2

Ориентация към тялото – ориентация към духа

Поздравителните картички,

– когато са ориентирани към тялото, съдържат поздравления по случай: раждане, годеж, женитба, завършване, религиозни събития.

– ако бяха ориентирани към духа, поздравленията щяха да бъдат по повод: смърт, развод, раздяла, излизане извън обсега на религиозния контрол.

Съчувствието

– когато е ориентирано към тялото, се изказва в случай на: смърт

– когато е ориентирано към духа, се изказва в случай на: годеж, женитба, раждане, и др.

Когато инкарнацията не е събудена, не разбира защо трябва да е така, а когато бъде събудена – не само разбира, но е и СЪГЛАСНА с това.

—– —

Много войни са били водени в името на бога. Спомнете си първата световна война, когато Бог е помагал и на двете страни – вярно е, защото този бог е с извънземен произход и целта му е била да държи земляните разделени. Какво щеше да стане, ако повечето хора бяха отказали да се бият? Хората нямаше да са разделени и на Орион нямаше да й е така лесно да ги владее.

На религиозна основа се разиграват всякакви драми – това е тактиката на влечугоподобните – използва се страхът (от ада, от дявола, от смъртта). Така генерираният страх храни влечугоподобните от 4-та плътност.

Драмите се увеличават непрекъснато. За да излезете от Играта, трябва да спрете да участвате в оркестрираните от влечугоподобните драми. Наблюдавайте, вземайте си бележка, но се пазете от това да бъдете помитани от приливната вълна на страха.

Какво е най-лошото, което може да се случи (според това какво си мислят повечето хора)? Тялото да умре. Е, и? Духът остава жив. Няма ад и рай – те са лъжа, за да бъдат контролирани масите. Съществува вечен напредък, нови преживявания, нови познания и нови места за проучване, които са напълно различни от Земята. Влечугоподобните от 4-та плътност няма да се мотаят край вас или дома ви, ако не се генерира страх. Те биха гладували, ако не се генерира страх. Но там, където той се генерира – при престрелка в училище, убийства и предавания по телевизията предизвикващи страх, то хората, които генерират страха, дават безплатна покана на влечугоподобните от 4-та плътност, а те никога не отказват безплатно ядене.

В книгата си “Окончателното пътешествие” Монро казва, че всеки опит за преустройство на Земята ще бъде неуспешен, защото именно това е начинът, по който е трябвало да бъдат нещата през цялото време. Така трябва да бъде, за да могат обитаващите тук да съберат съответния набор от преживявания. Земята ЩЕ си върне перфектното състояние, но едва след катаклизмените промени. Съществува напредък, всичко ще се промени, но не мирно и спокойно. Тази промяна ще стане доста драматично. Последователите на светлите сили се страхуват от това. Вие НЕ СТЕ СВОЕТО ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО. Вашето физическо тяло е само продължение на вас – вашия костюм за настоящата ви инкарнация.

Лъжата, че сте “само човек” е измама, създадена от влечугоподобните, както и лъжата “имам само един живот”. Да, имате само един живот като Бил или Бети, но имате МНОГО други като Джим, или Филис, или еди-кой-си. Заглушете шума от пропагандните машини на влечугоподобните и техните лакеи. Влезте навътре в себе си и открийте своята истина. Тя е там.

Ню Ейдж религиите

Ню Ейдж религиите получават повече привърженици напоследък, защото толерират по-широк обсег от вярвания и сексуални ориентации. На повърхността те изглеждат като страхотно подобрение пред пропитото с вина и кръв и болка християнство. Но това е само на повърхността, защото те също пренебрегват факта, че хората съществуват и отвъд 3-та плътност и в по-висши реалности, където няма богове и богини. Те също вярват в превъзходството на жената над мъжа, както е във всички сфери на Империята Орион.

Същото се отнася и за масовото “обучаване” на шамани. Студентите ги учат на разделяне по полов признак на всички духове, използват се понятия като “майката-природа”, „майката-Земя” и др. Този масов шаманизъм не е истински, но служи на Орион, затова го насърчават.

