3

Земното човешко тяло и Висшия Аз

Извънземните генетици разделили половете и създали два нехармонични пола изпълнени с ДНК команди от Орион/Сириус и извънземни гени. Така полученото ново земно тяло било в служба на империята и най-голямото предизвикателство за Висшия Аз. Тялото имало изисквания и програми, които можели да бъдат преодолени само от много напредналите инкарнации на Висшия Аз. Това става бавно и на етапи. Някои от първите къси съединения на ДНК програмата позволяват на Първия Закон на Творението да проблесне – Подобното привлича подобно и във физическото – хомосексуалните инкарнации.

Манипулациите на тъмните сили, направени в древните земни тела, представлявали уникална възможност за бърз напредък на онези Висши Аз, които избирали предизвикателството на земните инкарнации. Роберт Монро в своята трилогия проучва някои от тях. Когато Висшият Аз започва земния инкарнационен процес, той си дава сметка, че ще има нужда от стотици инкарнации, за да може духът да получи контрол на манипулираното от тъмните сили физическо тяло поради природата на контрола.

Щом духът научи това, започва да се опитва да надмогне телесния контрол. Всички организирани, главни, йерархични религии имат извънземен контрол на най-висшите си нива. Опитайте се да напуснете някоя от тези религии и ще видите как семейството ви и другите ще ви окажат натиск, за да се върнете пак към нея. Изоставянето на една религия заради друга е знак за това, че духът осъзнава, че би трябвало да има нещо по-добро. При все това, за да остави всички религии, на този дух са му нежни още много инкарнации.

Това е една от причините за религиите на Ню Ейдж. Те са като позлатена клетка за духа след като напусне своята желязна клетка на една от религиите. Империята е разработила тази нова клетка в опит за повторно инжениране на хората. Империята не желае Напредналите, Доминантните и Финалните Инкарнации. Тя иска да рециклира ниските нива и средно развитите духове в поредната продуктивна инкарнация.

Сканирайки някого, когото искат да рециклират при приближаването на смъртта му, извънземните откриват с кого е било близко лицето, което е умряло. Те прожектират изображението на този близък човек в тунел с бяла светлина и изображението го притегля още по-навътре (в Матрицата ІІ е описано повече коя група член на Империята Орион се занимава с това и къде се намира техния генератор). Ако изберете да последвате това изображение, можете да бъдете уловени в капан и изпратени в друга инкарнация по техен избор. Това показва, че Империята не разбира духа, а се опита да го даде на късо. Капанът с тунела с бяла светлина е сравнително ново изобретение, но то ще пропадне и те знаят това.

“Влез в Светлината” казват онези, които са имали близко до смъртта преживяване. Те са лицата, избрани да рекламират тази извънземна авантюра. НИКОГА не влизайте в тази светлина. Издигнете се нагоре, наляво, надясно, назад или където и да е, но не там. Масмедиите рекламират този капан (героят от филма “Призрак”, който доброволно навлиза в блестящия тунел), за да накарат хората да се хванат на въдицата и да изберат тази дестинация. Монро предупреждава горното ниво на средно развитите и напреднали духове да избягват този капан.

Тялото е полът. Мъжки или женски. Духът не е, защото си дава сметка, че половете са мутация на духа в трета плътност. Командите вложени в телата се многобройни и представляват техния механизъм за оцеляване. Няколко ДНК команди се активират във времето. Жените искат да контролират, доминират и трансформират мъжете според своите желания – това е моделът на Орион. Империята искала да е сигурна, че жената ще бъде програмирана евентуално да доминира мъжа – първо чрез измама, а после – открито. На мъжете била дадена ДНК командата да защитават жената и с команда, която се задейства с времето – да й стане слуга. Феминистките групи се борят срещу насилието спрямо жените, а пренебрегват насилието срещу мъжете – постепенно жените решават, че могат да ударят, ощипят и да упражнят др. подобни насилствени и унизителни действия срещу мъжете. Подобното привлича подобно. Човек трябва да спре всяка форма на насилие, за да спре насилието да се връща към него – това означава и менталното насилие и опитите да промениш хората (мъжете), вместо да ги приемеш каквито са. Това обаче, противоречи на Играта и на програмата на Орион.

Целта е духът да получи 95% контрол над тялото, за да може духът да изрази себе си. Почерпете тялото с нещо, което обича – шоколад, пица – ако ви сътрудничи докато стигнете определено ниво на контрол, но не забравяйте, че то ще се опитва да се върне към своите команди отново. Не забравяйте, че контролът на тялото над духа: женитба, създаване на потомство, религии, национализъм, контрол/доминиране по полов признак, са признак за контрол от страна на тялото. Колкото по-духовни ставате, толкова по-малко религиозни сте. Тази информация ще помогне много на Финалните и Доминантните инкарнации независимо какъв пол са.

