Надеждата е като чисто синкаво пламъче , което изчезва в “нищото” . Вечна и гореща . Даваща сили , с които преодоляваш съмненията и пречките …

Advertisements

До каква степен е еволюирала една общност или цивилизация ? Възможни са много отговори, както и критерии … Един съществен фактор си остава какви мисловни модели доминират в общностния разум . Палитрата е голяма – от мисъл за оцеляване/приспособяване , до умения за сътворяване и мониторинг на нови галактики