Пресечни точки

Монахът бавно наля чай , подаде на госта си едната чаша и попита :

– Какво се е случило , за да дойдеш днес при мен ?

– Тъжен съм, Монахо , защото разбрах как моята годеница ме е мамила през цялото време – отвърна гостенина . – Винаги се стремях да засвидетелствам своето внимание , но … 

– Защо така приемаш нещата ? Всичко проявено се развива на цикли . За някакъв миг пътищата на проявените частички се сливат …

– Прав сте Монахо , бедата е там, че тя е забегнала с млад и имотен мъж , сякаш й е малко това, което имаше с мен !

– Нима си истински учуден от факта ? Почитанието на физическата красота , култът към плътската любов, трескавият ламтеж за пари и материални придобивки , които властват понастоящем , не могат да не се отразят пагубно върху душата на човека и да не изкривят всяка представа за морални стойности…

– Каква любов е това тогава , аз бях излъган … Не мога да го простя !

– Опитай се да погледнеш на случилото се от една панорамна гледна точка . Когато загубиш нещо , това обикновено е отворена врата към друго . Истинската любов невинаги дава на получателя си очакваното, но винаги това , което е най-доброто за развитието му !

One thought on “Пресечни точки

  1. Винаги това, което ни се случва има по-дълбок смилъл, ако го открием навреме сме щастливци и можем да продължим свободни. Няма защо да съжаляваме за миналото, то е било прекрасно, но тогава, в онзи момент, а сега е друго, и сега продължаваме напред по-зрели и по-мъдри от преди. Когато една връзка си е свършила предназначението, тя естествено отива към своя край. Колкото по-малко се съпротивляваме и вникнем в смисъла, толкова по-добре.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s