1

Фразата “В моята предишна инкарнация”

Висшите Аз инкарнирали се на тази планета имат едновременни инкарнации, а тези, които са избрали да се инкарнират на други планети имат последователни инкарнации. Едновременните инкарнации се случват във всички честоти (времеви периоди), в които индивидуалните Висши аз искат преживявания и растеж. Тези преживявания и спомени се вливат във Висшия Аз и са необходими на напредналите, доминантни и особено на финалната инкарнация.

Това, за което става дума в посочената фраза е най-близката по честота инкарнация (времеви период).

Най-близката до вас инкарнация не е показател за напредъка ви – тя може да е от средно или ниско ниво – тя има свята роля във вашето пътуване и в края на краищата тя също е “вас”.

Индивидуалността на Висшия Аз

Всеки Висш Аз може да има стотици инкарнации, които са различни. Различни са и самите Висши Аз – информацията, която се влива в тях променя вибрациите им – именно те определят различната индивидуалност на Висшия Аз. На рисунката може да изглеждат еднакви, но в никакъв случай не са такива.

По време на напредъка на Висшия Аз това разширяване продължава. В края на финалната инкарнация на този Висш Аз в трето измерение всички енергийни нишки (инкарнации) се прибират във Висшия Аз и Той/Тя се придвижва към още по-големи преживявания. Вибрацията, която сега има такъв Висш Аз включва редките и специални вибрации на земен “вишист”.

Висшият Аз притежава перфектната способност да разпознава останалите като индивидуалностите, които те са, макар че тази способност не се предава добре в инкарнациите поради влиянието не извънземните генетици. Всяко индивидуална инкарнация и нейните преживявания добавят за цялостната природа на този Висш Аз.

Бъдете доволни от това, което сте – Нива на инкарнация

Откакто в института Монро открих, че съм в своята финална инкарнация, всеки на когото го казах реши, че също е на този етап на принципа “следвай водача”. Затова сега ще опиша Доминантните, Финални и други инкарнации.

Аз съм имал над 1600 инкарнации. Всички освен 4 от тях са били основни (ниски, средни и напреднали) и тъмни и светли, събиращи преживявания на Земята и съхраняващи ги в моя Висш Аз. Само вие можете да откриете колко инкарнации сте имали, защото само вие можете да получите съзнателен достъп в своя Висш Аз.

По някое време от моите инкарнационни преживявания моят Висш Аз е решил, че е време за доминантна инкарнация. Можете да имате 2-3 такива. Те са отвъд напредналите инкарнации и са смес от няколко точки от минали инкарнации, за да образуват индивидуална доминантна инкарнация. Една от моите доминантни инкарнации се занимава с психични способности и развитие. Друга се занимава с чувството за хумор, необходимо за Висшите Реалии. За другата ми доминантна инкарнация няма да кажа нищо. Само вие можете да откриете своите доминантни инкарнации. Те ще взаимодействат с вас вътре във вашия Висш Аз.

Вашата Финална инкарнация е смесица от вашите доминантни инкарнации плюс доста от другите инкарнации. Може да знаете, че сте финална инкарнация, но е почти сигурно, че ще бъдете подтискани от семейството си и обществото докато откриете това по-късно в живота си. Доминантните инкарнации са уникални за вас и щом съзнателно ги разпознаете като такива, установяват контрол над ДНК командите. Една събудена финална инкарнация не казва “трябва да живея с противоположния пол” – тя знае, че може да съществува и в двата вида връзки.

Финалната инкарнация знае за разрушителните енергии, вложени в противоположния пол и не иска да бъде непрекъснато обградена от тези вибрации. Може да сте всякакъв пол във финалната си инкарнация, но разпознавате физическото и го адаптирате така, че да служи на духа. Затова не допускам в групата жена, която има “нужда” от мъже. Когато станете финална инкарнация ще разберете защо.

Това няма нищо общо с физическия секс. Доминантната инкарнация, щом се осъзнае като такава, не скача в леглата за секс, а осъзнава истинското значение на секса като трансфер на енергия и помощ за растежа на духа на другия. Онези, които се свързват с други, за да открият “правилния човек” вместо да откриват себе си, не знаят, че физическото тяло само улеснява духа да изрази себе си. Ако, ОБАЧЕ, духът не е достатъчно напреднал, той ще използва физическото само за свързани с удоволствието преживявания, но все ще остава неудовлетворен.

Щом финалната инкарнация осъзнае своята природа, нещата се променят. Желанието за самия секс се подтиска и нуждата “да бъдеш с някой, който вибрира в синхрон с твоя дух или близо до него” става далеч по-важно. Вече знаеш за женитбата и противоположния пол – все още не разбираш защо докато не станеш финална инкарнация и не напреднеш достатъчно, за да се справиш с това.

