Mикс от възгледи за относителността на времето

————————————-

Козирев доказал с брилянтни експерименти, че съществуват непознати полета. Той ги улавя от звездите, затваряйки телескопския обектив с непрозрачен капак. Светлината не минавала, а създадените от учения уникални прибори регистрирали потоци от непознати вълни. Те убедително доказали : около нас има тайнствена сила , тайнствени полета . Но те ли са времето ?

“Хващайки” нови полета, Козирев не е могъл да бъде сигурен за техните свойства. Той може единствено да предполага. Едно от тях обаче все пак е потвърдено с блестящ експеримент, убедително показващ, че миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно. Той насочил телескоп с покрит обектив към видима звезда в небето – устройствата регистрирали нови полета. Но всъщност звезди в това място от дълго време не е имало – ние виждаме светлината, която се излъчва преди милиони години. Козирев насочил телескопа в областта на небето, където звездата се намирала в момента, но светлината от нея до нас все още не е достигнала. Приборите показали – има нови полета. Козирев след това се насочва към мястото, където звездата ще дойде едва след милиони години. Отново приборите записват мистериозно излъчване! Накрая Козирев насочва телескопа към район, където звездата не е била и никога няма да бъде. Ето тогава устройствата не са показали нищо. Така Козирев доказва, че новото поле разполага с цялата информация за миналото, настоящето и бъдещето.

————————————–

Съществуват много теории по повод промените в хода на времето. Едно от най-убедителните мнения е на професор Николай Козирев, който по опитен път е доказал, че времето е енергия, в която пребивава Мирозданието. И тази енергия може да променя плътността си на протичане. Според Козирев, ако се промени скоростта на въртене на Слънчевата система, автоматично се променя и времето. Там, където енергията е повече, времето “намалява”, свива се.

————————————-

Козирев в своите теоретични калкулации и експерименти дал насоки за непознато дотогава поле – полето на времето. Чрез него може незабавно и точно да прехвърляте информация в пространството. Данните могат да се предават не само в сегашно време – а и от миналото или бъдещето, но в дифузна форма. Колкото по-малко е енергийната значимост на събитието, колкото е по- далеч във времето, толкова по-неточна е предаваната информация. Козирев не е имал специални биологични знания. Въпреки това, с широчината на мисленето на истински учен, той разбира значението на биологията в изучаването и разбирането на феномена на времето. В една от последните му творби той пише “… свойствата на времето следва бъдат от специално значение в биологичните процеси … Неговият поток и свойства са свързали целия свят в едно цяло и могат да осъществяват взаимодействия на събития, между които не съществуват преки физически връзки, което може да обясни фактите на взаимодействие на биологични обекти , отдалечени и изолирани един от друг. “

—————————–

Усещането за време, присъщо за всеки ни убеждава, че времето се движи от миналото към бъдещето и това движение е необратимо. Но дали има реална оценка, която да отличава миналото от бъдещето ? Експериментите си астрономът Козирев основава на следните разсъждения: “Ако една система се извлече от нормалното протичане на времето, то тя ще бъде в състояние да изпита силата на течението на времето. Чрез анализиране на принципа на причинно-следствената връзка може да се заключи, че ротацията на тялото е механичен способ за извеждането му от обикновеното течение на времето “. Звездите са толкова далеч от нас, че те движейки се в пространството, биха могли да бъдат в напълно различно място от това, което показва идващата от тях светлина. Казано по-просто, те често не са там, където ние ги виждаме. А времето, според Козирев, не се разпространява като светлината, а се появява изведнъж в цялата вселена.

————————————

Военно време, дневно време, стандартно време, лятно време и т.н. показва, че то е изкуствено създадено по определени правила на Земята. В една страна е три часа, а в друга – два макар тя да е съседна на първата. Ако времето беше фиксирано, нямаше да е възможно глупави хора да го променят с глупавите си закони.

