Винаги се радвам при общуване с тези, на които публикуваната от мен информация е интересна, но далеч не винаги имам възможност за он-лайн общуване и бързи отговори. Все пак, освен този, съществува и друг живот с присъщото му “живо общуване”. И това е особено полезно да се напомни на всеки, който с часове се захласва в интернет, напълно излизайки от “живия живот” в полза на виртуалния! Всякакви крайности са признак за фанатизъм и липса на свободно съзнание. А само неговият полет е в състояние да разруши стените на “затвора”, в който прекарваме голяма част от живота си!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s