Програмирането на колективния съзнателен човешки разум от страна на тъмните хакери е било толкова мощно, че когато хората се инкарнирали отново, те пак се връщали към същите мисловни модели, които са били програмирани у тях в предни инкарнации. Това се отнася за религията, икономиката и всички аспекти на живота ни и за мен няма съмнение, че същото се случва и днес. Въплъщение след въплъщение хората се връщат към стари модели, които не могат или избират да не престъпват. Все едно обикалят в омагьосан кръг …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s