока.

Докато се събуждате ще откриете, че сте в конфликт с ДНК командите на своето тяло. “Се” се отнася до вашия дух. От това колко сте напреднал ще зависи контрола над вашето тяло. Мнозина са нервни и неспокойни – ДОБРЕ! Тези чувства се причиняват от вашите ДНК команди, които долавят, че се движите в посока противоположна на указаната от извънземните ни господари. Ето някои теми, които предизвикват чувство за неудобство във все още несъбудените.

Жените – вярването, че жените доминират над мъжете е провокирано от империята Орион. Все едно котка да иска да стане куче, дървото да иска да стане риба и т.н. Предназначението на женския пол (от гледна точка на едновременните инкарнации) е да има напълно различно преживяване в сравнение с тези от мъжки пол – не еднакво. Настоящият проблем с жените е една от най-големите заплахи за поелите по пътя на едновременните инкарнации. Важното е да знаете за този проблем и за онова, което лежи зад него. Не можете да излезете от играта и да изкласите докато не си дадете сметка за този проблем и докато не преодолеете извънземните ДНК команди за “служене на жената”. Всеки, който изпитва неудобство от тази тема все още се бори с контрола над своето тяло. Това е ВАШ проблем, който трябва да отработите. Контролът е силен и може да не успеете да го преодолеете докато не стигнете до своята Събудена Финална Инкарнация.

Концепцията, че доброто не е непременно добро и злото не е непременно зло. Според теорията на полярностите трябва да е едното или другото – това са глупости. През 90-та година американският посланик даде на Ирак правото да нападне Кувейт, след това американското правителство се обърна срещу тях, защото са дали одобрението. Америка се превръща във фашистка държава. Тя нарича себе си “добра” Но не е. Добро и зло са относителни понятия, а не абсолютни. Преодоляването на измамата свързана с полярностите е една от целите на духа, за да избяга от Играта и да се придвижи към по-висши реалности. Ако не можете да видите играчите като това, което са, продължавайте да се ловите на техните заблуди – ако все още не сте Събудени. Понастоящем Америка е главното зло в света.

Религията е друго извънземно средство за контрол предназначено да възпрепятства духовния растеж. Във всички организирани религии са се промъкнали извънземни, за да се опитват да извадят от строя едновременно инкарниращите се Висши Аз. Духът трябва да преодолее религията, която отнема силата ви и ви кара да я предоставите на нея. Изоставянето на религията е друга цел на Събудената инкарнация.

Това са само някои примери, които трябва да преодолеете, за да напуснете Играта и да спечелите успешно. Карат ли ви да се чувствате неудобно въпреки, че искате да знаете повече за тях? Неудобството идва от ДНК командите да се подчинявате – желанието да знаете повече е повика на вашия дух. Това е ВАШАТА вътрешна битка и само вие можете да победите. Добрата новина е, че евентуално ще победите с вашата Събудена Финална Инкарнация.

Въпросите и Играта

За да проверите доколко сте въвлечени в Играта, задайте си някои въпроси: защо чувствате, че трябва (е трябвало) да се ожените? Защо женитба, а не просто съвместен живот? Отговорът е телесния контрол, създаден от империята Орион и нейните генни учени. Извън трето измерение женитба не съществува. Имах един познат, който казваше, че не иска да се жени, но семейството му очаква това от него. Казах му, че се съобразява с другите. Каза, че го знае, не му е приятно, но ще го направи. Инкарнация от средно ниво.

Защо чувствате, че трябва да бъдете романтично/сексуално свързани с противоположния пол? Помислете за това. Всеки ангажиран в тази дейност го прави, защото това се очаква от него. Очакванията на другите/контрола/съобразяването. Ако привличането се базираше на духа, физическото нямаше да има значение. Контролът от страна на тялото е физически. Сексът е на върха на тази купчина. Въз основа на хороскопа на един човек го предупредих, че животът му с въпросната жена ще е ад. Той се ядоса – ако не се оженя за тази, ще се оженя за друга, но ще се оженя. Само дето не чух аплодисменти от Минтака. Между другото, бях прав – животът им наистина беше нещастен.

