Структурата на плътността на веществото e подчиненa не само на силите на гравитацията, но също и на измерението на времето, което разполага молекулярните съотношения във веществото.

Advertisements