Работа с ДНК и с астрално-ментално-ефирните тела

АМБИЛАЦЕТОР – Ток за укрепване на енергийния скелет . Става усилване на енергетиката за сметка на кристалния ефект – кристалните матрици във възлови точки от решетката започват да вибрират усилено. Също и за работа с минал опит.

ДЕНИКАРС – Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК .

ИСОЛКСТАУД – Ток изравняващ качествата в съотвествие с новите кодове, които носят елмазните частици на Светлината. Прекодиране на програмите на основата на сътворчество и единство на противоположностите , съединение на мъжките и женските енергии в ново качество – пълноправен сътворец на новата реалност. Способства за активацията на ДНК – нишките до 6-та . При някои подготвени хора с отработена карма включва в реализация програмата на въплъщението.

КРАНИОРАН – Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК

ЛЕВЕРДУКА – Настройване на клетките към новите енергии, повишение вибрациите на физическите структури от организма.

ЛУМБИРАГЕТЦ – Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК

МЕРИЛЕСКОПАД – разтваряне на ментални връзки, основани на резки програми за отрицание и неприемане, които препястват развитието на любов към себе си и другите, а също и на съответстващи им енергетични блокажи в астрално, етерно и физическо тела. Настъпва преразпределение и изравняване на енергиите във всички тела.

МЕРУЩАТОЖ – Съединение на “разкъсани” тънкоматериални тъкани в астрално-ментално-ефирните тела. Уплътняване на етерната енергия , възстановяване на нарушени енергийни връзки.

ОМИКОРОН – Плеядиански ток. На клетъчно ниво променя параметрите на клетъчните структури, които отговарят за усвояване на енергията.

ОСИЛИУМ – Космическа вибрация от Плеядите. Изчиства индивидуалните канали за изхвърляне на отработен материал. Усилва процеса по активиране изхвърлянето на ненужен, отработен кармичен материал. Дава още по-прецизна проработка на ефирните енергетични канали. Спомага за изчистване от енергетични “следи”, както и за възстановяване на 12-нишковата структура на ДНК.

ОСОЦИНИУМ – Космическа вибрация от алфа-Кентавър. Включва в работа ДНК в пълен обем. Открива нови енергии, съставящи човека. Трансформира готовите за промяна астрално-ментални конфигурации и затвърждава новите начини за приемане на енергийно светлинните пакети. Хармонизира и съединява ментално-астралните полета в процеса по формиране на Единно Лъчисто тяло.

ОСТЕРО – Активира незадействаните нишки на ДНК, осъществява предаване на импулси от изменената ДНК на клетъчно ниво.

ШРАНЕОГУРЦ – ток за отваряне на сърдечния център. Отмива енергийните блокажи, препятстващи излъчването на сърдечната енергия. Укрепва матрицата на Безкрайната Любов.

ЯМИНЕЩУРОСКА – ток за междувидовото разграничение на нискочестотните ареали за обитаване ( бактерии, вируси, гъбички ) . Стимулира изчистване и настройка към еталнните честотни диапазони на органите и телесните системи в организма.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s