Монахът и големците – 2

Вечерята вече привършваше , когато един от големците се обърна към Монаха :

– И все пак не мога да разбера – казахте, че знаете за прераждането на душите , но как да сме сигурни ние , които сме далеч от мистичните ви занимания ?

– Не може да бъдете сигурни, прави сте . Но си задайте въпроси : защо иначе някои от нас живеят в ужасяваща бедност от люлката до гроба ? Или защо например се случва дете да умре в неописуеми страдания ? Единственият възможен отговор е, че така те балансират деструкцията , която са извършили в други животи . Нима от висината си Висшия ни Аз може да си представи, че ще успее да ребалансира всички деструкции по време на един човешки живот ?

– Може да имате право , Монахо . Въпреки това за сега предпочитам да живея в рамките на този живот !

– Най-комичното е , че вие дори не подозирате какви рамки може да са те . Единствен Азът, който пише книгата на нашия живот , началото му знае и къде е краят – ако има край . А в ограниченото триизмерно не можем да четем неговото писание , дори не знаем редовете му нагоре ли, надолу ли текат …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s