5

Отвъд края на играта от трета плътност

Едновременно инкарниращият се Висш Аз има на своята вътрешна стена стотици и стотици изображения на инкарнациите, които се осъществяват на Земята от трета плътност. Това, че изображенията на главите на дадените инкарнации се намират на вътрешния Висш Аз означава, че инкарнацията е все още активна в съответния времеви период (на Земята или в астралните равнини) избран за нея от Висшия Аз. Това се контролира от Времевата Връзка вътре във Висшия Аз.

Там няма да видите извънземна инкарнация, защото щом висшият Аз избере да поеме по пътя на едновременните инкарнации, всички извънземни инкарнации на този Висш Аз свършват. Не можете да имате извънземна инкарнация и едновременно с това да сте на пътя на едновременните инкарнации. Посредством Времевата Връзка тези инкарнационни изображения са източници на масивните количества информация постъпващи във Вашия Висш Аз. След Играта ЦЯЛАТА тази информация плюс всичко, което сте знаели преди да се присъедините към Играта, ще ви бъде отново достъпно.

Имаме всякакви видове инкарнации. Някои умират много възрастни, други – много млади, а повечето умират във възрастта между тези две крайности. Но тъй като сме на едновременния път, даже инкарнацията, чието тяло умира скоро след раждането си, не е неактивна докато не престане да е в Астрала. Някои могат да останат в Астрала дълго. Може да имате инкарнация умряла преди 2000 години, която все още да не е умряла в честотата на 2003-та година. Нейното изображение ВСЕ ОЩЕ остава на стената на Висшия Аз, тъй като „времето” не съществува и определени инкарнации могат да бъдат преустановени/забавени, за да съпътстват едновременния път. Това е трудно за разбиране. Не се задълбочавайте кой знае колко в него. Оставете настрани концепциите, които все още не можете да схванете.

Едва във финалната инкарнация получавате достъп до Времевата Връзка на Висшия Аз, всички инкарнации се извикват обратно във Висшия Аз и изображенията, за които говорим, се премахват от Висшия Аз. При изтеглянето обратно на всеки инкарнационен поток вътре във Висшия Аз, съответното изображение там избледнява от стената. Това става много бързо, когато Финалната инкарнация извърши това действие. Орбитата на Времевата Връзка се превръща в гладък глобус. Самата времева връзка се реинтегрира във Висшия Аз, тъй като вече не е необходима. Времевата Връзка не е нещо външно, а творение на Висшия Аз, за да се използва от този Висш Аз. За този Висш Аз Играта свършва. Време е за придвижване напред.

Този материал е за МНОГО Напреднали. Може да помогне на инкарнацията, ако го чете, но определено ЩЕ помогне на вашата Финална Инкарнация независимо къде се намира тя сега.

Висшият Аз и потоците от инкарнации

В други сегменти на Матрицата 5 съм обсъждал вътрешната и външна форма на Висшия Аз от гледната точка на една Финална Инкарнация. В този кратък сегмент ще разгледам връзката между Висшия Аз и стотиците и стотици инкарнационни потоци. Като погледнете илюстрацията на корицата ще видите няколко от тях, свързващи Висшия Аз с различни инкарнации. Към всеки Висш Аз с едновременни инкарнации има доста над 1,000 подобни потоци.

Висшият Аз осъзнава всеки от тях и е концентриран над всеки от тях през цялото време. Ако погледнете Висшия Аз ще видите огромните количества информация, които постъпват непрекъснато посредством тях и изображенията, разположени на стената от вътрешната страна на висшия Аз. Обработката на тази информация става изумително бързо и не се губи нито бит от нея. Изумително е да се наблюдава този процес.

Когато е необходимо, Висшият Аз изпраща импулс от информация до различните си инкарнации. Импулсът може да бъде всичко – от идея/мисъл – до пряко намеса в живота на инкарнацията, за да предотврати прекъсването на житейския път на съответната инкарнация. Мечтите и виденията са два от методите, които Висшият Аз също може да използва за комуникация със своите инкарнации.

Интересно е да се наблюдава и как импулсът се движи надолу по потока. Оцветен е в златно и ясно се различава от енергията, която на потоци постъпва във Висшия Аз. Ако получите импулс от Висшия Аз, това не може да се сравни с нищо. Получавал съм много такива откакто се Събудих. Те могат да дойдат по всяко време, както установих, и достигат до мен независимо с какво се занимавам в този момент. Включително докато карам кола. Имал съм много интересни импулси докато правя това. Импулсът на Висшия Аз е изключително уникален и мощен. Съдържа емоция, която е много неточно да се опише с думата „любов”. Няма думи, с които може да се опише точно това усещане, но преживяването е нещо повече от спиращо дъха.

