4

ЕДНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА ВОЙНАТА В ИРАК

Увод

В своето изявление през 2003, Президентът Буш обяви “опасност за Америка и света от режимите, които притежават ядрени, химически и биологични оръжия” и заяви, че ще обяви предварителна война на Ирак, за да предотврати “ужас, какъвто не сме виждали”. Критиците на Буш, включително и политическия коментатор Роберт Фиск заявиха, че войната не е заради “химическите бойни глави, или човешки права: тя е заради нефта”.

Настоящото изложение ще ви предложи съвсем различно гледище.

КАК ДОКУМЕНТИРАНОТО ИЗВЪНЗЕМНО ПРИСЪСТВИЕ СЕ СВЪРЗВА С АМЕРИКАНСКАТА ПОЛИТИКА В ИРАК?

Един археолог твърди, че има пряка връзка между присъствието на извънземни в древността (в южен Ирак) и настоящото средоточие на режима на Садам Хюсеин – това е Уилиам Хенри. Той поддържа тезата, че по времето на Шумер е съществувало едно техническо средство, описвано като “Старгейт” (междузвезден портал), който Анунаки/Нефилим са използвали, за да пътуват до Земята и из галактиката. Ако това е така, значи то най-вероятно е разположено в Шумерския град Урук, който е основният град на шумерската цивилизация и дома на Гилгамеш – известният крал от Епоса на Гилгамеш. Захария Ситчин е пропуснал значимостта на Старгейт в преводите на текстовете и проучванията на транспортните средства на извънземните. Елитът на Анунаки трябва да си е тръгнал през Старгейт и да е затворил портала след себе си. Много източници описват настоящата ера от гледна точка на “завръщането на боговете/Анунаки”. Представата за “описаното в пророчествата завръщане” се различава и има три различни перспективи. Първата се базира на идеята за боговете, или Анунаки, които физически се завръщат на планетата, за да изиграят важна роля при оказване на влияние върху човешките дела и за да проверят ресурсите на планетата. При подобен сценарий, първата вълна на Анунаки ще пристигне, за да създаде благоприятни условия за завръщането на елита на Анунаки. Това означава, че Анунаки първо ще се завърнат и ще активират Шумерския Старгейт, който ще е необходим за завръщането на техните лидери. Втората перспектива е завръщането на техния “домашен свят”, планетата Нибиру. Привържениците на третата перспектива се съсредоточават върху значимостта на предстоящия край на текущия 5200 годишен цикъл на Маите. Според Джон Мейджър Дженкинс, Маите са били наясно с начина, по който слънчевата елиптична равнина се изравнява периодично с галактическата равнина. Това дава възможност на по-интензивни космически енергии от сърцевината на галактиката да достигнат Земята. При това настъпва повишаване или намаляване на нивото на човешкото съзнание, т.е., част от мозъка се включва, или изключва, докато тези цикли на Маите преминават през своите различни фази. Според Дженкинс, годината 2012 съответства на края на цикъла на Маите и ще доведе до бърза трансформация на глобалното съзнание. Спящите понастоящем части на мозъка се подравняват, докато слънчевата еклиптика се подравнява с галактическата равнина. Според това обяснение самото човечество ще придобие “богоподобни” сили, които спонтанно ще станат достъпни за голям брой хора. Много автори вече описват невероятните способности и психични сили на все повече деца по света [т.нар. деца индиго].

АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКАТА НА САЩ СРЕЩУ ИРАК

Ако съществува Старгейт, заровен в южен Ирак, то правителствените организации, контролиращи или влияещи на администрацията на Буш знаят това и знаят за какво служи той. Ако и Садам Хюсеин и Буш знаят, че има такова нещо заровено там, те знаят, че съществува и раса, която има достъп до него и го контролира. Това дава важен контекст, полезен за разбирането на истинските мотиви на администрацията на Буш да насочи удара си към Ирак. В момента е налице патово положение. Хюсеин контролира земите в южен Ирак и позволява да се извършват разкопки в Урук, докато САЩ контролира небето и следи ситуацията. Администрацията на Буш иска да контролира иракската територия, за да контролира разкопките в Урук и да открие “Старгейт” – устройството, за да може отблизо да го наблюдава и контролира. Хюсеин пък иска да открие и активира портала “Старгейт”, за да се сдобие с по-голяма слава и може би да облагодетелства човечеството. Едно от доказателствата е подновяването на разкопките в Урук от германския археологически екип през 2002 година. Предвид това, възниква въпроса защо са били подновени и какво се търси.