———————————–

Ние можем да си представим безкрайната Вселена като дълъг ванилов крем, чиито център по цялата му дължина е запълнен с шоколад. Когато торежем от него пласт, ще получим това, което наричаме “настояще”, “сега”.
Представете си, че шоколадът в центъра обозначава самите нас : тогава бихме сметнали, че нашето парче е единственото съществуващо във Вселената и че предишното и следващото парчета съществуват само като понятия. Тази идея би се сторила смешна за наблюдателя на крема, който знае, че всички парчета съществуват едновременно.
На този пример бихте могли да отговорите, че “аз” не е същият човек, който е започнал да пише това изречение. Аз съм уникален и може би се намирам в явна връзка с всеки от субектите, написали всички предишни думи в този абзац. Въпреки това безкрайните “сега”, независими едно от друго, не биха се оказали разпръснати. Те продължават да съставят структура, те са единно цяло, цял крем без бучки.

Advertisements

Куриози в лъвски дози:

За мен светът на проявеното съзнание в действие не следва да се разглежда в тесните разделителни рамки на “черното” и “бялото”, а да се постави акцент върху неговата многоаспектност!

Подсъзнанието и самовнушението като несъстоятелни хипотези – 1

За тридесет години неуморно изследване в общуването с мъртвите, ние сме изпитали и научили толкова сензационни неща, че на някой може да изглежда невероятно как интелигентни хора – само защото мисленето им е отишло по съвсем различни пътища – биха могли да игнорират тези прости факти за толкова дълго време, лесни за проверка и потвърждение! Излъгване в усещането или просто лъжите в нашите сеанси са напълно изключени. По време на сесиите духовете понякога говореха на чужди езици, напълно непознати на жена ми, използваха се термини и думи, които тя никога не е чувала. Но отново и отново успявахме да установим кой е този дух, който се е явил пред нас и тези факти получиха безброй потвърждения!
Веднъж имах възможност да говоря едновременно с няколко различни духове (общо 21 същества), които говореха чрез жена ми. Повечето от тях ми представиха убедителни доказателства, че те са били нечии приятели и роднини, които познавах в техния земен живот. Като цяло те говореха на шест различни езика, докато жена ми говори само шведски и английски.
Тринадесет различни духа бяха изгонени от един пациент, г-жа А., дошла при нас от Чикаго, и ние им позволихме да се обявят чрез жена ми. Седем от тези духове бяха идентифицирани от майката на пациентката, г-жа Х. У., като познати и приятели, които тя познаваше добре, докато са били живи.
Един от тях е свещеник, някога пастор на Методистката църква, на която мисис Х. У. е била енориашка, умрял преди девет години в инцидент с влак, но все още не осъзнаващ този факт. Сред духовете беше нейната снаха. Имаше три възрастни жени, стари приятели на семейството, а още и син на съседите и свекърва на пациента. Жена ми не беше позната с никой от тях.
Г-жа Х. У. имаше дълъг и подробен разговор с всеки отделен човек, като всички говореха чрез жена ми. Г-жа Х. У. потвърди всички многобройни данни и изявления на тези духове, че те съответстват на реалността и усърдно ни помогна да обясним на духовете каква промяна се е случила с тях и как са довели дъщеря й до състояние на притежание. Тази пациентка сега е напълно здрава. Занимава се с музика и напълно отговаря на всички норми на семейния и социалния живот.
Друг случай ясно показва, че психозата наистина може да бъде прехвърлена от пациента на медиума и доказва невъзможността на факта, че „подсъзнанието“ или „раздвоената личност“ на медиума може да играе някаква роля в това.
Една лятна вечер бяхме призовани в апартамента на г-жа М. Тази високообразована дама, изключителен пианист, страдаше от нервно изтощение поради твърде големи социални задачи, които й бяха поставили. В продължение на шест седмици тя от време на време имаше пристъпи на насилие, Никой не можеше да се справи с нея и лекарите не можеха да я успокоят по никакъв начин. Нуждаеше се от постоянен надзор, така че при нея имаше сестра през деня и нощта.
Намерихме пациентката в леглото. Първо плачеше като обидено дете и след това изпищя от ужас:
