Кои са те – паразитите на съзнанието ? (част 2)

Гностиците за паразитите на съзнанието

Изследователят на гностическото учение, базирано на дешифрирането на ръкописи от Наг Хаммади – Джон Леш, намира много паралели с ученията на Кастанеда и по-специално с темата за “Летачите”. Леш твърди, че учението на гностиците съдържа също и описание на чужди хищници, които те наричат Aрчонсами (или на гръцки Aрконтеями, т.е. Архонти). Текстовете от Наг Хамади ги описват като мрачни, призрачни, тъмни същества. Леш сравнява толтекското учение с езотеричните школи на древна Европа, използвайки апокрифните книги на ранните християни и намира прилики по отношение на летачите. 1.KK “хищниците са ни дали своето съзнание, което става нашето съзнание”. Г (гностиците): Разумът на човешките същества – това е част от космически интелект с хищническа природа. Поради навлизането на Aрхонтите разумът на хората е изкривен и дори напълно изместен от чуждото съзнание. Гностиците предупредили, че Aрхонтите са проникнали в човешката психика, въпреки че те могат да ни въздействат и на физически план. 2.KK : Човешкото съзнание възприема света през призмата на наложени от обществото шаблони чрез образованието и езика. Г: “Разбирането на рояка”. Научете повече за значението на правилния синтаксис при гностиците в статията на Леш “Ритуал и откровение”. Вероятно затова кастанедовото СВД (спиране на вътрешния диалог) е един от начините за справяне с “летачите”, което позволява да се спре “нашепването на паразитите”.

Кундабуферът на Гурджиев

Всеки, който е запознат с творчеството на Кастанеда, намира много сходни идеи с ученията на Георгий Гурджиев.
Mистериозният кавказец не подминава и паразитите на съзнанието. Една от основните идеи на учението му е концепцията за “кундабуфера”. “Кунда” на санскрит означава “тайнствен”. Но какво точно е “буфер”?Човешкият мозък може да бъде разделен на три компонента : “логичен ум”, “интуитивен ум”, ” инстинктивен ум”. При отделните индивиди, в зависимост от вида на личността е забелязано преобладаващо развитие на един от видовете на ума. Хармонично функциониране на съзнанието е ключът към благополучие и просперитет както за конкретния човек, така и за отделни социални групи.
Връзката между разсъдъка, интуитивния и инстинктивния “ум” драматично се усложнява от наличието на четвъртия “ум”, който се нарича “агент -провокатор”, “противник” или просто – “буферен ум”. През последните десетилетия физиолози са установили, че носител на този “ум” е малко образувание в мозъка между средния мозък и лобната част, явпвайки се нещо като “буфер” между тях. Този “буфер” го има само при хората. Любопитното е, че този слой е добре развит при криминалните елементи и различни злодеи : садисти, изнасилвачи, педофили. По мое мнение, в Швеция вече правят операция за отстраняване на мозъчния буфер, разбира се със съгласието на пациента, с цел да се унищожат престъпните наклонности. Не е ли това “чуждата инсталация”, отстранена от К.К. от неговия учител дон Хуан, след което Кастанеда отново се учил да ходи?
Тази част на мозъка е по някакъв начин “имплантирана” на човека преди хиляди години и съдържа някои специални програми за управление на поведението, насочени към ограничено развитие на човека до ниво полу-животно, но предотвратяващи по-нататъшно развитие в посока на разумността.
Всякакви случаи “ирационално поведение” на изглеждащ достатъчно разумен човек : постоянство в пороците, неестествено желание за задоволяване на потребностите, безпричинна жестокост и т.н. – произхождат от “буферния ум”. Въпросът от кого и с каква цел е имплантиран този “буферен ум” остават за сега без отговор.

