Това, което някога бе писал Робърт Шекли и се приемаше като фантастика, всъщност се оказа самата истина. Не се ли вижда накъде са тласнати съзнанията на болшинството хора? Прочетете този откъс и няма нужда от многословия…

“-Нека поговорим за вас. – Усмивката стана по-
широка, щом Патис отвори куфарчето си. – Ето я и вашата сметка. Дължите ни двеста и три хиляди долара и двадесет и девет цента, мистър Керин,
включително последаната ви покупка. Толкова ли е?
– Да – отвърна Керин, припомняйки си сумата от своите собствени книжа. – Ето вноската ми.
Той подаде на мистър Патис плик, който агентът провери и пъхна в джоба си.
– И така. Както знаете, мистър Керин, вие не ще живеете достатъчно дълго, за да изплатите изцяло тези двеста хиляди долара, нали?
– Да, не предполагам, че ще живея толкова – отвърна Керин отново.
Той беше само на тридесет и девет, с цели сто години живот пред себе си благодарение на чудесата на медицинската наука. Но при годишна заплата
от три хиляди той пак не би могъл да изплати всичко и едновременно с това да има достатъчно да издържа и семейство.
– Естествено, ние не искаме да ви лишаваме от необходимите ви неща. Да не говорим за изключителните предмети, които ще бъдат произведени догодина.
Неща, които вие не бихте желали да пропуснете, господине!
Мистър Керин кимна. Разбира се, че той искаше нови вещи.
– Но да допуснем, че направим обичайното споразумение. Ако вие просто подпишете договор срещу това, което ще получава синът ви през първите
тридесет години след навършване на пълнолетието му, ние лесно можем да уредим кредита ви.
Патис измъкна книжката от куфарчето си и ги разпростря пред Керин.
– Ако обичате да подпишете тук, господине.

Робърт Шекли – “ЦЕНАТА НА ЖИВОТА”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s