Разбира се, при определени инкарнации има повече активност, както при Доминантните Инкарнации. Тази активност при Финалната Инкарнация е просто безпрецедентна, особено по време на процеса на Събуждането. При пълното Събуждане, Финалната става все повече и повече Висшия Аз. Това кулминира във Финалния Акт и обратното свикване на всички инкарнационни потоци.

Щом Висшия Аз бъде върнат към първоначалното си състояние (минус приспособяванията към Играта), общото количество от всички преживявания (от преди и след-Играта) сега става част от целият вас и ви помага във всичко, което правите в следващите етапи от своя напредък. Приключили сте Играта в трета плътност и се придвижвате напред. Междувременно, назад в Играта, последователните Висши Аз бавно се придвижват напред и кралицата на Орион все още търси несъществуващото физическо безсмъртие. Не се ли радвате, че сте избрали пътя на едновременните инкарнации?

По-късни инкарнационни етапи от Играта в трета плътност

В по-късните инкарнационни етапи от вашето преживяване в трета плътност вашият Висш Аз къса много експериментални витки. Преживяванията са получени и духът е израснал във всяка от тези инкарнации, затова прекъсването на витката е само-мотивирано. Под „по-късни инкарнационни етапи от Играта” имам предвид Много Напредналите и Финални Инкарнации на Висшия Аз, а не по-късни с оглед времевата линия. Докато всички едновременно инкарниращи се Висши Аз имат преживявания в Края на Играта (или поне част от нея), тези от по-късните етапи могат и се инкарнират в почти всеки времеви период. Това зависи от инкарнационните нужди на Висши Аз с оглед на това кога и какво иска да преживее.

Една Събудена Финална Инкарнация може да открие различни аномалии, за които не помни съзнателно да е била инструктирана. Златното издание на Матрицата 5 ви дава ключовете, от които се нуждаете, за да продължите и ви насърчава да имате склонност към приключения.

Сребърната нишка, която видях край себе си не е същата като тази, която свързва инкарнацията с Висшия й Аз. Преди няколко години, докато правех пътуване извън тялото си, забелязах в стаята ми сребърна нишка. Тя не беше прикрепена към мен – просто си беше там. Сграбчих нишката и бързо бях пренесен другаде, където стана съществено лично събитие, което не мога да обсъждам. Причината, поради която споменавам това е, че можете да се натъкнете на странни или непланирани преживявания. Ако все още сте обхванати от страх, ще се отдръпнете пред неизвестното. Ако притежавате духовен контрол, ще имате мъдростта да знаете какво трябва да направите даже и да не знаете предварителния изход.

Виждал съм подобна нишка и край няколко други хора в текущия времеви период. Макар, че ги информирах за нея, от тях ще си зависи дали ще излязат от настоящите си тела и какво ще решат да правят с нея., но тази сребърна нишка ще бъде нещо, което ще бъде наблизо, докато придобият възможността да я видят сами и да решат какво искат да направят с нея. Може да се окаже, че тази сребърна нишка не може да се използва от никой друг, освен от Събудената Финална Инкарнация. Фактът, обаче, че тази сребърна нишка е, където е, ми говори, че тези хора, които я имат, са Много Напреднали и близо до своята Финална Инкарнация. Не можете да предизвикате екзотични преживявания насила.

Ако все още сте обхванати от страх и ви липсва приключенческия дух, който е необходим, за да имаш успех отвъд 3-та плътност, няма да си в състояние да имаш тези видове преживявания. Страхът е вашият най-голям враг във всички и всяка плътност. Не по-малко лоша може да бъде вашата безразсъдност. Ето защо при Играта в трета плътност се добавя толкова много от необходимата мъдрост – без нея вие не бихте могли да достигнете много по-високи плътности.

Съществуват други същества в по-висшите плътности, които имат интерес от Играта и те ще направят така, че Играта да не превиши своите граници. Съществуват онези, които са ВЪВ Играта, които търсят да я накарат насила да продължи в плътностите на Баланса. Само че това просто НЯМА да се случи, независимо какво правят те. Империята Орион е една от тези, които търсят технологични средства да разширят Играта. Те ще трябва да научат границите на Играта. Самата Игра евентуално ще приключи, но това е ДАЛЕЧ в бъдещето и ДЪЛГО след едновременно инкарниращите се Висши Аз са напуснали. Няма нужда да се бърза. В края на краищата – пред вас е вечността!