Когато безсмъртният дух активира човешкото тяло, духът е подтиснат от генетиката на това тяло. Ако пуснете ток в изправно устройство, то работи, но ако пуснете в дефектно устройство, то или няма да работи, или ще работи зле. Извънземните генетици направили така, че перфектното устройство да стане дефектно. Ако духът не може да надмогне – устройството ще работи дефектно.

С напредъка на духа той ще търси тяло на гей или лесбийка, за да изрази себе си в тях. Това са “повреди” в някои тела. Повредите в ДНК кодирането карат древните спомени да излязат на повърхността. Ако тези “повреди” са достатъчно значителни, влизате в такова тяло (с оглед сексуалната ориентация.) Ако не са значителни – влизате в бисексуално тяло. Ако извънземното ДНК увреждане е напълно активно, влизате в хетеросексуално тяло.

Обикновено най-близките приятели на човек са от същия пол, както трябва да бъде. След това обществото упражнява натиск за връзки с противоположния пол, за да се създава потомство, като твърдят, че Бог иска така. Този бог е на извънземните и иска повече човеци във фермата. В древността имало съвсем малко население. Хората не живеели, за да се размножават, както след намесата на извънземните генетици. Влечугоподобните вярват в максимата “разделяй и владей”. Затова разделили перфектните древни човешки тела на два пола – за да завладеят Земята и разделят местните обитатели.

Вземете като пример две приятелки, които споделят всичко, всяка своя тайна, но не и секса. Защо не? Омъжват се и плюят мъжете, но пак се връщат към тях. Същото важи и за мъжете. Духът знае, че е отвратително да си с онези, които не вибрират като теб. Непрекъснато чувате от жени какво не им е наред на мъжете и от мъже – какво не им е наред на жените, но все пак и едните и другите продължават да се занимават едни с други, за да угодят на своите извънземни господари. И тези господари са доволни. Най-добре е да правите каквото искате да направите. Въпреки дълбоката си привързаност към приятелите си от същия пол, отказвате да сте интимни с тях – това показва, че отричате духа, за да угодите на извънземните господари. При все това всички ние трябва да преминем през групата на “създаващите потомство” – за да израснем.

Твърди се, че да си бисексуален значи “да имаш най-доброто от двата свята”. Това не е вярно, защото техният свят е секс и то не истинската причина за секса (обмен на духовни енергии). Бисексуалните се придържат към физическото усещайки “нещо” от древното минало.

Хомосексуалистите са най-свързани със своя оживяващ дух. Извънземните кодове при тях са дадени на късо – за голямо неудоволствие на извънземните. Това неудоволствие се показва в религията и повечето общества като ужас, отвращение, срам и т.н. Бъди като нас. “Бог” иска така/”Бог” ще ви осъди – този бог принадлежи на влечугоподобните извънземни. Богът на конформизма, богът на контрола и на безмозъчните овце. Човек трябва да е в по-късна инкарнация, за да остави духа да контролира и да пренебрегне мнението на масите.

Никоя от трите сексуални ориентации не може да помогне за излизането от затвора тук САМО чрез сексуалната си ориентация. Всички ние трябва да преминем през всички сексуални ориентации по време на стотиците инкарнации – това са преживявания за духа и колкото по-силни са те, толкова повече той може да контролира тялото.

Древната земя е била идеала. Монро го казва, казвам го и аз. Не е имало войни и полове. Постоянната борба между половете отразява осъзнаването, че “нещо не е в ред”. Лансира се идеята, че жените превъзхождат мъжете – никой от половете не превъзхожда другия – те просто са различни и служат за различни цели.

Жените са по-чувствителни към онова, което е било на древната Земя от мъжете – вместо да се опитат да разберат откъде идва това и каква е причината, те вярват, че могат да абсорбират мъжките черти като подражават – обличат се като мъже, говорят като мъже, шляят се с мъже, но в същото време постоянно ги критикуват. Половете трябва да бъдат третирани еднакво – да, но жените ще трябва да се откажат от част от статуса, на който сега се наслаждават, а те не искат това. Защо? Кралицата от Орион се завръща. Женският пол ще управлява – НЕ човеците от женски пол, а извънземните от женски пол. Влечугоподобната част от човешкия мозък вибрира спрямо явното настъпване на влечугоподобните.

Равенството означава равенство

Жените искат да бъдат третирани като равни на мъжете – значи мъжете не трябва да съблюдават маниерите и изказванията си докато наблизо има жена. Значи, момчета, говорете си за секс, псувайте, ако искате, и говорете каквото си решите в присъствието на жени. Но чакай, ако направите това същите тези, които искат равноправие, веднага ще започнат да се оплакват, че не трябва да правите това пред жена. Законът – Подобното привлича подобно. Но няма нищо по-лишено от подобие от разделените на два пола човеци. Двата полюса не се привличат – напротив, получава се нещо като електро-удар и химически шок, който усилва вложените от Орион команди и затруднява действието на Висшия Аз във физическото земно тяло.

