“Холографските вложки”, Христос и НЛО

Кой още помни голямата врява около холографията скоро след откриването й? Това беше някъде през шейсетте години на миналия век.
Говореше се, че скоро трябва да очакваме неин апогей, появата на обемни кино и телевизия, както и много други прекрасни неща, свързани с холографията.

И наистина, в началото на 70-те години аз видях в Космическия павилион на ВДНХ в Москва холографски образ на лунната почва, доставена на Земята – изглеждаше напълно реална.
След това всичко някак рязко заглъхна.
Въпреки това, от време на време има някои съобщения за отделни приложения на холографията тук-там, но нищо, сравнимо с това, което някога е било предсказано …

Какво се е случило? – Впечатлението е, че същата тази холография е попаднала в здравите ръце на военните, които засекретяват всички нейни повече или по-малко интересни приложения …

Има ли доказателства за това? – Най-вероятно да, но меко казано, те са някъде много далеч и “под ключ” …
И тук, донякъде изненадващо, солидно косвено потвърждение на всичко това дойде от прословутите “контактьори”. Те в случая са получили информация, свързана с холографията, направо от първа ръка – небезизвестните Плеядинци …

Последните твърдят, че по същия начин, както при хората напоследък се развива и процъфтява филмовата и телевизионната индустрия, така и при развитите космически цивилизации има силно развита холографска индустрия.

Те създават “холографски вложки – сцени”, които изглеждат много истински, и “ги добавят” в нашата реалност чрез специални “портали”.
Тъй като тези космически същества са били на Земята поне през последните сто хиляди години, те биха могли да използват много пъти “холографски вложки” за собствените си цели, влияещи върху развитието на човечеството …

Холографските сцени, особено създадени в небесата планети могат да имат едновременен ефект върху много хора.

Както съобщават Плеядинците, много, макар и не всички наблюдавани НЛО всъщност са холографски вложки. Нещо повече, не само в нашето време, но и в миналото.

Такива холографски вложки, които могат да се виждат едновременно в различни места на нашата планета, са причината, поради която съществуват много приличащи си религиозни и други подобни истории в различни части на света, където населението никога не е имало физически контакт един с друг.
Те са създавали понякога цяла поредица от взаимосвързани събития, оказвайки огромно влияние върху наблюдателите, и това е било почти невъзможно да се разграничи от реалността.

И точно тук как да не си спомним за толкова впечатляващи, но противоречащи на известната физика и здравия разум събития, като например “спрялото слънце” по време на битката при Гаваон (книга на Исус Навин, глава 10, раздел 12 и 13), ветроходците, които летят в небето, всички видове “битки в небето” и други подобни, които многократно са наблюдавани в миналото, а и не само?

Всичко това най-вероятно са били такива холографски вложки, които на свой ред се състоят от специални “енергийни полета”.
Вие можете да влезете вътре в такава холографска вложка и да я възприемете като абсолютна реалност!
Тези холографски вложки могат да бъдат проектирани в нашата реалност чрез специални “портали”.

За да създадете такива вложки се изискват огромни количества енергия, като процесът включва “сливане на различни измерения.”
В нашите три измерения се предполага, че не съществува тази технология, тя съществува в “други измерения”, и затова има нужда от “сливане на измерванията”.

Каква е разликата между измеренията? – Всяко от тях има “специална честота или начина, по който молекулите се движат”.

На такива холографски вложки са нужни места, където измеренията вече са свързани помежду си, защото оттам им е по-лесно да стигнат до тук.

Или поне така казват Плеядинците …
Изглежда има възможност да се разпознаят такива холографски вложки, но това е много трудно. Те могат да изглеждат малко странни, дори неверни – но това вече е на ръба на усещанията …

Съобщава се, че такива портали има в Северна и Южна Америка, Китай и други части на земното кълбо.
Но за най-гигантския портал се предполага, че е в Близкия изток.

Той е бил използван за много холографски вложки в цялата човешка история, а също се явява и място, където “се срещат много измерения”, и през което същества от тях се появяват на нашата планета.
Съобщава се, че благодарение на този гигантски портал (с диаметър повече от 1 000 км) е много по-лесно да се възпроизвеждат холографските вложки в този район.

Нищо чудно, че през последните 40 или 50 000 години именно в Близкия Изток възникват и изчезват много цивилизации, от тук произлизат и много религии.

Предполага се, че в бъдеще там могат да се появят холографски вложки като “пристигащи пришълци”, “връщането” на Христос или някакво друго “божество” или “спасител” и т.н.

И можете да си представите това какво огромно влияние може да има върху хората, живеещи не само в тази област, но и по целия свят!
Плеядинците също съобщават, че по примера на подобна холографски вложка в миналото, което е повлияло на хода на човешката история, е “разпъването на Христос”.

Всичко това е било “разиграно”, но влиза в историята на религиите като реален факт.
Тоест, драмата, свързана с Христос, е холографска вложка.

В действителност, Христос идва на Земята, но не като едно същество, а като група от същества с цел просветление и подготовка на хората към определени промени.

И, за разлика от официалната версия, първоначално идеите на Христос били възприемани много добре …
Но след това е създадена холографска вложка с “разпятие”, за да създаде у хората усещането за страх и насочването на техните умове съвсем не в тази насока, набелязана първоначално …
Тогава, най-вероятно тази холографска вложка не оказва голямо влияние върху съвременниците на събитието, но с течение на времето нейното влияние се оказва повече от значително …

Сега е лесно да си представим какво обширно военно (а и “политическо”) приложение могат да имат холографските вложки или нещо от този род …
Това обяснява и защо сега , повече от половин век след откриването на холографията на всички нас като последно достижение на науката и технологиите ни представят тези примитивни “3 – D” телевизори и филмите с прословутите очила на носа…

И изобщо – не е ли като цяло нашата реалност на тази планета просто една гигантска холографска вложка ? ..

Автор – В. И. Лещьов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s