Филмът “Матрицата”

“Матрицата” е навсякъде, тя ни заобикаля. Дори и сега тя е в непосредствена близост до нас. Можеш да я видиш, когато погледнеш през прозореца или включиш своя телевизор. Можеш да я почувстваш, когато работиш, когато отиваш на църква или когато си плащаш данъците. Цял малък свят, наврян в очите ти, за да скрие истината, че си просто роб, Нео. Подобно на всички останали, ти по рождение си във вериги, с раждането си в затвора, който не усещаш и не докосваш. В затвора за разума… Изглеждаш така, както си привикнал да се виждаш. Това е ментална проекция на виртуалното “аз”. Какво е реалността и как да се определи? Целият набор усещания – визуални, осезателни, обонятелни – това са сигнали на рецепторите, електрически импулс, възприеман от мозъка… Светът съществува само в невроинтерактивен модел форма, или Матрицата. Вие всички живеете в един свят на мечтите… Добре дошли в пустинята – реалност… Матрицата е един свят на мечти, за да ни покори. Направи ни просто едни батерии… Докато Maтрицата съществува, ние няма да сме свободни… Трябва да помниш, че по-голямата част хора не е готова да приеме реалността, а много от тях са толкова отровени и така безнадеждно зависими от системата, че те ще се борят за нея”.
Напомня ли ви на нещо монолога на Морфей от филма “Матрицата”? Чувството е, че е било взето от известното обяснение на Дон Хуан към неговия ученик KK в 10-та глава от последната книга на КК “Активната страна на безкрайността”. Тези, които са гледали филма “Матрицата” по сценарий на братята Уашовски, ще установят аналогия с ученията на КК. Трудно е да се обвинят авторите на “Матрицата” в плагиатство. Фактът, че книгата и филма излизат почти едновременно унищожава всеки опит да се пренебрегнат очевидните паралели между тях, тъй като Уашовски не биха могли да я прочетат, докато са работели по сценария, а в предишните книги няма нищо, което би могло директно да инспирира сценария на филма. Това, което имаме, или си мислим, че имаме, това са две тясно свързани версии на една и съща истина – истината е толкова неприятна за осъзнаване, че обикновеният човек вижда само научно-фантастичен сюжет, разработен от Холивуд.
При КК Дон Хуан представя на своя ученик “темата на темите” за маговете: съществуването на тъмната хищническа сила, която е поробила човечеството, правейки го източник на своето захранване.
Когато Дон Хуан го обявява на Карлос като “енергиен факт”, Карлос реагира като Нео след подобното откровение на Moрфей. “Не, не – аз чух думите си – Това е абсурдно … Това, което казваш е чудовищно. То просто не може да е истина”.
Това, което обяснява Дон Хуан, по същество е идентично с концепцията на Maтрицата при Уашовски : хомогенна, включила всичко в себе си, но напълно фалшива програма-реалност, наложена върху човечеството като управленски инструмент в процеса на отнемане на жизнената му енергия. И в психомита на Уашовски, и в окултните откровения на КК е представена една и съща непоносима идея, че човешката култура, реалност и дори самата природа е нищо по-различно от една коварна симулация, създадена с цел измама и принуда да правим отстъпки на този разум, с който бихме се борили на живот и смърт, вместо да му служим.
Лично за мен самата програма “Матрицата” е свързана с тонала на дон Хуан. Във филма програма “Maтрица” създава илюзорната природа на всички хора по света. При КК тоналът е всъщност същата програма, обработваща всички външни сигнали в понятни за човека изображения. Човек е наясно и разбира света на други хора само чрез т. нар. “инвентаризационен списък” – вътрешен тълковен речник, където той за всеки предмет и явление намира подходящата дума, чрез която става и осмислянето.
Единствената разлика е, че филмът “Матрицата” е просто една фантазия, “летачите” – поробители – машини роботи. Кастанеда твърди, че целият ни живот е само сън, прожектиран ни от летачите, а истинската реалност е, че цялото човечество е само удобна батерия за тези същества. Филмът показва много силно този момент, когато Нео се събужда от сън и се намира в гробницата. Мощно и категорично е показана картината на милиони гробници, където хората спят, обвързани с множество жици за изпомпване на енергията, и от раждането до смъртта гледат на сънищата като на реален живот. Не е ли това, за което индийците говореха, позовавайки се на ведическите писания за вечна “Мая”, привеждаща умовете на хората към илюзорната природа на света, а на душите страдания от създаденото от нея “его”, и за нашия живот като сън на Брахма.
Според Дон Хуан, летачите не се хранят с телесна енергия (като във филма), а по-скоро с “аурата на съзнанието”, която ни прави хора. Те поглъщат светлината напълно, оставяйки ни само една малка част, колкото да останеме живи. Този остатък съзнание е тяхната инсталация или мозъкът на летача, която се върти около самовлюбеност и заетост само със себе си, особено за безопасност, комфорт, храна и други материални нужди (които са паралелни към мозъка на летача).
И Дон Хуан, и Moрфей твърдят, че хората колективно (макар и неволно) са положили клетва пред хищниците, и следователно са станали част от неговата тъмна саморазрушителна програма. Царството на Матрицата, “летаческата” интелигентност са толкова изчерпателни и безспорни, че за повечето от нас е невъзможно да помислят за нашата ситуация, камо ли да й се противопоставят. Тъй като ние не контролираме собствените си мисли, веднага след като получим “вътрешна информация” за наличието на хищник / Maтрица, тя се размива веднага от потока противоположни мисли, зададени на разума от Матрицата. Следователно, единственият начин за изява на такива познания на съзнателно ниво (в допълнение към книгите тип Кастанеда) са фантастиката и ужасите. Така на хората се дава възможност поне малко да погледнат истинската природа на тяхната ситуация. От друга страна, възможността за сваляне на тиранията на хищник – Матрицата е отворена за всички.
Maтрицата като такава има нещо като матка, от която ние, като съзнателни индивиди можем да излезем, за да наследим истинската си съдба – извън илюзиите и без лъжи. Истината, без значение колко ужасна може да се окаже съществува, за да ни направи свободни.