Ако жените наистина искаха равенство, щяха да приемат и плюсовете и минусите свързани с него, но те не искат. Те искат двоен стандарт, само че това не е равенство. Никога равенството не е било цел – целта е била превъзходство и контрол над мъжете, точно както в Орион. Жените вярват, че могат да казват каквото си искат за мъжете, но кой ще е този мъж, който да може да се измъкне, след като каже същото за жените. Нещата никога нямаше да стигнат до това положение, ако Орион не бяха имплантирали в ДНК на мъжкото тяло команди за подчинение.

Жените обичат да използват сълзите, за да карат мъжете да се подчиняват. Това се прави, когато нещата не вървят по тяхному. В много случаи жените разчитат на сълзите, за да контролират мъжете. Важно е да се помни, че когато жената плаче, това е както когато жената диша. Какво от това? Само заради това те не бива да бъдат третирани като нещо повече. Когато крещят – това е друг начин по който привличат вниманието към себе си. Когато видят, че вече не държат контрола над ситуацията, болшинството от тях плачат или крещят.

Пример: двама мъже решават да се бият. Стоящата наблизо жена не иска това и започва да пищи, за да привлече вниманието към себе си и към това, което тя иска. Ако и двама мъже искат да се бият – остави ги, това е преживяване за тях. Е да, но не е било изрично разрешено от жената, затова тя използва оръжията си, за да поеме контрол над ситуацията. Виж, ако искат да се бият за НЕЯ, това е друго – тогава получават нейното разрешение.

Тези команди на Орион са твърде силни за инкарнациите от ниско до средно ниво и те не могат да ги превъзмогнат. Това е част от Играта и нейните нови правила. Много напредналите или Финални Инкарнации заемат положението на наблюдател, независимо дали са мъже или жени. Финалните, Доминантни или твърде Напреднали Инкарнации никога не защитават своя пол, защото приемат половете каквито са. Те отказват и да бъдат въвличани в драми инициирани от земните жени в техните опити да управляват. За щастие, тази драма на Земята скоро ще претърпи драстични промени.

Проклятие или преживяване?

Една позната ми каза, че се чувствала много зле в женско тяло поради ДНК командите на Орион.

Преди всичко, когато четете тези материали трябва да ги четете от позицията на това кои наистина сте, а не от позицията на физическото. Да защитаваш даден пол вместо развиващият се в него дух показва, че имаш още път в своето израстване. Вие НЕ сте своето тяло. Ако сте “само човек”, четейки тези материали ще установите, че все още не сте готови за тях.

Въпреки всичко, все още има места, където чумата на Орион още не е завладяла положението – това са местата, където жените все още са си жени и не се опитват са станат мъже. Ако Орион успее да се наложи, това тук ще стане планета на Харпии с център САЩ.

За да преодолеете физическото, трябва да се свържете със своя Висш Аз. Тези, които се идентифицират с тялото си, ще ви ругаят, че не се съобразявате. Във Вашингтон по повод закона за насилието срещу жените Хилари каза, че ще направи “всичко за жените” – това са същите глупости на Орион. Ако беше за ненасилие срещу хората, това е друго нещо, но тук става дума отново за ДНК командите на Орион и завръщането на Империята.

Когато сте много Напреднала Инкарнация в женско тяло, вие осъзнавате как е било манипулирано тялото и можете да го контролирате, когато се стреми да доминира. Така привидното проклятие се превръща в преживяване за духа. Вашият Висш Аз е избрал този пол по определени причини, които ще откриете, когато се свържете с него. Помнете: не става дума за проклятие. Става дума за преживяване.

Историята за Адам и Ева и за вземането на ребро от него е тромаво разказаната история за разделянето на половете. Ако ви есе идентифицирате с тялото си, ще продължите да вярвате лъжите разпространявани от Играта независимо от това какво четете в матрицата V. Добрата новина е, че ще Напреднете и ще се придвижите отвъд сегашните си ограничения. Фактът, че четете този тип информация показва, че ако все още не сте стигнали там, вие сте близо до това. Дори и да не достигнете това ниво в текущата си инкарнация, информацията, която четете в Матрицата V се записва във вашия Висш Аз и израстващ дух. Щом стане това, ще разберете какво съм имал предвид и ще знаете какво да правите след това. Отвъд трета плътност няма полове. Духът е и от двата пола – само физическото тяло има пол.