“Матила, Матила!” Внезапно тя започна да раздава удари надясно и наляво, сякаш се бореше с сянка. В същото време тя говореше, диво обръщайки очи, смесвайки английски и испански (в нормално състояние никога не говореше испански). Благодарение на медиумната дарба, жена ми веднага разбра какво става. За нея стана ясно, че това е случай на обсебване, което неочаквано бързо беше потвърдено: когато жената, която вече носеше палтото си и възнамеряваше да напусне, все още стоеше в подножието на леглото, тя внезапно изпадна в дълбок сън. Настанихме я на дивана в музикалната зала, където после говорих два часа с различни духове, които жена ми привлече директно от пациентката.
Имаше три духа – момиче на име Мери, нейният поклонник – американец и негов мексикански съперник. И двамата мъже бяха страстно влюбени в това момиче и също толкова страстно се мразеха един друг. Разгневен от ревност, единият от тях убива момичето, а после съперниците в ожесточена битка се убиват един другиго.
Никой от тях не осъзнава, че са „мъртви“, защото Мери, плачеща и ридаеща, каза (чрез жена ми): „Мислех, че са се убили, но те са живи и никога няма да спрат да се бият!” С други думи, тази трагедия на любовта, омразата и ревността не свършваше с физическа смърт. Без да са наясно с промените в състоянието си, тримата починали, попаднали изведнъж в духовната атмосфера на пациентката, продължили да се борят и да спорят. Тъй като нервната съпротива на пациентката беше изключително ниска, духовете, един по един завладявали тялото й. Така възникват тежките разстройства, които нито лекарите, нито медицинската сестра могат да обяснят.
Беше доста трудно да се убедят тези три духа, че са загубили земните си тела; но в крайна сметка те осъзнаха сегашната си позиция и нашите невидими сътрудници ги отведоха.
Междувременно пациентката стана от леглото и започна съвсем разумен разговор с изненаданата медицинска сестра, спокойно крачейки из стаята. Но скоро тя отново легна и каза: “Тази вечер ще спя добре”. Тя заспа без обичайните хапчета за сън и спа спокойно през цялата нощ.
На следващия ден сестрата я заведе в нашия дом. Освободихме сестрата и отменихме предписаните за нея лекарства. След сеанса с електротерапията пациентката обядва с други пациенти в общата трапезария, а вечерта участва в домашен концерт, организиран в хола ни.
На следващия ден друг особен дух беше изгонен от нея. Беше малко момиченце, което загинало при земетресението в Сан Франциско. То постоянно плачеше, защото, както каза „ се е изгубила в тъмното”. Утешихме момичето възможно най-добре и тя веднага бе поета от нашите духовни приятели, за които е била недостъпна, докато е била в аурата на пациентката, предразположена към медиумизъм.
Няколко месеца лечение, покой и почивка позволиха на пациентката да се върне у дома и да започне отново нормален живот.
Преживяхме един от най-ранните случаи на обсебване в Чикаго на 15 ноември 1906 година. По време на една от нашите сеанси съпругата ми, която внезапно бе завладяна от някакъв чужд дух, падна на пода и лежеше в безсъзнание известно време. Когато най-накрая заседналият в нея дух започна да се осъзнава, той се държеше така, сякаш беше в силна болка, казвайки: “Защо изпих толкова малко карболова киселина? Искам да умра, натежа ми от този живот!”
Със слаб глас се оплакваше от непроницаемата тъмнина около него; не можеше да види електрическата светлина, която го удряше в очите. Духът прошепна тихо: „Моят беден син!“ – и когато го подтикнахме да ни каже кой е, отговори, че името му (й) е Мери Роуз и тя живее в Чикаго на Саут Грийн Стрийт, номер 202 – тогава напълно непозната за нас улица.
Отначало починалата не можеше да си спомни коя е датата днес. Но когато я попитаха дали днес е 15 ноември 1906 г., тя отговори: “Не, това е следващата седмица”. Нейният живот бил изпълнен с жестоки разочарования, тя страдала от хронична стомашна болест и накрая решила да сложи край на безнадеждното си съществуване, като взела отрова.
Отначало не можеше да разбере, че е успяла да убие само смъртното си тяло. Защото – както повечето самоубийци – тя не знаеше, че животът е неразрушим и затова не знаеше нищо за реалността на задгробния живот. Когато разговаряхме с нея за истинската цел на живота, че целият жизнен опит, както и всички страдания имат дълбок смисъл, тя бе обзета от угризения и се помоли за прошка. Тогава очите на тази душа се отвориха и тя видя, първоначално все още неясно, фигурата на баба си, която беше дошла да я вземе със себе си в света на духовете.
На базата на това, което покойната ни разказа за своето местожителство, направихме запитвания и всичко беше потвърдено. На посочения адрес наистина е живяла жена на име Мери Роуз. Нейният син също живее там, той ни казва, че майка му е откарана в болницата “Кук Каунти”, където е починала миналата седмица.
