Ако сте чувствали необходимост предадете разума си във властта на някой “изъм” или “ство”( християнство, ислям, будизъм, зороастризъм, манихейство, индуизъм….. списъкът може да бъде продължен) , вие сте търсели повод за избор, макар че в повечето случаи избор едва ли е точната дума. През повечето време вие сте били онова, което ви е било казано че сте.