Братя Стругацки са извели един вариант на отношения между различните цивилизации, който е неизбежен, в случай че те се намират на различни нива на развитие. Те са извели термина “прогресорство”, с който се предполага, че представители на развита цивилизация могат да помогнат на стоящите на по-ниско стъпало по възможност да се изкачат на по-високо ниво. Няма спор, че сама по себе си идеята за прогресорството далеч не е идеална ( което са показали в книгите си Стругацки ). Но неоспорим е и факта, че винаги ще се намерят същества, които няма да подминат с безразличие търсещите изход от затворения кръг

Advertisements