В отговор на нашето запитване до болницата получихме допълнително потвърждение на казаното от починалата. Изпратиха ни копие от записа в списъка на пациентите:
Болница “Кук Каунти”, Чикаго, Илинойс
Мери Роуз,
предадена на 7 ноември 1906 г.,
починала на 8 ноември 1906 г.,
отравяне с карболова киселина,
№341106.
Следващият случай отново ще потвърди, че често е възможно да се установи недвусмислено идентичността на духа.
Г-жа Фл., пациенка, която лекарите считаха за напълно лишена от разум, преди болестта била образована дама, приятна и спокойна. Сега тя станала много буйна и упорита, непрекъснато ругаеше и размахваше ръцете си с такава сила във всички посоки, че бяха нужни няколко души, за да я успокоят. Понякога тя изпадаше в тежко безсъзнание и имаше припадъци. Тя отказала да яде, твърдейки, че е в контакт с небесните сили и често избухвала с различни вулгарни изрази. Въпреки това, доказателствата за нейното обсебване не са могли да бъдат получени, докато г-жа Фл. веднъж, след като загубвайки дарбата на речта и стенеше безсмислено, не се превърнала в глухоняма.
На този ден един от нашите пациенти беше посетен от негов приятел от съседен щат. Щом се появи този господин, сестрата на мисис Фл. ме информира, че състоянието на пациентката й се е променило отново – сега тя говореше като малко дете. Тази нова промяна беше толкова поразителна, че помолих човека да дойде с мен и да погледне пациента. Той беше напълно непознат за нея, но когато влезе в стаята й, пациентката, сочейки с пръст към него, каза: “Познавам този човек, той винаги ме качваше на раменете си и винаги ми купуваше захарни пръчки. Той ме водеше в циганския табор. Той живееше срещу нас на същата улица и ме наричаше „розова пъпка“. На четири години съм! ”
Мъжът беше изключително изненадан и потвърди всичко, което беше казано. В родния си щат Айова той познаваше такова момиче. Но тя умряла преди година. Мъжът обясни, че много обича децата и всъщност няколко пъти е завеждал момичето с него в циганския табор. А когато й купувал захарни пръчици и тя ги гризяла, той ги вземал, заплашвайки я на шега, че ще извади зъбите й с тези пръчици.
Стана ясно, че привързаността към възрастния приятел привлякла момичето него и в г-жа Фл. то намерило инструмент, чрез който можеше да обяви присъствието си.
Пациентката беше освободена от нея, а след това постепенно и от други същества, от които бе обсебена. Тя напълно се възстанови и няколко месеца по-късно била призната от съда като напълно дееспособна и получила правото да подписва документи.
Друг подобен инцидент се случи с госпожа О., готвачка в ресторант. Тя забелязва странното поведение на една от сервитьорките. Сервитьорката явно страдала от измама в усещанията и халюцинации, а госпожа О. я доведе при мен на визита. След сеанса с електротерапията пациентката заяви, че се чувства много по-добре и се прибра у дома. Но същата нощ госпожа О. преживява някакво необяснимо състояние, което я държало будна. Това състояние на тревожност продължава до десет сутринта на следващия ден и след това преминава. Вече била приготвяла масата за обед, когато внезапно се разтревожила и започнала да къса косата си и да заплашва да си сложи край на живота.
Обадиха ми се и когато пристигнах, намерих госпожа О. в състояние на пълна лудост. Тя се оплакваше, че някаква сила я преследва напред-назад и никъде не можеше да намери покой. Предположих, че в нея се е заселило някакво чуждо същество, аз я поставих на един стол и й завързах ръцете, за да предотвратя евентуални ексцесии. След няколко общи коментара духът заяви, че е мъж; но той не искаше да знае нищо за това, че е „умрял“ и че е поразил някаква жена с обсебване.
Каза, че името му е Джак, че е чичо на обърканата сервитьорка и е живял целия си живот като скитник. След много препирни и убеждаване, той започна да осъзнава положението си, обеща да не притеснява никого и да си тръгне. След това г-жа О. веднага си върна ясното съзнание и успя да продължи работата си без тревоги. По-късно сервитьорката потвърди, че наистина има чичо Джак, че той е скитник и наскоро е починал. В този случай г-жа О. е послужила като медиум: обсебването се прехвърля от сервитьорката към нея.