Друго доказателство е и падането на совалката Колумбия на 1 февруари 2003 от приблизителна височина 38 мили [над родния щат на Буш Тексас]. Един от астронавтите е от Израелските въздушни сили и е играел роля при нападението на Израел над Иракското ядрено съоръжение в Осирак през 1981 и се предполага, че мисията му е била да събира информация при движението на совалката в орбита около Земята. Разрушаването на совалката става 16 минути преди кацането, когато горивните й резервоари са били буквално празни. Един вероятен източник на разрушаването й, като се имат предвид нейната скорост и височина, е евентуално нападение от организация или държава, притежаваща военни способности по-големи от тези на която и да е терористична група и на повечето страни. Вероятната причина може би е да се изпрати важно съобщение до САЩ като към съперници, заплашващи Ирак с предварително нападение.

Проучване #2

февруари 3, 2003, http://www.exopolitics.org

© Dr Michael E. Salla

www.american.edu/salla/ .

Атлантида

Атлантида – има филм на Дисни с това име. Обърнете внимание на обърнатия знак „V” на него. Той се появява в стария филм „Атлантида – изгубеният континент”. Обърнатият знак “V” е символът на древна Атлантида. Те имали много напредничава наука, въздушни кораби и лъчеви оръжия. Кристалът бил центърът на тяхната енергия, но не заради самия кристал, а защото усилвал енергията изпращана към него. Ето защо кварцовите кристали са толкова ценени от онези, които използват техните психични способности.

Този кристал за изначална сила притежавал огромна мощ. За съжаление, Атлантида накрая била с тъмна полярност, за разлика от това, което Дисни искат да внушат на хората. Атлантида имала връзка и с няколко извънземни раси, които участвали във войната, чиято кулминация била разрушаването на планетата и която сега формира астероидната лента в земната слънчева система.

Контролиращите американското и британското тайно правителства знаят МНОГО повече за Атлантида, отколкото можете да си представите. Също както и огромното количество земна информация, която никога няма да извадят наяве. Полярностите искат контрол и СИЛА. Знанието е сила и те нямат никакво намерение да споделят знанията, които имат. Иначе ще научите много повече за това кои наистина сте, а ТОВА противоречи на политиката на заробване, упражнявана от владетелите на планетата.

Ето защо е ТОЛКОВА важно всеки от вас да натрупа познанията за това, което НАИСТИНА сте и да продължи – не за да променя Играта, а за да излезе от нея. Информацията за Атлантида и Съвета на Андромеда е много интересна. Предупреждавам ви, обаче, да не се увличате по тези теми толкова, че да забравите своята главна цел защо сте тук – да откриете кои наистина сте.

Атлантида и кристалите

Атлантида била окончателно разрушена поради употребата на енергията на кристала за тъмни цели. Кристалите и скъпоценните камъни се считат за костите на физическата инкарнация на Земния Дух. С тези камъни, при условие, че все още са живи (ако не са пронизани от метал) може да се установи връзка от онези, които знаят как, за да се използват способностите на Земния Дух във връзка със съответния камък/кристал. Кварцовите кристали усилват вложената в тях енергия. Атлантския кристал за изначална сила бил предимно кварцов.

Земният Планетарен Дух бил съвсем наясно за какво се използват неговите/нейните „кости” – за какви цели и няма проблеми за онези, които ги използват с позитивни намерения, например за изцеление и лично развитие. Атлантида се опитала да впрегне с този кристал структурата на цялата планета. Това щяло да обвърже Планетарния Дух така, че да бъде накаран да служи на тъмната полярност в Атлантида.

Този кристал, както можете да си представите, притежавал огромна мощ. Те били намерили начин да впрегнат енергията на земния Планетарен Дух за Тъмните си проекти. Това не се вписвало добре по отношение на Планетарния Дух, който е дух на Баланса и който може би е казал „стига толкова” и причинил разрушаването на Атлантида чрез техния кристал за изначална сила. Атлантската цивилизация подценила силата на планетарния дух и надценила своите въображаеми способности да контролират този дух.

