Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

Ето един вариант за значението на думата “Съзнание” – знанието на субекта за съществуването на самия себе си, получено под формата на непосредствен опит, без влиянието на каквито и да било интелектуални или ментални концепции

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s