Във всеки етап от развитието на някаква система има т. нар. “точка на монтаж” – космическият пространствено-временен поток, съответстващ на галактическия импулс на еволюцията.