Ню Ейдж религиите са поредната клетка за духа, за истинския вас. Докато се занимавате с подобни религии ще ви бъде трудно да видите духа като неполяризирано интелигентно същество. То не е ин/ян модела, който показва равните мъжки/женски полове, а отделната, но перфектна смес на ин/ян преди изкуственото им разделяне.

Онези, които се идентифицират с тялото си, пренасят това и на нивото на Астрала, където Играта продължава. Ако вие, докато сте инкарнирани, узнаете кои сте И действате в съответствие с това като не играете Играта, освен когато това е необходимо (създаването на деца, женитбата и “Нуждата” от противоположния пол – основни течения в Играта), ще можете да се придвижите отвъд Играта завинаги. Това е Финалната Инкарнация.

Както в древния Рим – не ги било грижа на кого се покланяш, стига да се покланяш някому. Наличието на множество божества, предвождани от богинята, държи вниманието ви съсредоточено върху външното спасение. Това иска Играта – да търсите външно спасение и да мислите, че сте нищо без божество. Но щом откриете кои наистина сте в своята Финална Инкарнация, Играта вече няма власт над вас, нито пък онези, които я играят, защото вие сте готови да се придвижите отвъд нея и нейните създатели.

За да откриете истинския си аз, трябва да се придвижите отвъд религиите, защото всяка религия е поредния капан, поредната клетка за вашия дух.

Земните поклонници се молели на изображенията на тези, които вярвали, че са истинските божества. Така създали астрални изображения на тези богове/богини. Именно астралните форми на тези същества продължават да събират енергиите на въпросните поклонници, генерирани от техните умове. Така отделяната от тях енергия отива на ниво 25 в Астрала, описано от Монро.

Бил съм в гръцкия пантеон на ниво 25, както и в китайския. Тези астрални творения изглеждат точно както поклонниците вярват, че изглеждат. Гръцкият е изключително впечатляващ. Но без непрекъснатото зареждане с енергия от поклонниците, тези астрални конструкции биха се разпаднали. Именно волята на поклонниците им дава живот и поддържа формата им.

Вие сте по-силни от тези божества, защото сте един от онези, които са създали тази форма. Вие сте и по-мъдри, защото изображението не може да бъде повече от онова, което е енергията на поклонниците.

Докато религиозен лидер или друго може да ви накара да отдадете силата си на външно същество или идея, вие не сте готови да излезете от Играта. За едновременно инкарниращите се Висши Аз ВСИЧКИ религии са задънена улица.

Ню Ейдж шаманизъм – “животните на силата”

Търсенето на сила и контрол над другите винаги е обхванато от полярностите – както тъмната, така и светлата. Истинските шамани нямат “животни на силата” – те искат напътствия от духовете на животните. Ако шаманът гледа на водача като на висшестоящ и се подчинява на волята на животното, балансът бива нарушен, а силата – отдадена.

Пълно е с курсове по псевдо-шамански техники. Открити са за всеки, който може да си плати. Но има една малка подробност: истинският шаманизъм НИКОГА не може да бъде закупен. Бил съм обучаван на истинските шамански техники. Моят учител по шаманизъм ме накара да посетя няколко такива урока. Бях изумен от това как инструктираха участниците да пренебрегват всякакви предпазни мерки и да овладяват животинския дух без да ги е грижа за нищо, освен за този дух, без никакво осигуряване на безопасност. Няма да се впускам подробности, защото биха ги разбрали само обучени шамани. Ще кажа само, че казваха на участниците да станат “своето животно”. Образуваха кръг и се държаха като техния животински дух. Това е начин да поканиш животинския дух да овладее човека. Животното, пред което се отваряха, беше извикано от животинската духовна реалия. Тази реалия е сравнима с едно приятно ниво, описано от Монро – там има гори, водни площи и други. Това не е нивото, на което са Висшите Аз. Това ниво е успоредно на нивото, на което може да бъде намерен Планетарния Дух на Земята.