Защо чувствате, че трябва да имате деца? Тук действа командата “искам секс” вложена от извънземните генетици. Командата не се отнася до секса като нещо приятно и забавно, а за да създаваш деца. Командата постепенно отслабва с годините – сравнете с положението преди 100 години. Това се дължи на енергийното поле на земните инкарнации на Висшите аз.

Отслабването на структурата от команди стои непосредствено зад завръщането на империята Орион. Оттук са всички религиозни забрани свързани със секса. Трябва да минем през това ниво – то е част от преживяванията на инкарнациите от ниско и средно ниво. Ако сте на нивото на Напредналите, запитайте се защо да правите деца, когато и без това вече има толкова много хора на Земята и след като при това положение е най-вероятно да доведете тук още някой “любимец”? Не очаквайте да ви бъде даден смислен отговор. Тялото няма такива отговори, които не са свързани с липсата на съобразяване.

Добре. Оженили сте се веднъж – защо се чувствате длъжни да повторите цикъла? Ето веригата от преживявания в действие. “Женитбата на момента”, толкова популярна в Холивуд, бива имитирана от толкова много хора. Клубът “Съпруг на месеца” е много популярен сред мнозина гейове. Защо не вършат работа тези неща? Защото са основани на секса. Когато сексът стане ежедневие, той става отегчителен. Схемата няма да сработи – освен ако и двамата не се движат в сходни посоки. Потърпевшите търсят причините не където трябва – духът трябва да се измъкне в резултат на своята зрелост, за да скъса тази верига от преживявания.

Защо оставате с един човек, когато и двамата сте нещастни? Отново действа веригата за преживявания. Съмнения в себе си и липса на самооценка и доверие в себе си. Слабата жена казва “кой ще се грижи за мен?” Грижи се за себе си. Любимците обожават тази фраза – ако са били крави, пиленца или други подобни, за тях винаги са се грижили. Напредъкът, който отбелязвате е скок във вярата в себе си и във вашия Висш Аз. Любимците ги тегли към добрия стар селскостопански двор.

Защо не харесвате другите раси. Нехаресването на другите раси е вградена в тялото команда от извънземните генетици. Когато различни извънземни са се намесвали на Земята след империята Орион, са вложили своите антипатии в земните хора. Тези антипатии са подсилени поради рептилоидните характеристики на човешкия мозък. Когато духът е израснал достатъчно, за да преодолее тялото в тази област, човекът се научава да съди за другия по това КОЙ е той, а не по това какво тяло заема в момента. Средно напредналите и напредналите това не ги касае – те нямат време за него – да, минавали сме през това в предишни инкарнации, но само защото сме били във втори клас не значи, че ще стоим в него завинаги. Недуховно изявление е от типа: тя не може да бъде истински шаман, защото не е родена американка.

Защо правите това, което всички останали правят? Това говори за съобразяване и желание да доставите удоволствие на другите – типично за ниските и средни нива. Диктува се от вложена в тялото ДНК команда. Империята настоява да се съобразяваме. Единствено тези проклети напреднали инкарнации слагат прът в колелото им. Те вечно отправят предизвикателства пред съобразяването и поставят под въпрос покорството пред империята. В такива случаи обикновено се казва: “Ако всички скочат от моста и ти ли ще скочиш?”. Това е опит да бъдете върнати в релсите. И светлите и тъмните използват това, но светлите го правят да изглежда приятно. Така не се допуска излизането от кутията с наложени правила. Докато оставате в кутията, обаче, не можете да напреднете.

Това са само някои от въпросите – задайте ги на хора, с които се чувствате удобно – нека разгледат себе си. Може да се почувстват неудобно от констатациите, но в духът им това ще се регистрира и може да ги накара да се замислят защо. Може да им посочите начина за измъкване. Не да им отворите изхода, защото те сами могат да направят това. Не ставайте омразен с това, обаче. Не бъдете мисионер. Не можете да спасите никой, освен себе си. Като имате това предвид, започнете да задавате въпросите първо на себе си.

