3

Сливане на енергиите на две духовни енергийни същности    

 Основно сливане се извършва, когато вашата Финална Инкарнация събере всички свои инкарнации във Висшия Аз, а след това се придвижи до следващото ниво на напредък. Второстепенните сливания са временни по природа. Те могат да възникнат, когато два невъзпрепятствани духа се слеят, за да работят заедно докато прогресират по сходни пътища. Това може да стане между физически тела от еднакъв пол. Играта е изопачила това, като е въвела женитбите между противоположните полове. Извънземните генетици знаели за ефекта от електрическата полярност при събирането на двата противоположни пола и това, че така се давал на късо истинския духовен напредък.

При заселването на Земята от древните земни хора второстепенните сливания били стандарт. Играта сложила край на това и създала ситуация, където онези, които искали едновременен инкарнационен път, можели да прогресират бързо независимо от всичко, което Играта им подхвърляла, включително когато това били враждебни полове и полярности. Сексът, нежността, докосването и физическото привличане отразяват обмена на енергии в трета плътност. Ако някой (от същия пол) казва, че е твой приятел или твоя “най-добър” приятел, а след това ти казва нещо от рода на “мразя да ме докосваш”, значи не е наистина ваш най-добър приятел на нивото, което е необходимо, за да се извърши второстепенно сливане и е време да го оставите и да се придвижите по-нататък. Това демонстрира несъвместимост на пътищата. Губите си времето с този човек. Ако вашето намерение е да “спасите” или “промените” този човек, значи обслужвате полярностите.

Второстепенните сливания, за съжаление, не се случват толкова често. Това отчасти се дължи на индивидуалността на пътищата на Висшите Аз и на разпръскването на представителите на всички инкарнационни нива в широк период от земното “време”. Това допълва предизвикателството. За да имате успех във второстепенните сливания, имайте предвид някои неща:

Противоположностите никога не се привличат. Пример: Срещам някого, към когото изпитвам незабавно физическо привличане. Започвам да говоря с него и откривам, че нямаме нищо общо и му казвам, че няма смисъл да продължаваме разговора. Той казва: “но защо, противоположностите се привличат”. Това е лъжа на Играта и на моето Финално ниво не може да ми бъде въздействано с подобни термини.

Пътищата трябва да са сходни. Не може да се осъществи успешно сливане между инкарнация от средно ниво и Много Напреднала Инкарнация. Човек, който е религиозен, няма да се разбира с такъв, който е преминал отвъд религиите. При това положение всеки от тях ще губи времето си да променя другия. Това си е чисто идентифициране с тялото, даже ако двамата са от един и същи пол. Хороскопите са отлично средство да се видят пътищата на тези инкарнации и в тях съвместимостите си личат.

Духовната съвместимост е второто, но не по важност съображение. Еднаквият пол показва физическа съвместимост. Но за успешно сливане е необходима и духовна съвместимост – това предполага да работите съвместно, а не всеки да се мъчи да променя другия, което е много полярно и показва желание за контрол/доминиране. То показва, че пътищата на двамата са различни.

НЯКОИ комбинации, които евентуално могат да се окажат успешни, са две Финални Инкарнации, Финална и Много Напреднала Инкарнация, две средно-Напреднали Инкарнации, две инкарнации от средно ниво и две инкарнации от ниско ниво. Ако сте сред Много Напредналите и отвъд тях нива, трябва да внимавате да не се обременявате с духовно зависими личности. Помнете, израстването предполага подпомагане, а не единия да следва другия.

Можете да преминете през периоди, в които да нямате партньор за второстепенно сливане. Това е значимо за вашия напредък – ако не се обвързвате с някой само, за да сте изобщо с някого. Ключът е съвместими/балансирани  взаимоотношения. Ако трябва да имам връзка в настоящата си инкарнация, това ще бъде мъж, с когото пътищата ни са сходни. Ако това не стане, значи не е трябвало.

Второстепенните сливания се извършват далеч по-лесно на астрално ниво, тъй като там няма полове и физически тела, но казаното за нивото на напредък остава в сила и за там. Освен това в Астрала (а и на следващите няколко нива на плътност) съществуват и полярностите и ще трябва да се справите и с това. И там има същества, които ще се опитват да ви “спасят” или контролират. Роберт Монро се е натъквал на някои от тях и го разказва в своята трилогия. Ще има и други ситуации, с които ще трябва да се справите. Сливанията – главни и второстепенни, ще продължат и отвъд трета плътност.