На животинското духовно царство не трябва да се гледа през погледа на група американски туристи с комплекси за малоценност. Трябва да се развие уважение към инкарнационния път на природата, а това става само в Напредналите Инкарнации. това не означава да не използваме въздуха или водата, но не означава и масовото избиване на животни както през 80-те.

Нахлуването в животинското царство е дело на тъмните, на незрели и в много случаи – на иначе добронамерени хора. Помнете: пътят към ада е покрит с добри намерения. В случая “добрите намерения” са центрирани около следното “какво добро могат да направят тези духове за мен”? Това също е вариант на отдаване на силата си на други. Висшият Аз възвръща силата си, не я отдава на животински водачи, пазители, човеци или извънземни.

Щом осъзнаете това, няма да имате нужда от външни източници. Шаманът, осъществил връзка с Висшия си Аз осъзнава, че няма нужда от животни. Висшият Аз може да направи всичко. Именно ТОВА ще научите.

Проявявайте уважение и балансирано състрадание към създанията на Земята, но осъзнавайте и това, че те също имат своите преживявания и роли, които трябва да изиграят на планетата.

За мъжете, които искат да отворят своята сърдечна чакра

Миналата седмица ме попитаха как един мъж може да отвори сърдечната си чакра. При жените това е много по-лесно, но при мъжете тя може да се отвори едва когато са достигнали средно-Напреднало ниво. Имайки предвид това, пиша настоящия сегмент.

Единствено и изцяло вашият Висш Аз трябва да реши кога и в коя инкарнация да се отвори мощната сърдечна чакра. Когато сърдечната чакра се отвори, емоциите текат свободно. При женското тяло урокът е да се научиш да контролираш тези емоции така, че да не те управляват те. При мъжете контролът обикновено съществува, но съществува страх (особено при мъжете, които считат себе си за хетеросексуални) от своите женски енергии. “Аз съм мъж. Нямам женски енергии”, могат да кажат те. В такъв случай този човек НЕ Е готов да опита стъпките дадени по-долу. Помнете, извън настоящата си инкарнация вие сте И мъж И жена, балансирани в едно.

Момчета, съществуват някои предпазни мерки, на които ще се натъкнете преди вашата сърдечна чакра да бъде отворена (от вашия Висш Аз). Обикновено помага, ако сте в гей-инкарнация, но може да стане във всяка ориентация АКО духът ви е силен и ако сте достатъчно Напреднали, за да преодолеете тялото. Опушването с градински чай ще ви помогне много да изчистите своето аурично поле; масажът също помага за стимулирането на областта на сърдечната чакра. Ако имате доверен приятел с отворена сърдечна чакра, той може да ви помогне много – дори само като ви изслуша и посъветва.

Първо трябва да РАЗБЕРЕТЕ, че имате и мъжки и женски енергии независимо в какво тяло сте инкарнирани.

Второ – трябва да РАЗПОЗНАЕТЕ какво са тези мъжки И женски енергии, особено по отношение на текущата ви инкарнация.

Трето – трябва да ПРЕГЪРНЕТЕ – във вашия случай своите женски енергии, и да ги балансирате със своите мъжки енергии. Това не е баланса, за който говоря в Матрицата 5, а по-скоро баланс И изражение на мъжките/женски енергии.

Четвърто – Трябва да ДЕМОНСТРИРАТЕ на себе си, че сте разбрали, разпознали и прегърнали своята женска страна. Това се прави като се отхвърлят страховете, които ви пречат да предприемете стъпки 1 до 3. Демонстрирате това като прилагате в живота си онова, което сте научили.

Пето – щом се почувствате удобно и сте демонстрирали този енергиен баланс, СЛЕД ТОВА можете да ТЪРСИТЕ отварянето на сърдечната си чакра.