Преди няколко години д-р Лидстън пише в „Чикагски бюлетин“ за пациент, който, без да знае нито френския, нито мелодията на френския химн, съвсем точно пее на френски „Марсилезата“, веднага щом получи доза от хапчета за сън. Д-р Лидстон, който не вярва в продължаването на нашето „аз” след смъртта, обяснява този феномен чрез изразяването на завишено, усилено съзнание или с подсъзнателната работа на паметта! Той сравни това с един случай с един напълно необразован слуга, който в състояние на делириум говори класически латински и то толкова плавно, както неговият работодател, професор-латинист го е говорел през живота си.
В отговор на това, в една статия във вестник отговорих, че такива явления са много чести при медиумните проучвания и заявих, че въпреки всички твърдения на материалистичните учени, такива случаи ясно доказват, че мъртвите продължават да живеят след физическа смърт и могат да се проявят чрез хора с медиумна дарба. Аз също добавих: който знае истината, той ще намери потвърждението й в тези два случая; и тя се състои в това, че този човек, който притежава дарбата на медиум, когато пее на френски е под влиянието на чуждо същество, докато слугата, когато говори латински е обсебен от духа на починалия професор.
Малко след като статията излезе, ме посети човек, за когото беше писал д-р Лидстоун. Той прочел статията и ми каза: „Не знам нито дума на френски, но знам, че духовете ме измъчват до смърт!”
Съвременните психиатри, които обръщат специално внимание на такива картини на болестта като “раздвояване на личността”, “числено размножаване на личността” или “дезинтеграция на съзнанието”, отричат възможността да има изразявания или проявления на духовни същества. В края на краищата, тези личности не показват свръхестествени знания и не твърдят, че самите те са независими създания-духове в смисъла на спиритичните възгледи.
Напротив, нашият опит ни е научил, че абсолютното мнозинство от тези същества напълно не осъзнават, че са преминали в друг свят. Ето защо дори не им се струва, че са станали духове и те по никакъв начин не са склонни да признаят този факт.
В случая с г-ца Бючемп имаше четири различни личности, които последователно се появяваха в пациентката. Д-р Мортън Принс, който докладва за това в работата “Раздвояване на личността”, не казва нито една дума, че наблюдателите-експерти смятат, че е възможно някакви чужди същества да са виновници за тази промяна на личността. И все пак, Сали (Личност № 3) настоятелно подчертава, че тя не е мис Бючемп (Кристин), че нейният ум е много по-различен от този на мис Бючемп! Така например, тя разказва за времето, когато мис Б. все още се учи да ходи и да говори: “Тогава, когато тя, макар и все още съвсем малка, просто се учеше да ходи … помня добре, че нейното мислене съществуваше напълно отделно от моето, но паралелно с него!”
Подобен инцидент се случил и с ученичката Бернис Редик от Охайо, в която нормалното й „аз“ постоянно се преплита с друга личност; тя се наричала „Поли“ и се държала като много невъзпитано дете. Всичко тук показва въздействието на безплътно същество, очевидно несъзнаващо прехода си към друг свят и „привързано“ към госпожица Редик.
Фактът, че тези “личности” са независими същества, е лесно да се докаже чрез създаване на подходящи условия за експеримента и прехвърлянето им в медиума, както ставаше стотици и хиляди пъти в подобни експерименти.
Всеки опит да се обяснят нашите случаи от добре познатата доктрина на подсъзнателното „самовнушение” или като повтарянето на „раздвояването на личността” ще се окаже несъстоятелен. В края на краищата – първо, очевидно е, че в съпругата ми могат да живеят почти хиляда различни личности. И – второ – много е лесно да се прехвърли болезненото състояние на предполагаемо луд човек на жена ми, поради което от пациента изчезват всички прояви на болестта. Така става съвсем ясно, че психичното разстройство е причинено от безплътни същества-духове, чиито личности често могат да бъдат недвусмислено установени.
Хората, които са предразположени към “ясночуване” често страдат от гласовете на обсебващите духове, които постоянно ги измъчват. Това е, което при лудите хора често описват като “слухови халюцинации”! И ако „ясночуващ“ присъства на сеанс, на който изхвърлените от обсебен човек духове се прехвърлят към медиума, тогава често се случват много поучителни откровения.
Пример за това е случаят с г-жа Бъртън, ясночуваща пациентка, която непрекъснато се бореше със своите обсебващи духове, докато, участвайки в нашите сеанси, успя да се освободи от нежеланите си гости. Следните разговори, които аз проведох чрез жена си като среда с духове, най-добре ще изяснят характеристиките на тези толкова различни същества.