 Наблюдения: Фенг Шуи

 Фенг Шуи е отличен материал и аз съм го адаптирал за себе си в къщи, но това не е панацея – знам двама напълно несъвместими, които наеха човек да съобрази всичко в дома им с изискванията на Фенг Шуи, но това няма да ги направи съвместими. За тази цел може да им помогне астрологията. Фенг Шуи ще ви помогне за енергийните потоци в дома ви, в работата ви, но не може да превъзмогне астрологичните сблъсъци. Злато не се прави от боклук. Казват, че в Азия Фенг Шуи се използва масово, но колко са богаташите там, които могат да си го позволят и колко са бедните, които се борят за парченце хляб. Фенг Шуи няма да направи бедния богат. Това зависи само от Висшия ви Аз.

 Акашевите записи

 Твърди се, че Акашевите записи съдържат всички исторически събития от трета плътност и много повече от това. Какво представляват те? Това е колективно знание, което се съдържа във ВСЕКИ Висш Аз. Когато някой получава достъп до Акашевите записи, той всъщност влиза в себе си и получава достъп до базите с данни на своя Висш Аз.

Понякога за тях се говори като за нещо, което трябва да се търси като библиотеката на 27 ниво на астрала. Някои даже вярват, че библиотеката на 27 ниво на астрала са Акашевите записи. Това не е вярно. Библиотеката е разширение на базите данни на Висшия Аз. Тя съдържа само част от информацията на Висшия Аз. Едновременно инкарниращите се Висши Аз са създали тази библиотека, за да направят част от натрупаните знания достъпни за онези, които имат достъп до ниво 27 на астрала.

Цялата база данни на Висшия Аз е недостъпна за вас докато сте в Играта. След като вече имате Събудена Финална Инкарнация и завършите своето участие в Играта, отново получавате пълен достъп до тези знания.

 “Водачите” и “ангелите пазители” не са някакви външни същества, на които им е определено да гледат какво правите. Като шаман винаги, когато изследвам някого, първо искам да се свържа с водача му. Той обикновено е друга инкарнация на същия Висш Аз. Водачите на тези в Северна Америка имат вид на семероамериканци. Водачите на хора от други националности имат вид на човек от тези националности. Това е така, за да бъде по-лесно за инкарнацията да приеме информацията, която водачът му трябва да й разкрие. В такъв случай водачът на човека пътува с мен, за да помогне в пътешествието на текущата инкарнация, която е потърсила моята помощ – той ми показва къде са липсващите духовни парченца на това лице, след което аз използвам тази информация.

Ето какво лежи в основата на преживяванията с ангела пазител. Когато Висшият Аз има да предаде нещо на Инкарнацията, което изисква допълнителни усилия, този Висш Аз използва инкарнационния поток, който идва от този Висш Аз. Точно над мястото, където Висшият Аз се инкарнира в личност, енергията образува малък поток, различен от големия поток (получава се едно обърнато Y) и по-малкият поток приема формата на една от другите инкарнации на Той/Тя, за да комуникира с инкарнирания приемник на посланието. Щом посланието бъде прието, обикновено по време на сън или в медитация (макар че понякога това става и по много по-драматични начини), водещият поток се оттегля обратно в основната инкарнационна връзка на Висшия Аз. Ето защо “водачът” не е там при поискване. Висшият Аз не се занимава с “вълнения” от този сорт, тъй като този начин не служи за нищо друго, освен за удовлетворяване на любопитството, а любопитството не е присъщо на Много Напредналите нива.

Появата на “водач” е обичайният начин, по който Висшият Аз общува със своите инкарнации до достигането на Събудена Финална Инкарнация. Обичайното убеждение е, че дадено божество назначава някакво същество за твой “водач”. Така мнозина искат да ви попречат да се свържете със своя Висш Аз и превръщат водача в нещо външно, на което да отдавате силата си. Всъщност, той Е вас, но ако не си дадете сметка за това, ще отдавате силата си на външни източници. Като знаете това, можете да искате някои неща направо от вашия Висш Аз.

