Двойникът

– Знаеш ли, сънувах странен сън , в който насред една голяма гора видях мой двойник . Изплаших се , защото излъчването от него не бе много добронамерено . След това картината прекъсна и се събудих в леглото . Може би бях преуморен вечерта или съзнанието ми изигра шега .

Приятелят му се усмихна леко.

– Не говори така лековато за сериозни неща – каза с намигване той. – Никой от нас не е една-единствена личност , всички сме сбор от множество. Но ни е удобно да забравяме за несъвършените си съставки. Ако една от тях успее да ни се изплъзне и след време се озовем очи в очи с нея, я взимаме за привидение. И то доста натрапчиво привидение …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s