Сократ, Сенека и Диоген са казали, че времето – това е пространствената същност на Вселената, която присъства навсякъде и въздейства неизбежно върху  енергията на самото пространство. Има разлики в поведението на частиците в изследвания микрокосмос и тези различия се базират на пропорциите на енергията и полетата и затова в света на “нашите пропорции” също са възможни трансформации. Достатъчно е да промените областта на енергетиката и полето над материален обект (макро-частицата – материален обект), за да се проявяват свойства, подобни на неутрино или друга виртуална частица.

Advertisements