Преплетени реалии

Гостът се поколеба за миг, после се реши да попита :

– Бих ли могъл да се посъветвам с вас по повод една странна сцена, на която станах съвсем наскоро свидетел ?

– Но разбира се ! За какво става дума ?

– Да си призная , и аз не зная точно – отговори малко смутено госта. – Когато отивах към местния музей , по пътя присъствах, за няколко секунди само, на сцена, която би трябвало да се е разиграла преди повече от век, когато там е имало масово сражение. Смятате ли, че това е възможно ?

Монахът се отпусна назад в стола си.

– Но да – отговори сериозно той. – Не ви ли се е случвало понякога да влезете в празна стая и да знаете , да сте уверен, че малко преди вас там е бил някой ? Невъзможно ви е да обясните тази увереност, просто усещате. Това явление всъщност се тълкува много просто : този, който току-що е излязъл, е оставил нещо от себе си в стаята . При това, без да извърши нещо особено, може просто да е разлистил някаква книга или да е написал писмо . Но да предположим, че същият човек е загинал насилствено на това място . Вълните на страданието, които са се излъчвали от него, така дълбоко са се просмукали в атмосферата на стаята, че е възможно дълго след това все още да се открият следи от тях . Една по-сензитивна личност или човек, превъзбуден от умора, би могъл да усети това присъствие векове след това. Не смятате ли, че това е обяснението на вашето приключение ?

Гостът поклати глава. Безспорно Монахът дълго бе размишлявал върху тези загадки и затова реши да не ги отхвърли, поне на глас . Отговори вежливо :

– Вероятно имате право . Въпреки , че не мога да си обясня механизма на случващото се , а и тогава бях много уморен ..

– Не е толкова сложно , колкото изглежда на пръв поглед – усмихнат отговори Монаха. –  Когато си припомняме някое позабравено събитие, виждаме предмет, свързан с него в нашата памет. По същия начин можем да разтворим астралното отражение на някоя сцена или събитие, след като се съсредоточим върху даден предмет, свързан с тях

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s