“Розата на света” Д. Андреев

Не мога да не спомена за паразитите на съзнанието, посочени в известния труд на Даниил Андреев “Роза на света”. Той нарича своето произведение труд по метаисторията на човечеството. Андреев заявил, че целият ни живот, животът на нашето общество, а всъщност и на цялото човечество са просто груби и видими прояви на по-дълбоки процеси, протичащи извън нашето осъзнаване. Цялата “Розата на света” е опит да се погледне в тези невидими процеси, които определят нашата съдба. Андреев разгръща пред читателя обемна картина на борбата на силите на светлината и тъмнината, арена на която е станал човекът. В допълнение към многобройните описания на адски светове, Андреев описва и създанията на тъмния невидим свят. Много същества по своята същност не са нищо друго, освен паразити на съзнание. Авторът описва различните видове енергийни излъчвания и прави класификацията на паразитите – към какъв вид на излъчване от човешкото същество съответно се насочва паразита. Например :
eйфос – енергийно излъчване на похот от човек и животно;
шавва – фино материално излъчване на човешката психика, свързано с “патриотични чувства”;
гавва – универсална храна за всички паразити, излъчване на човешката болка и страдание.
Г. Андреев заявил, че излъчването на гавва се случва при кръвоизлив и умиране – то е универсална храна за паразитите на съзнанието. Нито една война, нито дори и незначително кръвопролитие не се случва без участието на паразитите, провокиращи хората към конфликт. Още седейки в стаите за мъчения на Сталин, Д. Андреев прогнозира прословутата “сексуална революция” и предрича бъдещото изчезване на човечеството не като резултат на поредица от бедствия, а като следствие от деградацията при безразборните сексуални контакти. Лично аз виждам една огромна машина на порно – индустрията, като добре смазан механизъм за набавяне на ейфос, националистическата психоза – средството за добив на шавва от хората, храна за уицраорите (демоните на великодържавието). Сълзливите сериали и предавания извличат излъчване на самосъжаление; сцените на насилие, “екшъните” – енергията на гняв и ярост; хоръри, трилъри – енергията на страха, толкова обожавана от “неорганичните твари”. Всичко е пуснато на огромен конвейер за изсмукване на човешката енергия, целия ни живот е огромна фабрика за производство на енергия, а ние, хората – сме производствения материал.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s