Помнете, можете да се опитате и да излъжете единствено себе си (инкарнацията), но не можете да заблудите нито своя Висш Аз, който следи вашия напредък, нито някой друг, чиято сърдечна чакра е отворена. След свързването на сърдечната чакра, вратите на вашия емоционален поток се отварят и подтиснатите/ограничавани емоции започват да се изливат отначало в сълзи, които затихват след като бъдат изразени в достатъчна степен. Ще установите (ако успеете да го постигнете), че това е едно от най-освобождаващите събития, пред които ще се изправите в настоящата си инкарнация. Психичните способности проявяват тенденция да нараснат и връзката ви с вашия Висш Аз става по-силна. Това е пречистващо, изпълващо, струващо си и безкрайно удивително.

За ефекта от обграждането с бяла светлина

“Обградете се с бяла светлина, за да си осигурите защита” – често можете да чуете този съвет. Само че бялата светлина НЕ осигурява защита на никого. Тогава защо този съвет се дава толкова често? Това е нещо като игра на шах между Тъмните и Светлите, която се играе на ниво трета плътност, а инкарнациите са шахматните фигурки. Както и при шаха – има два цвята. За да играете играта, трябва да си изберете страна. Когато се обгръщате с бяла светлина, това ви идентифицира (в Астрала) като играч на Светлата страна. Ако се обградите с черна светлина, това ви идентифицира като играч на Тъмната страна. Това полярностите използват, за да познават по-добре своите съюзници и врагове и да действат съответно. Защитават ли? Изобщо не. Освен всичко друго, когато използвате светлината на някоя от полярностите, това ви прави поредната стръв в астрала. Полярностите непрекъснато набират нови членове и е известно, че понякога те сменят страната, на която са застанали. Това е ИГРА.

И така, влиза златната светлина. Златната светлина може да нулира КАКТО бялата, така и черната. Интересното е, че когато представителите на светлата полярност нападат, нападащите астрални творения се оцветяват в черно, защото черното е цветът на атаките на полярностите. Затова, когато последовател на Светлите сили нападне последовател на Тъмните сили, този на Тъмните сили абсорбира атаката и това увеличава силата на Тъмните. Светлината не създава светлинно астрално оръжие – това е мит. Теориите на светлите са мазохистични – обърни си и другата страна. Тъмните са садистични, агресивни и приемат обърнатата страна като нещо, което още не е атакувано. Като шаман съм имал работа и с двете полярности и съм виждал само оцветени в черно оръжия. Няма такива от бяла светлина – това е мит.

Златната светлина незабавно разтваря черната и представлява забрана и за бялата и за черната. Полярностите искат балансът да отиде някъде другаде. Полярностите отхвърлят баланса и обръщат вниманието ви към не-участващите в Играта. Това са глупости. Полярностите се страхуват от Баланса, защото знаят, че той ще погълне и Светлите и Тъмните и при смесването на полярностите ще се получи не ин/ян, а сиво.

И така, ако искате да продължите да играете играта на шах, покривайте се с бяла или черна светлина. Всички ние правим това на различни етапи от Играта. Евентуално ще израснете достатъчно, за да видите полярностите като това, което те наистина са и вече няма да участвате в Играта, освен колкото да съществувате в настоящата Земя.

И двете полярности използват светлина. Светлите използват бяла, Тъмните използват черна. И двата вида светлина се виждат в астрала. Тъмните труженици търсят онези, които са обгърнати от бяла светлина. БЯЛАТА СВЕТЛИНА НЯМА ДА ВИ ПРЕДПАЗИ ОТ НИЩО. Използването й ще ви идентифицира като участник в полярностите – мазохиста за садиста, жертвата за търсещия жертва, този, който си обръща другата страна след като го удари оня, който обича да удря.

Бялата светлина ви превръща в стръв и привлича тъмните към вас. Тя не служи на никаква друга цел. Затова внимавайте, когато някой съветва последователите си да се обгръщат с бяла светлина. Разбира се, мнозина от тях са напълно добронамерени и искрено вярват, че това е истина. Има и агенти на Тъмните, които искат да накарат последователите на светлите да се самоидентифицират с тази бяла светлина. Тъмните могат да бъдат много коварни и лъжливи. Затова тази фраза “обгръщайте се …” добива такава популярност – защото Земята е под контрола на Тъмните.