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Как ви следят и подслушват, четенето на мисли е реалност

Енергийното информационно въздействие върху биообекти е едно от най-напредналите в науката и техниката. Така нареченото “четене на мисли” става реалност. Това е и колосална опасност за хората.
Става дума за новите открития за Пи-вълни (по точно Р-вълни), които с помощта на специална апаратура позволяват да се четат мислите в мозъка на човека от разстояние. С помощта на генератор на Р-вълни е възможен и обратният процес – програмирането на хората на подсъзнателно равнище. Всеки човек на земята има своя собствена полоса за излъчване на психическа енергия. Настройването на нея може да оказва обратно влияние върху човека според избора на оператора на генератора на Р-вълни. Това напомня на настройката на нужната вълна на радиоприемник. Достатъчно е да се завърти необходимото копче. Какво са Р-вълните?
Според много учени човекът представлява сгъстяване от електромагнитни вълни. Неслучайно в научния свят съществува мнението, че равнището на цивилизацията зависи от това каква честота е могла да достигне. Равнището на научно-техническия прогрес до сега не позволяваше да се достигнат тези честоти, на които работи мозъкът на човека. По-рано и над тезата за аурата на човека се надсмиваха, но сега по света има специални фотоателиета, където всеки желаещ може да я фотографира.
Оказа се, че така нареченият “тънък свят” не само съществува, но е и невероятно сложен и многостранен. Даже “душата на човека” учените вече наричат ИРСИ (информационно – разпоредителна система). Всъщност и до днес учените не знаят с какво човекът се отличава от маймуната, въпреки че разшифровката на генома на човека и на шимпанзето показва в 90 процента еднакъв набор от гени.
Но едва днес науката може да подхожда към честотите на психическата енергия. Р-вълните на тази енергия имат честота примерно от 1040 (степени) херца. А скоростта на разпространението им във вакуума е от порядъка на 1019 (степени) метра на секунда, което е милиони пъти повече от скоростта на светлината. Това не е измислица, а реалност, проверена на практика.
Известно е, че вътрешните органи на човека работят на различни честоти (стомахът на една, бъбреците – на друга, и т.н.). Значи, има смисъл да бъде създадена банка от еталонни честоти на здрави хора и с тях да се лекуват болните. Вече широко се използват така наречените мало-габаритни биопотенцори, оказващи положително влияние в половата сфера на мъжете, създаващи определена честота на излъчване върху съответните с мозъчни центрове.
През 2001 г. беше съобщено, че специазът “Алфа” за обезболяване в случай на раняване в бой използва медальон, който носи на гърдите си всеки боец. Сега той е разсекретен и се продава свободно. Методът на лечението с този нормализатор се основава на корекцията на енергийно информационното състояние на организма, взаимодействието на слабите и свръхслаби полета на различни диапазони със самия човек (всеки биообект). Специалистите предполагат, че усъвършенстването на тези методи е бъдещето на съвременната медицина.
Що се отнася до Р-вълните пред тях се откриват огромни възможности именно в медицината. Преди всичко времето за обучение на човека може да бъде съкратено. Сега за това са нужни около 15-20 години, но този процес може да бъде съкратен със записи върху мозъка на необходимите знания с помощта на Р-вълните. Но този процес може и да е изключително опасен. Няма ли да се повреди по време на учебното биоинсталиране мозъкът на човека.
Генераторите на психическа енергия са двустранно оръжие. От една страна, могат да дадат толкова силен импулс, че човек да умре от силния вълнов удар незабелязано за околните хора. Или може да се извършва планирана психологическа агресия, т.е. психотерор и невидимо информационно насилие над личността, което докарва хората до лудост. Например човек денем и нощем чува музика от съседите, която реално не съществува.
И кой може да каже, че честотните психогенератори вече не съществуват. Поведението на тълпата в София през зимата на 1996г. или в Грузия няколко години по-късно, или масовото полудяване преди 20 години на войниците на Саддам Хюсеин, или някои експерименти сега в Кайро, Тунис, Либия и Сирия подсказват не само наличието, но и използването на такова оръжие. Генераторът на Р-вълни със сигурност може да бъде отнесен към това оръжие.
Всъщност терминът психотронно оръжие се появи неотдавна. Става дума за първите генератори на торсионно поле, които влияят върху психиката и здравето на човека. По този начин по принцип може да се причинява всичко – инфаркти, инсулти, тежки болести със смъртен край.
Не трябва да се изключва и възможността с помощта на Р-вълните да се внедряват в мозъка на друг човек различни реакции и озверяване. Подобно психоклониране е много опасно. Да си представим, някакви притежатели на биоенергийни генератори могат да постигнат контрол над голяма група хора, тяхното зомбиране и овче подчинение. Това ще е пълно психоробство.

