Земята е място сред безкрайното количество други светове, където съществува живот. В тази безкрайност известно количество цивилизации, е еволюирало до такова ниво, че ограниченията на пространството и времето са престанали да ги задържат.

Advertisements

Защита не е нужна !
Пребиваващият в светлината, намирайки се в нея е защитен от бдителността и осъзнатостта , поради което отдалеч забелязва опасностите.
Пребиваващият в мрака също няма нужда от защита, понеже при отсъствие на бдителност и осъзнатост той не е в състояние да се защити , даже и врагът му да е редом до него.