Една финална инкарнация може да се ожени преди да се е събудила, но щом се събуди вижда грешката и разбира защо това е грешка. Но, както казах, това е било преживяване. Сега вече можете да се измъкнете от играта и да се придвижите към по-висши неща. Една финална инкарнация може да започне като християнин, мюсюлманин и т.н., но се чувства неспокойно от ограниченията, докато духът се опитва да се събуди. Финалните инкарнации, когато научат, че има изход, не се връщат назад. Може да има над какво още да работят – чувството, че са жертва, пушене, алкохол или друго, но знаят, че трябва да го отработят И да предприемат стъпки, за да го коригират.

Един познат, изложен на голямо количество висши неща, им обърна гръб и се ожени за жена, с която нямаше нищо общо. Ако беше финална инкарнация това нямаше да стане. Може да е бил доминантна или Напреднала, но не е бил Финална инкарнация.

Бъдете щастливи с това кой сте и какво сте, независимо дали сте Доминантна или Финална инкарнация. Има причина да получите материала, който споделям тук. Инкарнациите от ниско или средно ниво не се грижат за такива неща. Доминантните инкарнации могат да попият части от информацията в подготовката си да допринесат с нещо за Финалната ви инкарнация. И така, вие сте женени. Това е вашето преживяване така, че извлечете максимума от него. То не е грешка. ВСИЧКИ ние е трябвало да преминем през това много пъти в различни роли. То просто показва къде сте днес. Не се опитвам да ви убедя в каквото и да било. Финалните инкарнации ЗНАЯТ. Не бих спорил с вас. Ако не ви харесва, забравете го. Аз нямам нищо против.

Информацията за финалните инкарнации тук ви дава повод да мислите. Преценете си сами, но МОЛЯ ВИ, бъдете щастливи с нивото, на което сте. Нямаше да получите тази информация, ако не бяхте Напреднала, Доминантна или Финална инкарнация. И още нещо за Финалните – ние генерираме нова информация, нова за това ниво.

Пътищата за инкарниране и индивидуалността на Висшия Аз

Съобразяването е белег на последователно инкарниращите се Висши Аз и анатема за едновременно инкарниращите се.

Извънземните планети напредват като едно цяло. Те са на приблизително еднакво ниво на напредък според своята раса. Това не означава, че най-старите раси са най-напреднали духовно. Точно обратното е, както изглежда. Най-старата раса в нашата галактика са влечугоподобните. Те са най-напреднали технологично и най-изостанали духовно. Това е изборът на тяхната раса и изглежда, че най-старата раса последна ще завърши Играта. Когато това стане другите отдавна ще са се изнесли към по-висшите реалии. Играта, обаче, ЩЕ завърши. Тези Висши Аз са избрали този изключително бавен път за развитие. Трето измерение не е вечно. Влизат експлодиращите слънца и черните дупки, за да разчистят бъркотията. Край на играта!

Едновременно инкарниращите се Висши Аз избират да напредват индивидуално, а не колективно. Това е МНОГО важно. В по-висшите плътности именно индивидуалните способности блестят. Учим се да правим това сами. На Земята винаги е имало опит да се работи като “екип”, като “едно”. Това е извънземно влияние и опит да се намесят в нашите роли в Играта. Едновременно инкарниращите се Висши аз са се адаптирали към тази намеса като карат своите инкарнации да работят като екип докато са на ниско, средно и ниско-средно нива на напредък. Така се получава значим опит от това да работиш с другите, за да си изградиш своя база данни и да откриеш какво работи за теб и какво – не, да се придвижиш отвъд екипите и да бъдеш самостоятелен. Тази индивидуалност е вечна даже, когато всички Висши Аз се слеят в едно. За да има хармония, трябва да бъдете завършени като индивид. Трудно е да се схване това докато сте още в Играта. Едновременно инкарниращите се Висши Аз са първите, които да завършат и да излязат от Играта макар, че ние, живеещите на Земята сме били последните, които са я започнали.

В средните нива на напредък, започвате да искате да се отделите от екипите/групите. Започвате да развивате своята индивидуалност извън всякаква група. В тези последни дни натискът да се съобразяваш от страна на извънземните е все по-голям – наблюдавайте го от страна на религиите, правителствата и обществото. Всички те са доминирани от извънземната мисъл. Искат да направят Земята като другите, на които има последователно инкарниращи се. Като казвам “индивидуалност”, не говоря за лайтмотива на тъмните “всичко е за мен”, а за балансирания начин на “аз съм себе си/аз мога да го направя лично”.

Желанието да излезете от екипа може да се прояви като отвращение от играта и загуба на интерес да се съобразявате с това, с което не се чувствате удобно. С времето това желание нараства. Вижте къде сте в своя път на напредък. Правилни отговори няма. Вие сте където сте. Груповите дейности ли предпочитате или самостоятелните – вие сам или вие и някой друг? Ако се идентифицирате с тялото си, добрата новина е, че това е временно. Когато стигнете средното ниво на напредък това ще спре.