Финалните и Много напреднали Инкарнации не участват в играта на контрол – те им се съпротивляват и не вземат участие. Краят на Играта е през 2012 – не остава много време за разиграване на жокерите на Играта.

Във всичко е необходим баланс – това важи и за сексуалността. Бисексуалността е мостът към по-високо развитие – духът упражнява нарастващ контрол над ДНК командите в тялото. Това не може да стане при средните нива ПРЕДИ духът да напредне и да стане готов. Това не означава, че всички напреднали са гей, а означава, че онези над средно-Напредналите нива са ПОНЕ бисексуални. Бисексуалността предизвиква паника в ДНК командите. Информацията, която четете ще се използва от вашата Финална Инкарнация където и във времето да е тя дори и ако вие не сте готови за нея – много важно е да можете да излезете от Играта, но вие сами трябва да откриете това. Играта те убеждава – или си гей, или си нормален. Това не е вярно. Всички сте хомосексуални, защото духът е и от двата пола. Играта ви е попречила да осъзнаете това посредством религията, правителствата и т.н. Ето, Матрицата V ви дава тази информация, но вие трябва сами да решите какво можете. Трябва да превъзмогнете полярността, за да напреднете, да преодолеете крайностите на трета плътност и да осъзнаете своя ИСТИНСКИ потенциал. Ако не можете да се справите с тази информация сега, оставете я и се върнете към нея, когато ще можете. Това тук е информация написана само за Финалните, Доминантни и Много Напреднали Инкарнации.

Където и да сте /или не сте/ днес, ЩЕ бъдете в състояние да превъзмогнете ограниченията/илюзиите на Играта.

Бисексуалността и любимците

Планетарният Дух се учи/напредва посредством инкарнации в тела на животни, насекоми и растения. Пътят за напредък на Планетарния Дух е по-различен от този на Земните Висши Аз.

На земята има животни, насекоми и растения, които са резултат от генетични експерименти. Те са извънземни и произхождат от Атлантида. Генетици от Орион са имплантирали команди за хетеросексуалност като тестове за имплантирането им в земните човеци. Тези създания са били много малко и вече не съществуват на Земята. Те могат да бъдат открити само като се види кои животни остават моногамни след като са се чифтосали. Когато цикълът за Планетарния Дух завърши, половете вече няма да съществуват и ще се слеят в един.

Асексуалността – да живееш в отказ

Съществува и асексуалността – без сексуални наклонности – това показва някой, който просто не желае да се ангажира със секс. Това е фаза на отричане между хетеросексуалността и другите по-напреднали етапи на сексуалността. Това е човек, който не се подчинява на ДНК командите си, но още не е достатъчно силен, за да се присъедини към хомосексуалността. Междинно състояние между идентифицирането с тялото и духът в преход.

Много религии приканват към въздържание – това е само за пред публиката, защото зад затворените врати могат и се извършват всякакви видове дейности. Въздържанието и асексуалността са близнаци от едно семейство. Религиите обичат тези близнаци, за да карат хората да отричат сексуалността. Ако отричате сексуалността това ограничава вашия духовен растеж, а не го повишават, както учат някои религии. Но религиите са извънземни построения, които имат за цел да подвеждат едновременно инкарниращите се Висши Аз.

Сексуалността е важен ключ, за да откриете кои сте, затова целта на последователно инкарниращите се е да ви насочва към удоволствието свързано с тялото, а не с духовните преживявания.

Ако поради духовния си напредък лицето не иска да продължава с хетеросексуалния секс, но все още не приема преминаването към по-висша сексуалност, то обявява отказ от секс с друг човек. Заблуждава се, че няма нужда от секс и че е надраснало подобни желания. Това е капан поставен от последователно инкарниращите се. Религиите поради тази причина обявяват секса за нещо мръсно. Рядко е нужна повече от една инкарнация, за да се преодолее това. Ще преминете тези фази на асексуалност и отказ от секс и ще преминете в области, които ТРЯБВА да преживеете, за да продължите към по-висши плътности.

Можете да кажете “не и аз” сега заради мястото, на което сте. Промяната във вибрациите ще ви помогне да преодолеете идентифицирането с тялото и поставените от извънземните ограничения и да погледнете на асексуалността и отказа като на необходимо в процеса на израстването си фази.

Орион възнамерява да обяви открито своето присъствие със своята най-нова кралица. Това прави наложително за ФИНАЛНИТЕ инкарнации, Събудените и другите инкарнации да обработят максимум информация в своята текуща инкарнация.

Играта не иска да се съсредоточавате много върху гейовете и да гледате на тях в позитивна светлина. Играта иска понятието “нормално” да представлява “конформизъм” , затова щом чуете “нормален” мислете дали не става дума за едно от оръжията на Играта. Наблюдавайте, учете се и Напредвайте.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s