Ако искате да се защитите с нещо, носете черен Тормалин от лявата си страна. Този камък отразява множество енергии (и Тъмни и Светли) обратно към изпратилия ги и ги отдалечава от вас. Лявата страна на тялото ви е мястото, където влизат постъпващите енергии. Дясната страна е мястото, откъдето излизат.

Schorl Tourmaline

В много от класическите мелодии умишлено са скрити някои много мощни знания. Това е направено от Висшите Аз на Много Напредналите и отвъд тях Инкарнации, за да бъде използвано от онези, които имат нужда от това познание СЕГА. Ключовете са музикални по природа и ще реагират с вас според нивото ви на напредък и времето, зададено от вашия Висш Аз. “Лебедово езеро” е една от тези композиции.

Висшите същества използват за съзидание златната светлина толкова, колкото и звука. На нивото на 3-та плътност ВСИЧКО може да се излекува посредством светлина и звук. Помнете: всичко, което сте видели и чули се записва завинаги във вашия Висш Аз.

Звуците и цветовете са ви необходими в по-висшите плътности за нужди, за които ще научите, когато вашият Висш Аз реши, че трябва. Очакват ви изумителни неща. Златната енергия е енергията на чистия баланс. Потърсете още информация за това в библиотеката на 27 ниво на астрала и в своя Висш Аз.

Посетих един семинар, на която една позната – рейки мастер, провеждаше курсове по Рейки-целителство. Тя казваше, че изцеляването не идва от нея, а от “вселената”. Всички ние сме чували духовните учители да отричат, че са нещо повече от канал за изцеляваща енергия. Според тях тя винаги идва от някакъв външен източник.

Време е да приключим веднъж завинаги с това. “Универсалната” енергия, за която говореше този Рейки-мастер, е просто нейният Висш Аз. Тя идва от духовната връзка, която оживява инкарнацията. Всеки от енергийните потоци, които излизат от Висшия Аз (вижте илюстрацията към Матрицата), е удължение на Висшия Аз с всички способности, които Той/Тя има. Напредъкът на инкарнациите е преоткриване на този, който наистина си и възвръщане на своята сила. Изцеляването е една от вашите естествени способности.

Играта ви учи, че вие сте нищо и че всичко се дължи на някакво външно божество. ТОВА Е ЛЪЖА. Когато вярвате във външни божества, вие отричате кои сте. Това става и при много Напредналите Инкарнации преди са се свързали с техния Висш Аз. То няма да спре докато не стигнете до етапа Финална Инкарнация, или докато не станете една от Доминантните Инкарнации. Възможността за изцеляване идва от вас – не от друг източник.

Питат ме кое е божеството – божеството сте ВИЕ, вие сте своето божество. ОСНОВНА стъпка с много голямо значение е да стигнете съзнателно до този извод. Играта нарича това “грях” – ако само посмеете да си помислите да се сравнявате с “бог”. Те НЕ искат да знаете кои сте.

Щом сте напреднали достатъчно посредством опита, вие осъзнавате нещата и вашите способности ще се проявят. Основното е доверието и възвръщането на вашата сила. За щастие, ВСИЧКИ Висши Аз евентуално ще възвърнат своята сила и полярностите ще бъдат преодолени. Засега помнете и осъзнайте, че трябва да се справите с фалшивата скромност на полярностите.

Именно лечителят е онзи, който изцелява. Изцелението става много по-силно, когато осъзнаете и ЗНАЕТЕ, че това идва от вас. Докато не стане това, вие не можете да достигнете своя пълен потенциал като лечител.

Друго, което трябва да помните като лечител: Всеки Висш Аз има свой собствен Път и ще се придържа към него. Ето защо истинският лечител ще знае, че не може да промени избраната от друг Висш Аз съдба. Не можете да изцелите някого, ако това не съвпада с Плана на Висшия Аз на болния човек. Можете да го улесните при преминаването му по пътя, но не да промените този път. Ето защо никой шаман или лечител не може да спре онова, което Висшият Аз на това лице е решил – даже ако инкарнацията не е достатъчно напреднала, за да го знае.

