По-високото ниво на честотите води до съединение с пространствата, преход в други реалности . Също така помагат за увеличена светимост на ефирните тела и взаимното им координиране ( подравняване ) . И приближаване и адаптация към вибрациите на Висшия Аз и на Галактиката.

Advertisements