Полярностите – вашите разногласия вече нямат значение

След като сте стигнали нивата на Доминантна, Много Напреднала или Финална Инкарнация, вие вече оставяте нещата, сред които полярностите процъфтяват или вече сте оставили повечето от тях зад себе си, в хода на своето излизане от Играта. Предупреждават ни за опасностите на тези, които ВСЕ ОЩЕ играят Играта и които се опитват да завлекат ОБРАТНО в Играта онези, които излизат от нея. „Бъди като нас”, „Вярвай като нас” „Не казвай/прави неща, които не са ни удобни” и т.н. се сипят от онези в полярностите, особено крайните привърженици на Светлите.

Ето защо някои Светли групи нападат Матрицата 5, защото все още не могат да издържат на независимия дух на мисълта/действията, особено когато нейният източник НЕ СЕ ОПИТВА да им я натрапи насила. Те са толкова свикнали с това ИСТИНСКАТА индивидуалност да няма място сред тях, щом кара групата да се тревожи. Една от опасностите да бъдеш в по-ниските нива е, че се вкопчваш в присъщи за средното ниво тактики, защото не си духовно напреднал, за да прегърнеш Закона за Допускането. Те се СТРАХУВАТ от онова, което е различно. Ако те наистина бяха това, което им се иска всички наоколо да вярват, че са, щяха да пренебрегнат онова, което не им върши работа и да се придвижат напред. Вместо това те хленчат и стенат (комплексите на идеята за спасителя – чисто средно ниво и чиста Светла страна). Те работят и с манталитета на тълпата (обърнете внимание на това, че често използват думите „ние” и „нас”).

Тези видове ще съществуват до края на Играта в трета плътност на Земята, НО когато се отдалечите достатъчно от тази духовност от ниско ниво, ще можете да кажете „Това, че имаме разногласия вече няма значение” и да затворите входящите си канали за техните бръщолевения. Те са част от камъните по Каменистия Път, които трябва да преодолеете АКО сте избрали по-бързия път. Интересното е, че повечето от тези видове хора имат извънземни спонсори.

Още за карантината на Земята

Ще стане отново дума за „карантината”, наложена над Земята от извънземните. Както казах вече, тя е наложена, за да държи земните хора настрани от общото население на извънземните планети. Съществуват някои прозрачни извинения за нея давани от извънземните, но истинската причина е огромната разлика между инкарнациите с Висш Аз върху другите светове. Оставете инкарнациите на любимци настрани и ще видите, че инкарнациите с висш Аз на Земята обработват ОГРОМНИ количества данни от всички инкарнации в много „времеви” периоди. Междувременно последователните Висши Аз обработват само информацията достъпна за отделната инкарнация. Освен обработените преживявания, Висшите Аз на земните хора също имат общ успех в областта на емоционалното изразяване. На него му липсва контрола, който извънземните имат на своите планети, където гледат на емоционалните различия като на нещо противоположно на стабилността. Генетичните промени, които са довели до появата на земните хора, са отговорни за това, което сме днес. Имаме склонност към радикални идеи, изразяваме всички форми на емоции и можем да бъдем изключително независими. На това се гледа като на заплаха за статуквото на извънземните системи, а оттук и карантината. Имам предвид извънземните, които не искат тези християнски/мюсюлмански религии да се разпространяват отвъд Земята, тъй като причиняват само проблеми и фалшиви зависимости. Извънземните ходят на пръсти край Много Напредналите и определено край Финалните Инкарнации поради тяхната осъзнатост, особено при Финалните, във връзка с Играта и онова, което става.

Забелязвате, обаче, че различните видове извънземни идват и си тръгват от Земята. Ако карантината беше истинска, тук нямаше да има НИКАКВИ извънземни. А те не само идват и си отиват, но и живеят под различни прикрития сред нас.

Ориентацията към тялото и изчезването на видовете

По новините казаха, че в света са останали около 1000 панди – това се придружава със съответната паника и сочене с пръст. Всъщност изчезването на видовете е нещо, което се случва откакто съществува Земята. Промените са постоянни и са част от начина, по който стоят нещата тук. Поради незрялостта, която цени физическия живот над всичко друго, непрекъснато чуваме хленчене поради изчезването на видовете – част от него се дължи на това, че Планетарният Дух не иска повече да има инкарнация като даден вид растение или животно. Планетарният Дух няма проблеми да напредне посредством своите преживявания, съхранявани в неговия Висш Аз.

