Kолкото повече се търси конкретен образ и ефекти към него – толкова по-нискочестотни са енерго-информационните послания