Мисиите, еволюцията , баланс и поощрение

Председателят на Съвета на Светлите същества бе поканил трима от най-близките си приятели и съратници на неофициална среща . И четиримата бяха в сребристо-платинена аура , много видяли и минали в служба на проявеното и опазването му . 

Срещата вече бе към края си , а най-належащите въпроси , които председателят искаше да обсъди с приятелите си, бяха решени на вечерята и сега бе подхванат общ разговор. Председателят поглади сребристата си брада и каза на своя пръв заместник :

– Бих искал да поговорим за нашия млад и достоен мисионер , който наскоро се завърна от Земята с добре завършена мисия . Благодарение на негово рисковано действие е прекъснат процеса , с който Тъмните успяваха да канализират енергията на Първоизточника за своите цели . 

Заместникът кимна и рече :

– Понякога щастливият случай дава възможност на някой от по-незабележимите мисионери да направи , без да съзнава в цялост, голяма услуга на естествения ход на еволюцията . Той е постъпил наистина много необмислено , като е преобразувал енергийните канали , с които Тъмните канализират енергията . При обстановката, която съществуваше до неотдавна , цялата тъмна клика там щеше да се вдигне разярена и нашия мисионер да загине, преди да приключи дейността си . Но се случило така, че в този момент Тъмните орди са се били насочили към друга планета и по този начин освободената от техния контрол енергия е стигнала в чист , изначален вид до жителите . Този момък не подозира, че това щастливо съвпадение е спасило както него, така и самата планета !

Церемониалмайсторът бе слушал разговора с интерес. Сега се обади :

– Не съм толкова опитен относно мисиите на нашите емисари , но разбирам, че този момък е направил нещо, което се оказва от изключителна важност за Баланса . Дали не трябва да го въведем в още от познанията , за да му се даде по-голям простор да развива способностите си ?

– Този момък – каза председателят – ще има възможност в следващи мисии да докаже и доразвие своето усърдие и способности . Знанието се конфигурира според степента на напредналост на индивидуалността – когато дойде преждевременно – поражда големи и неоправдани надежди, а късно – поражда огорчение …. В интерес на нашата отговорност за поддръжка на баланса в еволюцията двете крайности трябва да се избегнат .

– Напълно съм съгласен – каза заместника. – От друга страна той може да бъде удостоен с някакъв знак за внимание за добре изпълнената мисия , за поощрение . Може би церемониалмайсторът ще ни услужи с предложение на подходящ жест .

Церемониалмайсторът поглади замислено брадата си :

– Предлагам историята на неговата мисия да влезе в алманаха на нашия съвет и той лично да разказва на своите млади другари за нея – така те ще могат да почерпят от опита му и да си извлекат нужното за своите мисии . 

– Това – възкликна одобрително председателят – е напълно подходящо за случая . Колко сте изтънчен в решаването на такива неща . 

Церемониалмайсторът си позволи една от редките си усмивки :

– Изживяванията и опитностите на проявеното съзнание поддържат равновесието в сложната еволюционна структура. Узрелият създател трябва да отмерва положителните и отрицателните , активните и пасивните – така внимателно, както например биват мерени благородните метали. Едно зрънце в повече е достатъчно, за да наклони везните .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s