Maй почва процеса , изписа се цялата преса –

ще има веселба голяма , ако мъглата я няма

Биг Брадър стреля право , но другите знаят –

на почнато дело не се види края

Навсякъде е мястото, за което

сладки песни ми пее сърцето

щом мисля за игричката малка ,

лежаща под земната залъгалка

Ех, наивен Биг Брадърчо лош –

топката цели не този кош 

минават еони , минават, вървят ,

а те пак играят – за кой ли пътOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s