И друго, което не бива да забравяте – фалшивите “водачи”.  Това са низши астрални същества, които ще се радват да станат нечий водач или за да ви отклонят от пътя ви, или просто за да се занимават с вас. Една жена ми каза, че Буда й се явил на сън разплакан, защото тя вярвала в друга религия. Това същество, което й се е появило, се е опитало да я прикове към определени вярвания. Вашият Висш Аз ви осигурява промените и новите преживявания. Фалшивите водачи могат да бъдат много хитри. Те принадлежат към полярностите. Те наистина успяват да измамят мнозина. Висшите Аз на такива хора позволяват на своите инкарнации да бъдат измамени така заради самото преживяване свързано с тази измама. Те ЩЕ се научат в резултат от тези преживявания. Това са някои от камъните по каменистия път. Да се научите да различавате фалшивото от истинското, обаче трябва да успеете сами. Фалшивите водачи ще сондират вашия ум и ще използват изображенията на онези, които са близо до вас, за да ви убедят. Ето къде не бива да вярвате на своите астрални “очи”. ТРЯБВА да се вгледате по-дълбоко. Това става с натрупването на опит. Ще правите грешки, но това е част от процеса на ученето.

Най-честата заблуда  във връзка с “водачите” е крилатото същество. Тъй като в плътностите над трета самата воля е достатъчна да ви придвижи до там, където искате да отидете, няма нужда от астрални крила (макар че ако искате, можете да си направите такива – като просто пожелаете да бъдат там).  Това е честа измама, до която онези от низшия астрал прибягват, защото знаят, че хората вярват [в оригинала е използвана думата beLIEve – вярвам – частта от нея с едър шрифт “LIE” означава “лъжа” ; ударението е на последната буква Б.пр.], че тези същества са изпратени от “бог” [навсякъде, където в оригинала думата “бог” е изписана с малка буква, то е, за да се покаже, че става дума за измислени и изкуствено създадени “богове” Б.пр.]. Това е пропаганда на Светлите, която религиите насърчават. Дори само това трябва да ви говори достатъчно. Веднъж в Астрала видях едно същество, което претендираше да е нечий “водач”. Загледах го подозрително и то каза “по-удобно ли се чувстваш така” – и му се появиха чифт крила. Това същество не беше от Висшия Аз на човека – то е от долния астрал. Няма нужда да се страхувате от тях – те са част от вашите преживявания докато се учите.

 Да разгледаме възнесението и екстаза

 Ню Ейдж използват термина “възнесение”, християнството – “екстаз”, мормоните използват “преход”. Говори се за преход на физическото тяло в безсмъртно тяло. Страхът от смъртта е смесен с копнежа за безсмъртие. Това е фантазия на последователно инкарниращите се, която чрез религиите е завладяла много земни хора.

Желанието на кралицата на Орион за безсмъртно тяло е причината за желанието на земното тяло да живее “вечно”. Това желание за ФИЗИЧЕСКО безсмъртие е вложено от Империята. То също е част от Играта. Тази измама ви води до задънена улица и ви пречи да откриете кои наистина сте.

ЕДИНСТВЕНИЯТ начин да се осъществи някаква масова телепортация на групи хора от Земята би  бил, ако това стане с извънземни кораби. Този мит за възнесението е изграден върху истина – възнесението става, когато вашата Финална Инкарнация прибере обратно всички инкарнационни потоци във Висшия Аз. Това е основата и за мита за групово “спасение”. Съществува предварително определен край на Играта, за който дори последователно инкарниращите се не знаят. Необходимо е и двата отбора да не знаят тази дата, за да може Играта да протече както е планирано.

Често се говори и за “планетарно възнесение” – това не може да стане на Земята, защото не всички на нея прогресират еднакво, както става на планетите, където има само Последователно Инкарниращи се, които напредват еднакво. Щом чуете за планетарно възнесение, знайте, че това е пропаганда, зад която стоят извънземни, които искат да ви отклонят вниманието, за да не излезете от Играта. Ако ви се внушава, че не сте отговорни за нищо от това, което правите или че нямате пряк контрол над нещата, това се прави с цел да ви отклонят от вашия път към Висшия ви Аз и излизането от Играта. В своя Висш Аз вие сте напълно цялостни и нямате нужда от никого, затова вярвайте в своя Висш Аз.

Играта има два вида играчи: Едновременно и Последователно инкарниращите се Висши Аз и Последователно Инкарниращите се непрекъснато се опитват да попречат на Едновременно Инкарниращите се да открият кои наистина са. Така и много от светлите посредством своята “светлина” се опитват да ви отклонят от вашия път и да ви попречат да излезете от Играта и да напреднете към следващите нива.

 Древните божества, включително от библията, били с извънземен произход. Те не били обединени и не действали в хармония, а били ревниви и се конкурирали.