Разрушаването на Атлантида на този етап било бързо и пълно – толкова разгневен бил земния Планетарен Дух заради това, че се опитвали да го поставят в клетка. Това, че Планетарния Дух предприел такива драстични действия, показва колко била излязла от контрол Атлантида. От позитивно изцеление те били преминали към употреба на силата за тъмни цели.

Управниците на планетата сега търсят този кристал с намерението да го използват така, както в Атлантида. Едва ли ще го намерят.

На 22 октомври 2002 по СNN се появи следното съобщение: „ВАШИНГТОН: Чрез манипулиране на сперма от свиня италиански изследователи създали сорт свине, които съдържат човешки гени в своето сърце, черен дроб и бъбреци и в бъдеще това може да доведе до създаването на свине, които да дават органи за трансплантация в хора.”

Това е възстановяване на експериментите провеждани в Атлантида Тогава били създадени такива свине и котки с рептилоидни гени. Именно създаването на свинете посредством използване на човешки гени е причината, поради която съществува забрана за консумация на свинско месо в някои религии. Да се яде свинско се счита от тях за форма на канибализъм.

Земята се връща към вариант на късния Атлантски период, когато била разрушена. Сериозни генетични експерименти под ръководството на извънземни насочвали атлантската наука. Атлантида станала толкова ориентирана към тялото, че попаднала под обаянието на последователно инкарниращите се извънземни – това било сигнал за края на тази цивилизация на Земята. Последователно инкарниращите се правели опити да повлияят на вибрациите на бъдещето и на едновременно инкарниращите се. Това излизало извън ограниченията на Играта. Земята е предназначена за планета на едновременния път в трета плътност на тази галактика. Когато в резултат на манипулациите и нарушаването на тази концепция довели до унищожаването на Атлантида и животът трябвало да започне цикъла отново – Земята била върната до състояние подходящо за едновременните инкарнации. Извънземните искали от днешна гледна точка да елиминират вибрациите на цели 10 000 години. Атлантида била последния път, когато последователно инкарниращите се застанали срещу едновременно инкарниращите се по този начин. Сега ние повтаряме този цикъл.

Метафори от „Вълшебникът от Оз”

Филмът съдържа няколко отлични примера за тъмната и светлата полярност. Контролът над ума в САЩ разчита много на темите от Вълшебникът от Оз (В „Трансформация на Америка” на Кати О’Браян има многобройни примери за това).

Дороти от филма е идеалната героиня олицетворение на светлите сили. Нарича себе си „малка и смирена”, но е всичко друго освен „смирена” – ТЯ се бие с магьосница, а не Глинда – която олицетворява баланса. Полярностите нямат влияние върху баланса, но хитрата магьосница знае какво да прави, когато балансът си е отишъл. Глинда никога не нарича себе си „Добрата магьосница” – само „Магьосницата от Север”. Глинда олицетворява Висшия Аз. Как пристига тя? Като глобус от енергия, която се трансформира в Глинда. Обратното се случва, когато тя си тръгва и виждаме как Глинда е потънала в глобуса от енергия.

Глобусът от енергия олицетворява вашия Висш Аз (в този случай Дороти), а Глинда е образът, с който Висшият Аз избира да комуникира, като водач, със своята инкарнация Дороти. Не бих казал, обаче, че Глинда представлява Доминантна инкарнация.

В друга част от филма Тъмните се опитват да спрат плана на Висшия Аз за инкарниране, като приспиват Дороти. Това е основна, неприемлива намеса в плана на Висшия Аз за инкарнацията. Висшият Аз, обаче, във ВСИЧКИ случаи няма да позволи излизане от избрания план – той се намесва, разваля магията и позволява на Дороти да продължи.

Помнете, че тъмните НЕ виждат защитените от златна светлина, затова магьосницата може само да каже „някой продължава да й помага”, но не знае кой. Тъмната магьосница не може да знае, че Глинда (балансът и Висшия Аз), продължава да е на страната на Дороти.

Тъмните продължават да правят живота на Дороти мизерен. Това са необходими преживявания за растежа на Дороти и Висшият Аз знае, че тази инкарнация може да ги преодолее и да израсне в резултат от тях.

