Основа и надграждане

Е. и П.не се бяха виждали от дълго време . Сега седяха в къщата на Е. и говореха приятелски . Изведнъж П. възкликна :

– Виждам , че онази стена е покрита с лавици , но на тях няма почти нищо . Какво е станало с книгите ти ? Ти имаше доста богата библиотека .

– Наистина имах – почти безразлично отговори Е. – Но колкото повече четях, толкова по-малко смисъл намирах. Всеки път, когато приключвах с четенето на даден автор, изпращах книгите му на братовчед си. Не оспорвам , че с прочетено положих основа за разбирането , което имам , но това е едва основата , над нея има още доста неща .

– Сигурно си прав – отговори П. – Предполага се, че прекаленото четене те лишава от независимо мислене . Но тогава кажи ми – какво друго остава да се прави ?

Е. се усмихна леко :

– Не считай , че това е рецепта , защото такива няма . Ако питаш конкретно как е  при мен – развитие на интуицията !

– Това е интересно, приятелю ! Какво би казал за нея ?

– Интуитивното познание няма нищо общо със законите на логиката. Логическият извод е основан на сбор от информация, на анализ на факти и установяване на причинно-следствени връзки. Интуицията веднага ни подсказва готовия отговор. Първата мисъл е най-важната. Това положение отдавна се е превърнало в народна мъдрост и е станало пословично … 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s