Някога кралицата на Орион изгубила (временно) контрол над тукашната слънчева система поради кралицата, която се разбунтувала – разбунтувалата се кралица и нейните съюзници искали да контролират различни групи на Земята. Във всяка група, обаче, змията играела видима роля, както и потокът от кръв – за да задоволи апетита на влечугоподобните и да нахрани техните роднини от четвърта плътност. Например, когато Моисей си хвърлил жезъла на земята, той се превърнал в змия – защо не на лъв или на друго – защото змията е символ на силата на Орион. Да, знам, че по тази тема може да се каже МНОГО, но не това е целта ни тук.

Всички рептилоидни групи искат кървави жертвоприношения – на първородното дете или на животни.

 Двете Америки

 1. Америка – измислената страна на свободните, където всеки има свобода на словото, на вероизповеданието, на пресата и където правителството се избира от хората и отговаря на желанията на ВСИЧКИ граждани.

2. Истинската Америка. Свобода на словото – на малки части от обществото се позволява свобода на словото. Свободата на вероизповеданието в САЩ означава да си свободен да бъдеш християнин или евреин – иначе трудно пробиваш. Предполага се свободата да се отнася до всички религии, но се толерират само някои. Свободата НИКОГА не е означавала свобода, ОСВЕН за християнството. Свобода на пресата – пресата не публикува новините, а се опитва да ви накара да приемете възгледите им, които почти винаги съвпадат с възгледите на правителството. Вижте заглавията, снимковия материал и използваните в пресата думи. Да сте чули нещо за култовете на религиите, които са различни от основните? Те не ги наричат точно култове, но всеки път, когато някоя второстепенна религия направи това, в пресата се разнася писък за наличието на опасни култове.

Правителство на, от и за народа… чийто президент е избран от мнозинството гласоподаватели. Не знам дали някога е имало такова. Не мнозинството от онези, които са гласували, а мнозинството от гласоподавателите. Президентите на Америка се избират с по-малката част от гласоподавателите. Ако президентът спечели с 56 от 49% от гласувалите, това си е малцинство. Веднъж избран, обаче, той се изживява като кралска особа, на която всички граждани трябва да се кланят, а не обратното. Американците са отдали силата си, снишавайки се пред така избраните длъжностни лица и са забравили, че ТЕЗИ ЛИЦА работят за тях. В колко вида бизнес шефът се кланя и ходи на пръсти край своите служители? Именно за това говоря.

Даже да е избрано с малцинство, правителството се съобразява с онези, които боравят с парите, вместо да се съобразява с избирателите си, освен когато мнението и на едните и на другите съвпада. Правителството защитава не интересите на хората, а интереса на лобитата и мощните групировки.

Америка е много тъжно място. Мнозина в Америка живеят в една въображаема земя, съществуваща в техните умове. В интерес на Америка е хората да вярват, че са в Америка. Ще отдават още повече сила. За да видиш Америка като това, което тя наистина е, трябва да си възвърнеш силата, която си отдал на политици, религии и на всякакви други. Едва тогава можеш да видиш какво Америка наистина е и какво не е.

 Американската свръхконсумация

 Гледам заглавието във вестника: “Какво за бога правим? Ако не ограничим консумацията и броя на населението, планетата може да не изкара още един век” – твърдят експерти. “Експертите” са твърде либерални в своите оценки, обаче. Истината е, че светът, какъвто го познаваме, няма да изкара и след 2012. Американците са 5% от населението на планетата, а консумират 1/3 от енергията на планетата и създават половината от твърдите отпадъци на нея.

Американската пропаганда се опитва да убеди целия свят, че може да живее като американците. През януари 1900 на планетата е имало 1.6 милиарда души. На първи януари 2001 година, независимо от войните, населението е било над 6 милиарда. За да бъдат удовлетворени консуматорските нужди на Америка, ще са необходими 5-6 Земи като тази. Нарастването на броя на населението, обаче, не е главният проблем. Даже ако спрат да се раждат каквито и да било бебета, това ще отложи краха само със 7 години.

Консуматорският американски стил у нас прикрива илюзията за свобода. Светът иска да консумира все повече и повече. Колкото повече консумират, толкова по-скоро планетата ще рухне.

Реалността е, че онези, които се размножават, ще продължат да го правят по силата на командите на Орион. Мнозинството от населението са любимци, според проекта на Орион, но дори извънземните да не се върнат, планетата би рухнала.

