Един от моите лични контакти с “мъртви”

Реших да споделя за един от своите лични контакти, които съм имал с “мъртви”. Контактът бе преди няколко години със семейна позната, която си бе заминала от това ниво на съществуване през есента на 1989г. Спомням си, че по-рано през същата година тя дойде на гости у нас и сподели, че това вероятно ще бъде последното ни виждане. Интересното е, че самата жена бе атеист – не вярваше, че има нещо друго освен материалния свят (което пък бе съвсем нормален светоглед за онова време).
Когато установих телепатичния контакт с нея видях, че тя беше в някакво сумрачно пространство облечена в бяло. В интерес на истината ме позна веднага, дори ме нарече по име по същия начин, както правеше и приживе. Но разбрах, че все още не може да осъзнае факта, че не е във физическо тяло. Успях да разбера интуитивно, че вече е преминала първия етап, характеризиращ се с пресъздаването на ситуациите в земния й живот. Изведнъж по време на нашия контакт имаше опит за намеса от страна на тъмни астрални същества, които искаха да го прекъснат. Успях да неутрализирам атаката. И накрая я успокоих доколкото бе възможно с мисълта, че това ще й помогне да напусне сумрачното пространство, след което да се отправи към следващите нива…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s