Самата действителност безконечно се наглася към всеки отделен случай. Представете си, че трябва да разкажете на някой извънземен какво се случва, когато човек заболее на нашата планета. Ще му кажете, че обикновено човек вика лекар или отива при лекар, че понякога той може да бъде изпратен в болница, но не винаги; че тогава той вижда в болницата друг лекар, но понякога и същия, и че освен това в случай на злополука често човек вижда първо болницата, после лекаря. . . Всичко това би изглеждало твърде сложно и много смущаващо, докато за нас действителността е проста.Universe map

Advertisements

Издигам символична клада, на която да горят заблудите на религиозната и атеистично-материалистичната пропаганда . В ролята на факел виждам знанията от алтернативната и окултната науки fire_torch_flames

🙂 Koлко е прав някой си проличава след завършека на начинание – той става полковник… или покойник !11221486-stay-on-course-symbol-representing-dilemma-and-concept-of-losing-control-of-onesgoals-and-strategic-

Ние сме осъзнати предимно за „нашата реалност“, защото сме се съсредоточили или сме отнесени към нея. Паралелните вселени могат да достигат до съзнанието ни посредством нашите сънища, екстрасензорните ни възприятия, в медитации или при изкуствено предизвикани ментални състояния.march2920111

🙂 Един признак дали сте хомогенна част от пирамидалната затворена система на съществуване – това е при положение, че ви интересува единствено пътя , който следвате в тази система, а дали това е според изначално заложените проекции и дали няма изкривяване на самата идея за еволюция – това не ви засяга . Съпричастните на пирамидалната система се доверяват напълно на нейната дресировка и не търсят доказателства за противното 393134_3956374117783_942760633_n

Tеории, които смятаме за абсолютни, може да се окажат не толкова верни. Възможно е теориите да са верни само в точно определена среда, при точно определени условия и в малки граници. Ако ги приложим извън тази граница, ще открием разлики. В дори още по-голям обхват те могат да се окажат напълно погрешни и да се разпаднат.Out_of_Limits_by_RandomSearcher

За да опознаеш истински едно явление ( система ) и как протичат процесите в нея е нужно да си едновременно неин наблюдател и част от нея ! eyerays.preview