Защо извънземните учени-генетици позволяват това да се случи? За да може жътвата от земното население да подхранва империята. От Земята може да бъде събирана реколта (както е показано в телевизионния сериал “V”) и извънземните учени-генетици създават нов човек минус досегашните недостатъци в текущата версия, която обитава Земята днес. Това определено е една от възможностите, които наричам Жокери.

Земният планетарен Дух е много обезпокоен и ускорява Земните Промени. Наскоро в Мексико изригна голям вулкан, имаше земетресения в Ел Салвадор и по тихоокеанското крайбрежие плюс множество други. Наблюдателите (Финалните и Много Напредналите Инкарнации), могат да разчитат знаците и знаят, че краят на света такъв, какъвто го познаваме, наближава. Само наивниците все още се държат за илюзията, че “животът ще си продължи какъвто си е”. Предстои да бъдат извадени жокерите. Времето е на страната на Наблюдателите, защото те са поставили живота на инкарнацията си на правилното място, считайки го просто за поредното преживяване и опит.

Изборите през 2002 и Играта

Снощи (5 ноември) наблюдаващите можеха да видят чудесен пример за това как Играта гарантира, че ще продължи според заплануваното. Не се съмнявам, че фашистите в Белия дом днес се радват от резултатите. Императорът Буш установи контрол над Сената, който, както и Белият Дом, ще му даде каквото поиска, за да разшири американската империя.

Помнете, че Играта трябва да се придвижи в определена посока, за да стигне до своя край. Онова, което не бива да забравяте е, че всеки, който е гласувал за фашиста Буш и поддръжниците му, е виновен за това, че в други части на света се стреля, или че се пускат бомби, които убиват. Ако в резултат от това граждани на САЩ умират, те съвсем не са “невинни”, освен ако не са гласували против лакеите на фашиста Буш. При все това, всичко е част от преживяванията и от Играта!

Тъй като Играта трябваше да ускори своя ход, беше необходимо Тъмните да спечелят. Онези, които са гласували за фашистите, са го направили по две причини: те или са членове на Империята, или са любимци, или инкарнации с ниско до средно ниво на напредък. Подобни хора биват манипулирани посредством ключови думи като страх, конформизъм и патриотизъм. Страхът, разбира се, е на първо място по въздействие над любимците и над инкарнациите с ниски нива. Повечето от онези, които можеха да гласуват, обаче, не гласуваха. Съществуват най-различни извинения за това защо те позволяват на фашистите да се разпростират в тази страна, но всички тези извинения са празни думи, АКО тези хора се оплакват от резултатите, а не са упражнили правото си да гласуват.

Като наблюдател, вие ще бъдете в състояние (според това колко напреднал сте) да видите взаимодействието между различните играчи (фашизирани Тъмни/Светли, любимци, ниски-до-средни нива и т.н.) и да направите съответните разграничения относно структурите на Играта. САЩ са настроени на военна вълна от бъдещия диктатор и това ще донесе още повече ужас на света. Както “Адолф” Буш каза, “или сте с нас, или сте против нас”. Не се ловете на тези простотии. Американците заслужават онова, което ще получат, защото те активно са го искали като са гласували за фашистите, или като са стояли апатично встрани. Всичко това е Играта! Продължавайте да наблюдавате, продължавайте да анализирате. Ще става много по-лошо.

Наблюдения: Разделяй и владей

СNN показва етнически сблъсъци в Нигерия. Едно племе не харесва друго. От 90-те години такива случаи все повече зачестяват – Югославия, етнически сблъсъци, Индонезия, Судан, Етиопия и т.н.

В САЩ се наблюдава повишено разделение въз основа на езикови, расови различия, сексуална ориентация, религия, политика, пол и т.н. В Европа става същото.

Гледам един плакат “Ако сме единни – устояваме”. Американците на се били единни от Втората световна война насам. Останалата част от надписа е “Ако сме разделени – се разпадаме”. Ние СМЕ разделени. Ние ЩЕ паднем. Християните фундаменталисти мразят всеки, който не е като тях и образуват в САЩ група на омразата така, както и хората, които се обвиват в знамето – крайно нетолерантно.

Защо е това разделение в САЩ – (фалшивата) земя на свободните? Днес обединените американци са най-мъчно преодолимата нация на Земята. Това се знае много добре от онези, които управляват света. На определено ниво управляващите света знаят, че американците никога не биха се съгласили и биха пречили да се образува Единното световно правителство, което тези управляващи искат. Ето защо официално избраните се стремят да разделят населението. Става въпрос именно за това.