Накрая, когато Дороти е напреднала достатъчно в своя опит и зрелост, Глинда й казва да си отиде в къщи. Глинда казва „Винаги си имала силата да си отидеш в къщи”. Винаги сме свързани с Висшия Аз от първата до Финалната инкарнация. На въпроса защо не й е казала как да се върне в къщи, Глинда отговаря „защото тя нямаше да ми повярва”. Това е вярно.

Това може да се сравни с процеса на инкарнация. Тъй като всички инкарнации на Земята са едновременни, Висшият Аз (Глинда) НЕПРЕКЪСНАТО следи ВСИЧКИ свои инкарнации, за да се увери, че никой не се намесва в неговия план.

Дороти тропва 3 пъти, казва думите и Глинда прави кръг със своята пръчица около главата на Дороти. Движението на пръчицата в кръг по посока на часовниковата стрелка представлява прехвърлянето на знания от Висшия Аз към инкарнацията.

Подтискане на индивидуалността

Земята е много уникална с широк обхват емоции и съществени различия в културите/хората. Те са дали на тези висши Аз, които са избрали земното предизвикателство голяма възможност в сравнение с последователните инкарнации. Освен това постоянното подаване на информация към Висшите Аз от всичките им инкарнации в голям диапазон от времеви периоди е огромно.

Списъкът от „не можеш да правиш това” „не можеш да говориш онова” непрекъснато нараства при все че иначе непрекъснато се поддържа фалшивото твърдение за „свобода”. Истинската свобода, за която се говори в хартата на правата в тази държава не съществува, но повечето хора отказват да признаят това. Така е, защото ако го признаят – ще трябва да направят нещо по въпроса. Освен това трябва да се вземе предвид и всички инкарнации на любимци, които няма да направят нищо до момента, в който са нахранени.

Една от причините земните хора да са под карантина е природата на Висшите Аз и инкарнираните земни хора. ДРУГИТЕ ПЛАНЕТИ СЕ СТРАХУВАТ КАК МОЖЕ ДА ИМ ПОВЛИЯЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗЕМНОТО НАСЕЛЕНИЕ. Земните се опитват да разпрострат своите уникални гледни точки над другите. Наистина, отрови като земните религии и арогантността са негативни, но пък ги има и тези, които са надраснали това и уважават онези, които са различни от тях. Тези Напреднали Инкарнации се вписват доста добре в извънземните култури, тъй като те не биха се опитвали да ги променят, а биха ги ценили заради тяхната уникалност. Въпреки това тези напреднали земни хора също се смятат за заплаха за много други планети. Независимия характер и не-конформистките мнения на Напредналите Инкарнации представляват различен тип заплаха, която може да доведе до разпространението на нежелани идеи сред местното население там.

И така, за да напасват земните спрямо извънземните идеи, от известно време е в действие подтискане на индивидуалността. ТОВА СЕ ПРАВИ НАРОЧНО. Като знаем това, какво можем да направим? Нищо. Както казва Монро, няма да можете да промените посоката, в която планетарните лидери насочват земните хора посредством нещо като планетарно въстание. При наличието на толкова много любимци това е невъзможно. Какво можете да направите, за да подобрите положението си? УЧЕТЕ, ЧЕТЕТЕ, НАБЛЮДАВАЙТЕ. Много по-лесно е да бъдат накарани масите да се подчиняват, отколкото да се задуши индивидуалната мисъл. Управниците, обаче, НАИСТИНА имат планове да навлязат дори в мислите ви. ЕДИНСТВЕНОТО нещо, което може да сложи край на ужасите от този Тъмен план са Жокерите – например този с Планетарния Дух и прехода през 2012.

Правителството се опитва да повали Земния Планетарен Дух, като погребва ядрени отпадъци в Земята. Това е като рак за нея. Правителствата и техните Тъмни извънземни съюзници също, според книгите на Брус Кати, вкарват енергия в главните енергийни точки на Земята, за да въздържат реакциите на планетата. Предишният път, когато е правен опит за подобен контрол, е бил в последните дни на Атлантида и всички ние знаем какво се е случило, когато Земята е казала „НЕ!” Атлантида си е отишла за един ден, както и Планетарния Дух, на когото му е писнало! Време е Земята отново да поеме контрола над нещата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s