Разбира се това не означава, че хората трябва да нехаят за това как се отнасят към растенията или животните – както е и с всичко останало на тази планета, и тази тема си има две страни. Но едно е да избиваш ресурсите безогледно, като например да убиваш „за спорт” при положение, че имаш изобилие от храна, или да увреждаш дърветата и горите от алчност. Обратната крайност е да се подчиниш на природата и да се оставиш ресурсите да те контролират – например да не ядеш месо, докато има гладуващи или да вярваш, че природното царство стои над Земните Висши Аз. И двете крайности показват липса на баланс. Ще трябва обаче да прекарате известно време и в двете нагласи, преди да придобиете разбиране.

Вкопчването в живота като в „свещен” е характеристика от трета плътност, която ще трябва да преодолеете. Не физическият живот е свещен. Преживяванията, ПОСТИГНАТИ посредством този физически живот, са свещени. А под „свещен” НЯМАМ ПРЕДВИД да се кланяте/боготворите, защото това е отдаване на силата. Тези преживявания се съхраняват ВЕЧНО във вашия висш Аз. ТОВА е истински важното, както и Напредъка, постигнат в резултат от това огромно количество преживявания и онова, което сте научили и начина, по който сте израснали в резултат от тях. Физическото е САМО превозното средство, което помага за научаването.

Вселенските закони, предимно този за Допускането, гласят, че хората трябва да Напредват на своите собствени нива и със свои собствени темпове по своите индивидуални пътища – без принуда от онези, които „са били там и са правили това”. Целта на настоящия сегмент, както и на цялата Матрица 5, НЕ е да ви НАКАРА да се държите по КАКЪВТО И ДА Е начин. Просто ви давам поглед към истинските реалности, за да ги имате предвид.

Евентуално ВСИЧКИ видове ще изчезнат. Това е белег на Играта в трета плътност. Хората може би също ще изчезнат от тук като вид. Това показва успешното завършване на Играта от Висшите Аз. Да се вкопчите в живота и да отречете преживяванията е онова, което Играта иска то вас. Да отречете своя дух, защото, както твърдят те, вашият живот е всичко. Не, не е. Това е лъжа, но ще трябва сами да стигнете до осъзнаването й като лъжа.

Онова, което Висшите Плътности НЕ са

Последователите на Светлата полярност искат всеки да вярва, че трябва да се съобразява стриктно с техните стандарти и маниери на говорене, за да премине в по-високите плътности. Тъмната полярност поставя огради от типа това може/това не може да се прави/казва. Зад ограниченията в обществото днес стоят полярностите.

Едната полярност иска да накара хората да се държат добре и да се съобразяват, да бъдат добри, но не ви ли звучи това като намеса отвън с цел подтискане на индивидуалността?

Щом използваш някоя непристойна дума пред тях, те извръщат очи нагоре и казват, че не можеш да правиш това, защото то ги обижда. Ами нека се обиждат тогава. Те искат да създадат впечатлението, че високите плътности са нещо като християнския Рай. Това ДАЛЕЧ не е така.

Ако търсите християнския рай, отидете на ниво 25 от класификацията на Монро. Фактът, че то се намира ПОД ниво 27, на което са Парка/Библиотеката, трябва да ви говори много. В по-висшите плътности не подтискат индивидуалността, а я уважават и насърчават.

Последователите на Светлите1 държат много на маниерите, а това е отнемане на сила. Възвърнете си силата и спрете да се притеснявате за това какво ще си помислят другите. Всеки е на различно ниво на напредък. Светлите осъждат онези, които не се съобразяват с ТЕХНИТЕ стандарти. Това е поредният камък по пътя, който трябва да преодолеете. Но не се отчайвайте – един ден ЩЕ преодолеете полярностите.

Светлите все претендират, че са „балансирани” и че за да си балансиран, трябва да си обзет от любов и светлина. Глупости! Те не знаят какво е истински баланс. Затова описват баланс, преоблечен в Ню Ейдж одежди. От гледна точка на истинския Баланс, обаче, любовта е нещо съвсем различно, интензивно и истинско, в сравнение с любовта, която описват тези „Светли”. Това ще ви стане ясно, когато напреднете. Тогава то просто ще се разгърне пред вас и един ден ще си кажете „Сега вече знам за какво е говорел”. Само почакайте.

1 Тук и навсякъде другаде в книгата, където се използва подобна формулировка, под Светли и пр. авторът има предвид тези тъмни, които се правят на светли и така се опитват да ограничават хората. Именно по това те могат да бъдат различавани от истинските Светли и от техните последователи, които за разлика от тях са далеч от подобни стремежи.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s