Ситуацията в Средния Изток е взривоопасна. Помпозният лидер на Израел открито желае смъртта на Палестинския водач. Този мрази онзи, който пък мрази друг. Ислямистите мразят евреите, които пък мразят тях. Християните мразят всички, които не са като тях, а полярностите са на седмото небе поради всичко това.

Вземете като пример езиците в САЩ – примера с вавилонската кула. За да разделите хората, трябва да разделите общия език, в случая – английския. Вместо да превърнете английския в официален език на страната, започвате да го делите с мързеливите испано-говорящи. Под “мързеливи” нямам непременно предвид онези, които не желаят да ходят на работа – имам предвид това, че те отказват да научат езика на страната, в която са дошли да живеят. Те не искат да са американци – те искат да запазят езика си непокътнат и да накарат американците да научат техния език и да бъдат като тях. Има щати, които издават шофьорска книжка на МНОГО различни езици. Ако искам да живея в страна, чийто език не зная, първо ще науча този език. Защо тези чужденци да не могат да направят същото? Отговорът лежи в любимците.

Разделението в резултат от неприятелски настроени извънземни екипажи на и около планетата и завръщането на империята Орион са друго ниво за разделение на планетата макар, че това разделяне ще изчезне пред лицето на по-голяма заплаха. Но при наличието на извънземната технология, с която те разполагат, шансът за ефективна съпротива е нулев. Помнете, ВСИЧКИ не-Земни инкарнации на Висши Аз играят Играта СРЕЩУ инкарнациите на Земните Висши Аз.

На трето ниво, омразата и разделението хранят същностите от долния астрал, които си правят банкети от негативните вибрации по целия глобус. Тези същности ще направят всичко възможно, за да насърчават негативните вибрации, с които се хранят тъмните астрални същности.

Да, нещата на Земята са МНОГО объркани и ще се ВЛОШАВАТ. Това е част от плановете на Тъмните, които са на принципа “ако не мога да го имам аз, няма да го има и никой друг”.

Какво трябва да прави инкарнацията с Висш Аз? Зависи от вашето ниво на Напредък. Ако сте на нива Много Напреднали, Доминантни или Събудени Финални инкарнации, вие ЗНАЕТЕ какво трябва да правите – да наблюдавате и преживявате. Учите се много в резултат от наблюдението. Вие НЕ се борите с Играта. Посочването с пръст на играчите от Играта е част от наблюдаването. Играта ТРЯБВА да бъде оставена да продължи. Тя ще свърши не поради някоя от полярностите, а поради самата себе си. Ако сте Събудена Финална Инкарнация (а такива са много малко от онези наоколо), вие НЕ използвате своите енергии, за да нападате системата. Вие наблюдавате и проследявате онова, което виждате – от много тъмния Джордж Буш и лакеите му до невзрачния човек, който прави нещо любезно защото иска, а не защото някаква група му е казала, че трябва.

За онези от вас, които са на различните други нива – вие ще преживеете онова, което ВАШИЯ Висш Аз желае по време на вашата инкарнация. В някои случаи това ще означава да действате срещу Играта (това никога не може да стане със Събудена Финална Инкарнация – вие ЩЕ знаете кога сте на това ниво). В края на краищата, това е вашето преживяване и то е основната цел на Играта.

Хората смятат, че събитията 9/11 са били нещо лошо. Нещата ще станат МНОГО по-зле. Полицейската държава хвърля сянка на САЩ, докато хората отдават своята сила на Вашингтон. Наслаждавайте се на нещата, на които можете сега. Това “сега” няма да трае вечно. Част от вас носят синдрома на Атлантида – позицията “нещата ще продължават вечно”, която атлантите заемали дори когато островите потънали. Това се диктува от тялото. Тялото надмогва незрелия дух. Тялото се управлява от извънземните команди имплантирани в ДНК. Когато достигнете до ниво Събудена Финална Инкарнация, вие казвате на тялото да си “гледа работата”. Винаги е по-добре, когато духът управлява тялото, отколкото обратно (нива ниско, средно и под много напреднало).

Ако вашият Висш Аз желае да бъдете пометени в драмата на деня, така да бъде. За онези, които са преминали отвъд това ниво, продължавайте да наблюдавате, да проследявате и правите лични преценки, ръководени от своята интуиция. Можете да се доверите напълно само на СВОЯ Висш Аз. Принципът “Разделяй и владей” е в разгара си. Сцената е подготвена за навлизането на мъчителите. Знайте, че това ще свърши и че краят е близо.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s