Мнозина се прехласват по това колко са по-напреднали от нас извънземните цивилизации: “Андромедианите използват 80% от мозъка си, а ние само 15%, те са много по-напреднали в науката, но въпреки това ние сме равни на тях”, прочетох в един сайт.

Някои боготворят “науката” и мислят, че напредъкът в научно отношение върви ръка за ръка с “разбирането”. Това не е така. Колкото повече разчиташ на наука и технологии, толкова по-малко разчиташ на духовността. Така отдаваш силата си на “науката и технологиите”. Истински духовните същества обаче нямат нужда от кораби, за да правят нещата. Няма нужда да боготворим извънземните. Помнете за външните божества от всякакъв вид.

Освен това, ние не сме равни на тях, освен на етапа Инкарнации от Средно Ниво и малко Напреднали Инкарнации. Щом стигнем до МНОГО Напредналите етапи, ние вече сме духовно напреднали отвъд тяхното ниво. Ние “всички сме равни” е част от глупостите и от извънземните манипулации, които целят да ви държат съсредоточени върху ТЯХ (външните божества).

Споменатите проценти от мозъка са друго погрешно изявление. АКО не използвате нещо в течение на стотици хиляди години, то атрофира. АКО земните хора използваха само малък процент от мозъка, той нямаше да е с тези размери и да се намали. Но не се е намалил. Не знам кой е направил такова твърдение, но то явно се е вкоренило тук. Даже интересния филм, който отразява фокус 24 от Астрала “Да защитиш живота си” (Defending Your Life) говори там за проценти от мозъка въпреки, че хората там са МЪРТВИ и НЯМАТ мозък. Някои извънземни искат да поддържат позиция на превъзходство само въз основа на технологиите.

За съжаление, извънземните генни инженери, когато създали отделни полове тук, направили така, че оригиналните ДНК команди, които сме имали и с помощта, на които сме можели СЪЗНАТЕЛНО да използваме пълния капацитет на мозъка си, били изключени и направени неизползваеми.

Това означава, че докато инкарниращият се дух МОЖЕ (и ИЗПОЛЗВА, в зависимост от нивото си на напредък), пълната мозъчна функция, то тялото не може – освен, ако духът е достатъчно зрял, да превъзмогне изключените ДНК команди. Това става при екстрасенсите и при хората с пси-способности. Малко е трудно да се обясни това, но ще го разберете, когато станете готови. Съществуват КУПИЩА лъжи и полу-истини, за които другата страна на Играта НЕ иска да сте осведомени, защото ако ги осъзнаете, ще спечелите Играта, като намерите пътища да излезете от нея.

Терапиите, които включват докосване

Хиропраксисът (лекуване на болести чрез манипулации по гръбначния стълб и ставите) и терапиите, които включват масаж, са два метода за лекуване, където е необходимо практикуващият метода да докосва и манипулира другия. И двата метода могат да направят чудеса за физическото тяло, което бива подсилено в резултат от физическия контакт. Аз редовно посещавам масажисти мъже (за да са подобни енергиите). Препоръчвам ви и двата метода. Масажът например стимулира мускулите и кръвообращението, а в резултат се отстраняват натрупаните токсини.

Сега да погледнем на това от друга гледна точка: и в двата случая практикуващият метода влиза в ауричното поле на масажирания. Разговаряйте с масажиста преди това – използвайте интуицията си, за да решите дали да използвате това лице.

Щом позволите на някого да влезе в ауричното ви поле, вие се отваряте. Съществуват Тъмни, които могат и ще ви откраднат енергии. Докато се занимавах с шаманизъм съм ги срещал в астрала.

