Психотронната матрица – вълнови характеристики на високите здания

ПРЕДИСТОРИЯ

Още в древни времена е съществувало знанието за това как да се повлияе на ума на човека с помощта на архитектурните структури. Готическите катедрали от Средновековието са отличен пример за такава конструкция. Единствено дори с вида си – назъбен силует на гаргойли с ужасни изображения на ада и висока надморска височина те потискат човека. А органната музика и хоровото пеене заедно с камбаната резонират с формата на сградата, за да създават мощни вибрации на инфразвукови честота, която може да причини у човек страхове или прекалена депресия.

Както е известно, всяко вещество е проводник на електромагнитни вълни, независимо дали са морски вълни, звук, светлина или електросигнал. Човекът съдържа практически всички химични елементи – злато, калций и вода и заради това е проводник на почти всички видове електромагнитни вълни и ритмите на тялото му съответстват на естествените ритми на Земята – средно 7.83 херца, и всяка промяна на общото електромагнитно поле води до съответна човешка реакция, независимо дали е от слънчевата светлина или скрито в инфразвука съобщение.
Модерният ръст на технологиите за зомбиране доведе до изграждането на сгради, в които много често се използват скрити от хората пси технологии от невероятно високо ниво . Още след войната в Съветския съюз започнаха да се създават многофамилни жилищни комплекси, оборудвани с централизирани водопроводи, електричество и радио.

Централизацията на комуникационните мрежи означава, че центърът има пълен монопол върху доставките на енергийни ресурси и възможността за въвеждане в нея на необходимите химически и вълнови характеристики. Особено внимание може да се обърне на радиото и телефона, за които е известно, че сега могат да се използват като средство за подслушване. Дори обикновена ел. мрежа е с възможност за пренасяне на електромагнитни честотни ефекти върху човешкото тяло или като носител на модулиран сигнал за влияние на подсъзнателно ниво.
Радиото и телевизията са аналог на по-съвременната безжична комуникация, тъй както получавания и предавания сигнал покрива голяма площ и е в състояние да осигури незабележимо за човека въздействие, за разлика от светлината и звука по телевизията.

Започвайки с общинските апартаменти са били тествани методи за влияние върху психиката на базата на концентрацията на хора в тесен обхват. В края на краищата, когато хората са много, те упражняват един върху друг влияние и в резултат на резонанса е постигнато идеологическо единодушие, което увеличава силата на вибрационната честота. В такъв случай къщата започва да резонира с “общата идея” и честотата, възпроизводима от нея се разпростира за цялата област. Най-малко това може да бъде инфразвукова вълна с честота от 2 Hz, причиняваща депресия у хората, което ги прави податливи на внушение.

СЪВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Строителството на бетонни сгради, което започнало по-късно позволило да приложат на практика принципа на създаване на огромни пси генератори, населени с хора. Значителната концентрация на хора в сравнително малко пространство позволява да се концентрира върху тях, без разсейване мощен радиосигнал и ефекта на резонанса настройва цялата сграда на определена честота. В същото време развитието на индивидуалната комуникация и централизираните съобщителни мрежи позволява да се моделира вълновата среда на един сегмент независимо дали е офис или апартамент.
Прилагането в строителството на материали с висока плътност като метал и бетон обезпечава висока проводимост на флуктуациите, а инертността на тежките материали позволила използването на технология за съхранение на енергия, когато зададената честота се запазва за дълго време, като звъна на стъклото. В същото време, бетонът и металът създават ефект на радиоекран, ограничаващ човешкото биополе от външни фактори като слънчевата радиация и ритмите на биосферата, като по този начин го карат да резонира с вътрешния електромагнитен фон.

“Кубизмът” в архитектурата на къщите е оправдан не само с улеснение на строителите, но също така и с принципите на отражение на електромагнитните вълни, подобно на тези, които са заложени в огледалото на радара или в големите пирамиди и е трябвало да даде посока на вълните. Сградите с извити форми са с по-сложен и ефективен дизайн и замислен също с цел да се направляват вълните .
Най-интересното е, че в резултат на електромагнитните вибрации на сградата се формира статично електричество, което се кондензира в най-фините елементи на сградата, а декоративните елементи на покрива, често наподобяващи пирамида или антена събират у себе си най-мощен заряд. Зарядът на статичното електричество, събрано върху кулата на сградата йонизира въздуха и по този начин, заедно с топлия въздух се изпраща в йоносферата, образувайки един вид невидима мълния, излизаща от гръмоотвода в небето, работейки по толкова сходен начин с антени от типа на комплекса HAARP.

ПЕРСПЕКТИВИ

Естествено, ефектът оказан от една сграда на земната йоносфера няма да доведе до забележима реакция или реакции, но в мащаба на големи градове са налице значителни електромагнитни потоци на определена честота, които имат огромно въздействие върху общия ритъм на планетата и могат да доведат до значителни промени в околната среда, а не само върху човешката умствената дейност .

При темпа на растеж на модерното строителство в големите градове за в бъдеще е възможно да се организира такава сила на електромагнитния поток, че контролът над времето и земетресенията да изглежда детска игра. Глобалното въздействие на електромагнитното поле на земята чрез изгаряне на ресурси ще му даде такъв мощен заряд, че това ще се отрази на взаимодействието на магнитните полета на земята и други небесни тела, което от своя страна, може буквално промени орбитата на планетата.
Заедно със слънчевия прус от изкуствено създадени облаци и космически технологии – сателитните комуникации, транслиращи определена честота и метални отломки в орбита, формиращи външен радиоекран от слънчевата радиация ние имаме техногенна цивилизация, чиито усилия са насочени към постигането на цели от космически мащаби.
С други думи, влизането в резонанс със средната честота на планетата от 7.83 Hz просто позволява да се поеме контрола над планетарното тяло и да се въздейства и върху други планети в Слънчевата система.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s