Моментното озарение

– На пръв поглед, Монахо, вашите стихове изглеждат банални – каза един от гостите на тържеството. – Понякога дори човек остава с впечатление, че са напълно лишени от смисъл. Но по един тайнствен начин те не му дават мира, човъркат съзнанието му и един ден изведнъж ги проумява. Защо не напишете нещо сега, което да остане за спомен от днешната ни среща ? Това няма да бъде никак трудно .

Монахът го погледна :

– Спестете ми вашето леко отношение! – каза студено той. – Аз се отнасям сериозно към творчеството си . 

– Не, Монахо – провикна се домакина, – не признаваме никакви извинения ! Вие не смеете да напишете нещо, понеже сега нищо не ви идва . Така ли е ?

Гостите прихнаха да се смеят. Без да им обръща внимание , Монахът поиска от минаващия наблизо слуга лист хартия . За миг се вгледа в листа , после протегна ръка и изписа две строфи.

– Боже мой ! – възкликна домакинът. – Това вашето е озарение ! 

След което прочете на глас :

 

      Връщаме се там , откъдето идем.

      Където отива пламъкът на угаснала свещ.

 

– Ще бъдете ли така добър да ни обясните смисъла, Монахо ?

– Не ! – отговори Монахът и написа отдолу посвещение на домакина . 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s