Ако сте мъж, съветвам ви да избягвате жени-масажистки, тъй като те източват мъжката енергия. Това може да е най-прекрасната жена, която сте срещали, но способността й да източва енергията ви е налице дори и тя да не е наясно с това. Има обаче мъже, които твърдят, че не могат да допуснат да ги масажира мъж и отиват при жена-масажист. Това е защото са на по-ниско ниво и имат нужда някой да източи енергията им заради самото преживяване. Трябва да преминете през ада, за да осъзнаете това. Тези мъжки тела нямат достатъчно напреднал дух, за да разкъсат примката на Играта. Аз влизам в положението на такива хора, но те не са готови все още за материалите в Матрицата 5.

Жените могат да извлекат голяма полза от тези практики докато ги масажира жена, но ако дадена жена има чувството, че ТРЯБВА да бъде масажирана от мъж, това е защото тялото, като вампир, иска да източва мъжка енергия (имплантирана от извънземни ДНК команда). Ако мъжът търси жена масажист, той също се поддава на тази ДНК команда – да позволи да източат енергията му. Всички ние трябва да минем през този сегмент от Играта, за да си дадем сметка за това. Ако чувствате, че трябва да ви масажира човек от противоположния пол, значи не трябва да четете материалите на Матрицата 5, особено ако информацията тук ви кара да се чувствате разстроени.

Аз съм обучен на масажни терапии и съм масажирал мои бивши приятелки, управлявани от тялото. Моята специалност включва изчистване на чакрите по време на масажа и сеансът трае един час. Така мога да докосна духа на приемника и да го “подпомогна”, но скоро след сесията контролът на духа отново бива подтиснат. Този масаж не включва никакъв секс – става дума за подпомагане на напредъка на духа. Висшият Аз на човека искаше да си свърша работата и беше в състояние да подтисне тялото достатъчно дълго, за да приеме свършеното от мен. Дори ако тялото отново възвърне контрола си, обаче, аз вече съм помогнал на духа да се събуди. Предложих на четирима мои познати да ги обуча на този метод, но и четиримата отклониха предложението ми. Това показва на какво ниво на развитие са, защото ако бяха по-напреднали щяха веднага да се зарадват на открилата се пред тях възможност да усвоят тези техники.

Ако този, който ви прави масаж ви е приятел или близък, ползата за вас се удвоява – не само физически, а и духовно. Жената може да направи чудеса за своите приятелки и мъжът може да направи чудеса за своите приятели. При хетеро двойките проблемът е, че са хетеро и носят негативен багаж. Когато напреднете достатъчно, обаче, вие започвате да изоставяте този багаж и да се отваряте за по-висши възможности. Къде ви води това ще откриете докато продължава излизането ви от Играта.

Друга терапия, която включва докосване, е сексът. Когато той се прави заради самия секс, това няма нищо общо с духовното. Мнозина правят секс без да имат емоционални връзки с другия – техният секс е празен и незадоволителен. Да, физическите нужди се удовлетворяват, но за сметка на пренебрегването на духовните нужди. В резултат искате още и още, и все търсите “идеалния” партньор. Това е стара ДНК команда, една от най-старите – секс заради самия секс. Сексът заради самия секс може да е интересен за някой, който тепърва го открива, но той кара духът да жадува за онова, което НЕ получава – духовна енергийна съвместимост. Когато комбинирате физическото с духовно и ако И двамата се движите в сходни посоки по Пътя, вие имате връзка, която ви кара да израствате и да се разширявате. Това се случва много рядко в наши дни. Това най-често става, ако хората са от един и същи пол. При различните полове е трудно поради влиянието на Играта и поради това, че жената източва мъжките енергии, а връзки, основани на паразитизъм, не могат да бъдат успешни.

Когато двама души от един и същи пол и със сходно ниво на развитие станат партньори, духът им повишава вибрациите си и постъпването на данни от Висшия Аз се улеснява, в резултат на което те бързо напредват. Играта ненавижда подобни неща.

Помнете: при всички случаи НЕ трябва да създавате взаимоотношения САМО, за да имате някакви взаимоотношения.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s