Източник – “Строго секретно”

С душите на мъртвите са се свързали чрез интернет (Григорий Телнов)

Петербургските учени изучават устройства, които позволяват да се комуникира с другия свят

Животът не свършва със смъртта на тялото – това вече не е въпрос на вяра, не е една смела хипотеза, а научен факт. Учени от Русия, САЩ, Германия, Швеция и много други страни са били в състояние да установят контакт със света отвъд смъртта с помощта на технически средства.
В отговор потече поток от информация от починали приятели и роднини. “Всички ние живеем с Бог!” – такова съобщение получава кандидата на техническите науки Вадим Свитньов от своя отишъл в другия свят син Митя. Вдъхновени от успеха на Свитньов, хиляди руснаци с помощта на инструментална транскомуникация (така учените наричат техническите методи за комуникация с другия свят) общуват с душите на починалите.
– Ентусиасти използват радиоприемници, компютри и дори се опитват да общуват с другия свят чрез интернет, обяснява Вадим Свитньов. Броят на успешно установените контакти възлиза на няколкостотин.
Първият опит за използване на интернет обаждания за такива контакти е бил на американци. Те започнали мащабен експеримент по пренос на цифрови данни по каналите на известната популярна гласова комуникационна система Skype, която има над 100 милиона потребители. Американският радиоинженер Бил Чапъл (http://www.digitaldowsing.com) създава преносими устройства, които могат да уловят гласове от отвъдното. Те всички са разновидности на генератори на думи и стандартни изречения, в действителност, това е нещо като тесте карти, от което в отговор на въпроса ви се изважда нужната карта. Разработените от Чапъл за компютри и комуникиращи с iPhone и iPod приложения и програми реагират на реч. Чувайки зададения въпрос, те извличат от паметта отговор и дори стандартна фраза. В паметта е “пришит” речник от 2000 думи. Разбира се, скептиците могат да допускат, че някой чрез Skype умишлено предава правилните думи и фрази на лековерните, мистично настроени хора.
Но друго преносимо устройство, изобретено от Бил напълно разбива всякакви съмнения – неговата FM Ghost Box лови радио съобщения. Този приемник бързо превключва честотата на настройване и генерира “вълната на сигнала”, съставена от смес от случайни фрагменти от радиопредавания и шумове от радиоефира, за по-нататъшна обработка на компютър. Изследователят сам може да контролира всеки запис и да го провери за евентуални съвпадения, което изключва всякаква манипулация относно налагане на излъчване от друг човек.

