Намери себе си

Откакто А. започна да ходи при Оракула му бе станало навик да разпитва и очаква наготово отговори . Не му се искаше да положи свои усилия , което от своя страна не бе посрещнато с одобрение . 
Един ден след поредния зададен въпрос , на който не получи отговор , той попита :
– Добре , защо непрекъснато ми отказваш отговор на въпросите , които така ме интересуват ? Твърдиш, че мога и сам да стигна до тях , но за сега нищо не показва, че съм способен на това . Поне ми дай съвет за начин на търсене !
Оракулът го изгледа продължително , сетне бавно каза :
– Опитай с молитва – помоли се на Господ да ти помогне …
А. зяпна невярващо , и все пак реши да опита . Започна , но още в самото начало усети , че това е някаква проверка за самия него … Какво ли имаше предвид Оракула с нея обаче ??? 
Изведнъж истината го осени !
– Защо ме караш да се моля на Господ, когато аз самия съм част от него ? 
Оракулът се усмихна за пръв път от тяхното познанство и кимна доволно :
– Имаше нужда да те подтикна … 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s