ЗАЗЕМЯВАНЕ

ЗАЗЕМЯВАНЕ

 

ВРЕГОРД – Енергия, вибрация, “изсичаща” всичко ненужно, което все още е останало в телата ви.

ЗОРИАСМЕРТ – Ток за изчистване от разрушителни програми, свързани със застарели (дълбочинни) страхове и неувереност в собствените сили и възможности. Пренастройване на вътрешния “резерв”, който е пряко свързан с Душата и нейната Светлина. Възстановява осъзнаването на мисията-програма на Земята, заложена в човека от Висшия Аз. Токът коригира негативните ментални програми. Съединява с енергетичния източник на Божествената Истина и Вяра.

МАНИОДАНА – Разпространява светлината в дълбочина. Проникването на висшите вибрации в по-плътни пространства. Осветяване на материята. Съединение на светлината и сянката.

МИРТЕСТРЕЙМ – Енергията на Прехода, облекчаваща трансформационните процеси и помагаща за правилното изграждане на всички нива от Съзнанието.

ОКСУДАР – Помага за изхвърляне на ненужния материал

 

 

ОМО – Изпълва с вибрации на по-висши измерения , дава презареждане.

ОНИТАШКЕ – Стартира процесите на изчистване на ниво висши тела. Ефирна настройка на светлинните кодове.

ОСИЛИУМ – Космическа вибрация от Плеядите. Изчиства индивидуалните канали за изхвърляне на отработен материал. Усилва процеса по активиране изхвърлянето на ненужен, отработен кармичен материал. Дава още по-прецизна проработка на ефирните енергетични канали. Спомага за изчистване от енергетични “следи”, както и за възстановяване на 12-нишковата структура на ДНК.

ОСТОФОРИУС – Систематизира разпокъсаните вибрации по завършване на процесите в човешкия организъм, помага за осъзнаване на проблем , който пречи за завършека на процеса “раздяла със старото”.

РИМЕНАЙТ – Подравнява по-тънките и по-плътни ефирни тела в съответствие с енергиите на Космичния Закон.

СИНАРЛЕН – Способства за активното включване на съзнанието в процеса на трансформация. Пробужда за действие. Вибрация на Едиството. Способства активизацията за общопланетарна трансформация.

УМИНАЙРЕПШОЦ – (ударението на втората сричка ) . Ток-вибрация, явяващ се аналог на включването в пространството на плътната – материална земя. Включват се незадействани възможности на активизацията по съединение с ядрото ( матрицата ) на Земята. Ток за подравнение по вертикалата със заземяване в точката на изход в инкарнацията, т.е. “обратен” ход към началото на текущото проявление. Изместване на точката на влизане на Духа, центриране в сърцето .В тази точка може да се изцелят много програми и да се поиска опита от други въплъщения ( паралелни , минали и бъдещи ).

УРИКЕТАЛН – Енергия, вибрация, премахваща състоянието на тревожност от съзнанието.

ФЕНЕРГЕЙМ – Космическа вибрация на Сатурн. Измества отработените програми , подготвя материала за изхвърляне. Организира каналите за изхвърляне. Спомага за изхвърляне на отработена карма, изчистване на ефирните тела от блокажи. Възстановява първоначално създадената енергоструктура в съответствие с монадичната програма.

ЕМИЛАЕР – Ток-близнак на ЕМИЛЕЕЛ, но с акцент на безусловната Любов и приемане на всичко и всеки. Енергетично е по-силен от “близнака си”, понеже “копае” по-надълбоко, по-силно, но и по-меко. Отваря “абсцесите” и освобождава от обиди и раздразнения. Работи с изчистване на паметта и възстановява изгубената цялост.

ЕМИЛЕЕЛ – Ток на пробуденото Съзнание, който прочиства всички стари застоявания и преустройва възприятието на ситуациите в новата “светлина” на енергиите. Този ток има в себе си ярко изразен компонент на Времето, когато става изтриване на стари записи чак до клетъчно ниво. Токът носи качеството на уравновесеност за енергиите , хармония на душата и тялото.

 

ЕМПИТЕРИОЗАНИКС – Носи в себе си качеството по изхвърляне на стари програми и помага да се заменят с нови.

ЕНРИТАРМ – Вибрация за изменяне на системата от чакри в човека. Спомага за трансформация и адаптация на съзнанието за живот в разни измерения. Осъществява смяна на рамковите точки от системата по навигация . Спомага за появата на нова навигация в пространствата от другите измерения.

ЮНИМОРК – Ток на прехода към ново светлинно ниво, по-високо от звездното, влиза плавно в светлинните решетки на галактиката и вселената. Помага за хармонизацията на всички процеси в светлинното тяло и има минимум от карма ( или дори изобщо няма ). Страничен ефект – отработване на старите програми от въплъщението и стартиране на собствената задача.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s