В капана на собствените лъжи

Tоку-що съдията бе произнесъл присъда срещу мафиота , който от години тероризираше и грабеше целия град . Сред ръкоплясканията на присъстващите зрители в залата имаше и трима, които оставаха безучастни и си шушукаха нещо . Когато аплодисментите престанаха , те си пробиха път сред публиката , заявявайки на висок глас , че са жертва на голяма несправедливост. Съдията ги оглеждаше учудено – направи му впечатление грубиянския и похотлив израз на лицата , както и непрекъснато шарещите очи . Когато тримата застанаха на подиума , той се обърна към тях :

– Нека един от вас се представи и предяви оплакването от името на всички !

– Господин съдия , името ми е О. О. С моите братя обитаваме малка къща в покрайнините на града , в която се грижим за нашата градина . Единствената скъпоценност която имахме е една златна статуя на слон . Преди два месеца осъденият от вас мафиот дойде в къщи и ни отмъкна статуята . Ние смирено молим да ни бъде възстановена тази статуя , а ако негодникът вече я е претопил – да бъдем възмездени със злато или сребро !

Съдията умислено ги огледа , след което попита непринудено :

– Щом тази статуя е единствената ви скъпоценност, предполагам, че сте се грижили редовно за нея ?

– Така е , господин съдия – побързаха да отговорят и тримата. – Редовно сме бърсали прах от нея …

Съдията усмихнато кимна , след което се обърна към протоколчика :

– Дайте на всеки тъжител молив и лист !

След като дадоха на изненаданите от неочаквания развой тъжители по молив и хартия , съдията продължи :

– Всеки от вас да отиде в различни части на залата , така , че да не вижда някой друг от братята си . След това да нарисува статуята !

Публиката зашумя в почуда .

– Тишина ! – провикна се съдията .

Тримата братя сведоха глави над листовете и от време на време се почесваха по главите, от коит се лееше пот. Накрая съдията се обърна към протоколчика :

– Донеси ми рисунките !

Хвърли един поглед на трите и презрително ги избута към края на масата . Те полетяха към пода и докато се преобръщаха във въздуха , всички видяха , че рисунките изобщо не си приличат . Единият бе нарисувал слона с разперени уши и свит хобот , другият – с изпънат хобот , но свити уши , а третият се бе опитал да го изобрази със свити уши и хобот . 

– Тези измамници се опитаха да се подиграят с правосъдието – викна съдията . – Ще си понесат и заслуженото . А вие знайте – при търсенето на отговори мнозина издигат цялостна постройка от предположения, след което търпеливо се ровят, докато попаднат на решаващия елемент , който да потвърди търсения отговор . Но има и друг подход – с логична мисъл, добра интуиция и непринудено умение да се съчетават наглед несъвместими обстоятелства. Насоката на търсенията при тези дадености се основава на дълбокото вникване в човешката природа и в много голяма степен на личния усет.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s