Що се отнася до индивидуалността на Висшия Аз, тази индивидуалност е абсолютна. Съставът на Доминантните инкарнации е уникален за всеки Висш Аз. Засега не мога да говоря за това как Висшите Аз избират своите Доминантни инкарнации. Основното е да вярвате в своя Висш Аз , който е истинския вас. Да вярвате в своя Висш Аз е награда само по себе си.

Събуждане

Многократно използвам термина “събуждане” – в контекста на този материал става дума за процес, а не за мигновено действие от типа “щракване на ключа”. Събуждането, което имам предвид става на етапи.

Първият етап е, когато инкарнираният дух се придвижва от инкарнациите си на средно ниво и превръща нивата с по-нисък напредък в значима част от своя земен живот. Това става, когато предсказателните науки (астрология , таро и т.н.) започнат да задържат интереса на лицето. Дори и да се връща пак към предишното си ниво, лицето е вече променено и ще продължи да развива духа си в други инкарнации. Тялото е онова, което тегли още неузрелия дух към средното ниво, обикновено под формата на това да помага на други играчи в Играта (роднини, приятели, колеги и т.н.), като за целта използва чувството на вина, страховете и несъобразяването като оръжия.

В много случаи духът тества Играта и развитието на Висшия Аз като отива отвъд стандартите приемливи за играчите в Играта. Виждате, че прогресът е дълъг и отнема стотици инкарнации. Прогресът е направен. Прогресът е бавен, но въпреки това е прогрес.

Следващото значимо ниво на събуждане е по време на средно напредналите нива на развитието. В повечето случаи религията все още е фактор при средните нива – религиите на Ню Ейдж, например. Стандартните религии на Играта биват изоставени. Това е етапът, когато духът започва да чувства, че религията не е всичко и че трябва да има нещо ПОВЕЧЕ – това вече говори за близост до финалната инкарнация. Появява се и неудовлетворение от женитбата като такава, евентуално скачане от партньор на партньор (като Елизабет Тейлър, например). Неспокойната природа се дължи на духа, НО духът трябва да прекъсне инкарнационната последователност. Ако духът не е достатъчно напреднал, няма да можете да разкъсате тази последователност и ако духът няма силите да направи смелите избори, необходими за напредък. Това също може да отнеме няколко инкарнации, но към този момент вече духовният прогрес напредва бързо и тялото губи контрол над Висшия Аз. ДОБРЕ!

Доминантната инкарнация е самостоятелна категория. Моята Много Напреднала инкарнация, например, осъзнава своята роля като координираща Доминантна инкарнация поради своите изключително напреднали психични способности. Но моята Доминантна инкарнация от средно ниво не осъзнава своята роля и гледа на Доминантната функция като на нещо нереално. Важното е какво могат да предложат трите или четирите Доминантни инкарнации за изграждането на Финалната инкарнация. Когато станете готови ще го разберете.

И накрая, Финалната инкарнация – не е много вероятно тя да се роди събудена, но процесът по Събуждането приключва. Несъбудената финална инкарнация временно може да се ангажира в религиите от средното ниво. Духът отрано става неспокоен и към 10-20 годишна възраст може да отхвърли всичко, за да види какво има там. Досегашното не удовлетворява духа, но той все още не знае какво търси. Търсенето на истината е силно и ви води по вашия път, за да търсите преживяванията, от които се нуждаете.

След това идва времето, когато несъбудената Финална инкарнация се среща с трите или четирите Доминантни инкарнации. Когато това стане, вече сте достигнали НАЧАЛОТО на Събудения статус. Това е напълно нова област и отнема време, за да се обработи огромния поток от информация, която ще ви бъде дадена – голяма част от нея вие няма да помните съзнателно. Ще отнеме години, но при всяка Финална инкарнация е различно. Събудената Финална инкарнация става такава в резултат от поредица събития, която Доминантните инкарнации подреждат, за да може Събудената Финална инкарнация да осъзнае своята позиция във Висшия Аз. Отново – това е нещо индивидуално. Когато Финалната инкарнация стигне Събудено състояние, Доминантните инкарнации вече не упражняват надзор и оставят всичко на Финалната инкарнация. Помнете, ВСИЧКИ тези инкарнации сте вие. Когато Финалната инкарнация бъде Събудена, това е само НАЧАЛОТО на края на фазата на напредък и на започване на друга/нова фаза.

Събудените Финални Инкарнации и съмненията в себе си

Много пъти читатели ме питат дали са Финална или Събудена инкарнация. това са хора, които не са готови за материалите на Матрицата 5, защото ако трябва да питате – отговорът е “не”. Тези хора все още търсят външно потвърждение за нещо, което може да им бъде дадено ЕДИНСТВЕНО от техния Висш Аз. Аз не мога да ви кажа точно къде сте, но мога да разбера къде НЕ СТЕ от въпросите, които ми задавате.