Наблюдение: Висшият Аз и онова, което никой не може да направи за вас

Има хора, които твърдят, че могат да говорят от името на нечий Висш Аз. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА НИЧИЙ ВИСШ АЗ. Вашият Висш Аз взаимодейства с другите инкарнации посредством инкарнационните преживявания. Самите Висши аз общуват помежду си на нивото, на което са. Никой от онези, обаче, които претендират да са “канал на нечий Висш аз” не са такива. Те са манипулирани от същности от низшия астрал.

Има и такива, които търсят външни източници, за да се свържат със своя Висш Аз. Една от основните теми на тази книга е да влизате навътре и да отхвърляте онези отвън. Ако в текущата си инкарнация мислите, че не можете да се свържете със своя Висш Аз, никога няма да можете като помолите друг да го направи вместо вас. Това е инкарнация на някой, който не е доволен от мястото, до което е стигнал в напредъка си.

Всъщност вашият Висш Аз НАИСТИНА комуникира с инкарнацията и наблюдава всяко нейно развитие. Това е вашият ИСТИНСКИ пазител – не ангелите.

Когато се събудих за пръв път, се опитах да отведа двама души в техния Висш Аз. Можах да ги отведа само до входа, обаче, но и в двата случая те си бяха затворили очите и се държаха като сомнамбули. Установих, че на тези инкарнации НЕ им е позволено да имат тази възможност в оня момент. И двамата нямаха представа за преживяването. Не можете да предизвикате напредъка насила. Само доминантните и финални инкарнации могат да получат достъп ВЪТРЕ в своя Висш Аз, макар, че на мнозина от тях може да им бъде позволено да го видят и само отвън.

Помнете – ако инкарнациите, които четат това не могат да получат достъп до своя Висш Аз отвътре, ВИЕ ИМАТЕ ИНКАРНАЦИИ В ДРУГИ ПЕРИОДИ, КОИТО МОГАТ.

Не вярвайте на онези, които твърдят, че могат да говорят вместо вашия Висш Аз – това е загуба дори, когато е безплатно. Първият опит с наркотиците обикновено също е безплатен. Тук капанът е да продължите да се връщате към този човек за още “съвети”. Аз не мога да говоря от името на нечий Висш Аз. Мога само да споделя с вас своите преживявания, които вие можете да приемете или отхвърлите, което не ме засяга, но бъдете нащрек с онези, които твърдят, че могат.

Водачите и Висшия Аз

В глава 12 от книгата на Монро Безкрайното пътуване се говори за това как той е имал разговори ВЪТРЕ във себе си със своя Висш Аз и другите си инкарнации. Те направо му казват, че го наблюдават и му помагат. Това открих и аз. Водачите и “ангелите”, за които толкова много се говори са различни аспекти на вашия Висш Аз, а не някакви странници, които просто решават да ви помогнат. Нашите Висши Аз искат да видят как се развива всяка инкарнация от началната до най-напредналата. Това означава, че вашият Висш Аз е ВИНАГИ с вас и винаги на ваше разположение да се посъветвате с него и НИКОГА няма да ви изостави! Той отхвърля страховете и поглъща/обработва информацията и емоциите.

Има още много към това, но всеки трябва да намери начин да се свърже със своя Висш Аз по своя воля. Монро каза на нашата група как може да се свърже със своя Висш Аз. Аз бях единствения, който се опита и успя. Никой друг не си направи труда да опита. Ако знаехте онова, което знам аз, щяхте да знаете защо се смея на безпокойствата и страховете и на надеждите Земята да се разпадне или да я завладеят извънземни. ТОВА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ! Когато се свързвам с нечий водач, този водач е проекция на неговия Висш Аз. Не познавам друг шаман, който да ви го каже – всички те мислят, че това е някакъв скитащ из астрала дух и т.н.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s