Други пък направо ми заявяват, че са Събудена Финална инкарнация. Това се разбира много лесно с помощта на някои въпроси относно техния Висш Аз. Освен това, няма смисъл събудената финална инкарнация да декларира това само заради едното обявяване. Почти всеки Събуден Висш Аз днес прекарва повечето от времето в наблюдения и събиране на последни преживявания.

Причината, поради която аз самия обявих себе си е проектът Матрицата V – безпрецедентен проект в земната история в трето измерение както от преди, така и след Атлантида поради краят на Играта и нуждата да се осигури изход за Висшите Аз на земните хора. САМО тези финални инкарнации, които имат специална мисия свързана с това ще обявят себе си. Иначе те не го правят, а събират информация за своите Висши Аз.

Вие сте всичките си инкарнации и сте някъде на пътя на своята Финална инкарнация. Цялата информация, която споделям тук ще бъде и ваша, когато дойде времето за това. Дотогава, бъдете щастливи с това, което сте.

Инкарнационни мисии и Висшия Аз

Всяка инкарнация има определена мисия. От ниските до древните нива тази мисия обикновено е центрирана около преживяванията посредством определено тяло. Особено при инкарнациите от ниските нива, духът е там само за пътуването, а тялото владее положението. Преживяванията се въртят около секса (да го правиш или да проповядваш против него) и прехраната (работа, религия, семейство).

Когато човек достигне Напредналите нива, духът упражнява повече контрол над физическото. Тогава възникват по-специфичните духовно ориентирани мисии. Напускането на стандартно приетото показва влияние на духа над тялото – да напуснеш стандартно изповядваната в твоя район религия заради някоя от Ню Ейдж или такава, която не се приема масово. За североамериканците това е будизмът и др. За азиатците – християнството. Тези неща карат човека да се чувства неудобно – това се дължи на вложените в тялото ДНК-команди да се подчиняваш/съобразяваш с Играта. Скъсването със стандартна религия е събитие за ниско или средно напредналите нива.

Да правиш онова, което ТИ искаш противно на желанията на семейството ти е борба на духа за индивидуалност и нови преживявания.

Има мисии, които инкарнацията трябва и ЩЕ изпълни. Висшият Аз не допуска външна намеса в това отношение – например от типа преждевременна смърт. Освен това Висшият Аз ви осигурява физическите неща, които са ви необходими, за да изпълните мисията. Не можете да умрете преди да я изпълните. Помнете, че Висшият Аз е избрал времето/начина на смъртта ви преди да започне инкарнацията ви.

Импулсите подавани от Висшия Аз във връзка с изпълнението на мисията надмогват ДНК командите, които се опитват да подтискат духа.

Например аз получих работата, която ми осигуряваше свободното време, необходимо за да си изпълня мисията – информацията предадена чрез Матрицата. Не се съмнявам, че получих тази работа ЗАРАДИ необходимостта да бъде написана Матрицата V.

Матрицата V е била предвидена да излезе. Помня, когато Монро се опитваше да отпечата последната си книга. Той ни каза, че издател след издател са му отказвали, защото “публиката няма да може да се справи с материала”. Ето защо, каза той, е разводнил книгата до материала, който излязъл, за разочарование на мнозина. Жертвал съдържанието заради разпространението. Много от важната информация, която е написал, никога няма да излезе, но причината е защото не се е предвиждало той да я оповести. Той не е изневерил на мисията си. Онова, което е направил е безценно за онези, които са готови за него. Непълнотата няма да е свързана с Матрицата V, която отвежда отвъд материала на Монро. Появи се Вал Валериан и неговото издателство, който беше може би единственият, готов да публикува материала какъвто е. По дяволите с онова, което публиката може да приеме.

Матрицата не е написана, за да се приеме от публиката. Поради това, че нашите Висши Аз (моят и на Вал) си сътрудничат по този проект, Матрицата има читатели по цял свят. Тя трябваше да излезе по това време, когато има компютри, мигновени комуникации и когато Играта е в края си. Ако тя беше излязла преди 300 години, колко души щяха да узнаят за нея? Това е пример за основна мисия станала реалност посредством сътрудничеството на Висши аз.

Мисиите са основни и второстепенни, но всички те са преживявания, които Висшият Аз иска. Пътят на всеки е индивидуален. Трябва да видите в своя Висш Аз какъв е ВАШИЯТ път на преживявания. Вгледайте се в живота си и разберете. Кое събитие просто се е изпречило пред вас? Кое е променило вашия живот и възгледи? Открийте ги и ще откриете какво е направил вашият Висш Аз.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s