Асоциация
Руските изследователи на инструменталната транскомуникация са се обединили в асоциация РАИТ, начело с кандидата на физическите и математическите науки Артьом Mихеев, на своя уебсайт те представят експерименти на аудиоконтакти с другия свят (http://www.rait.airclima.ru). За да не съм голословен, изпращам съмняващите се там – който има уши, нека слуша. Душите на мъртвите ни чукат на всички врати, което доказва, че те са живи, че земното съществуване не завършва със смърт.
Най-интересния от сеансите на Артьом Mихеев е проведен с участието на доктора на техническите науки Виталий Тихоплав и съпругата му Татяна – учени се осмеляват да попитат контактьорите от другия свят за края на света!
Контактът е установен чрез компютър с операционна система Windows XP и звуков редактор. За задаване на въпроси и като източник на шум с ниско ниво е използван микрофон Genius за Skype. Процесът на транскомуникация се провежда по метода MNTR (авторска разработка на Вадим Свитньов).
Татяна Tихоплав: “С кого разговарям, моля отговорете?”.
Отговор: “Група “Център “- ние сме в контакт!”
(Групата “Център”, която излъчва от другия свят, преди вече е имала контакт с изследователите от Германия Адолф Хомс, Фридрих Maлкхоф и със съпрузите Харш-Фишбах от Люксембург – сега тя се свързва с руските учени – б.а.).
Въпрос: “Кажете ми, това ли е групата “Център “, която се появи на контакт в Германия?
Отговор: “Европа ще помогне”
Въпрос: “Може ли групата “Център ” да стане наш постоянен контактьор?”
Отговор: “Може”.

http://www.rait.airclima.ru

Психологически изследвания – 3

Така че, придобивайки опит, аз и жена ми, в качеството си на медиум проведохме редовни сеанси, в много случаи получихме забележителни доказателства, че безплътните духове са причинители на болезнени състояния. Дори ако пациентите живееха далеч от нас, ние често успявахме да прогоним духовете от техните жертви и с помощта на нашите невидими духовни помощници да ги привлечем в нашия кръг, където им беше позволено да влязат в тялото на медиума. Такива духове често се оплакваха, че са били изгонени. Въпреки това, те нямаха представа, че са умрели и ставайки духове, са обсебили и измъчвали даден човек.
Но ако ние, от една страна, всеки път виждахме, че обсебващият дух, проявяващ се чрез медиума се държи по същия начин, както преди в пациента, а от друга страна, че изгонването му от пациента е освободило последния от мъките, тогава това без съмнение доказва, че изгоненият дух е причината за болезненото разстройство. В много случаи е възможно да се идентифицира недвусмислено самоличността на починалия, който е влязъл в медиума! Благодарение на такова „прехвърляне“ на психичното разстройство към медиума и окончателното изтласкване на обсебващия дух, състоянието на пациента се подобрява. Въпреки това, често е било необходимо да се изгонят не един, а няколко духа от един и същ пациент!
Някой ще се запита защо духовете, напреднали в своето развитие, без да чакат прикрепените към земното души да бъдат поставени в тялото на медиума, не се погрижат за тях и не ги насочат на правилния път? Просто защото много от тези невежи души са напълно недостъпни за напредналите духове, преди отново да им бъде позволено да влязат в най-близкия и напълно съзнателен контакт с земния, материален, телесен свят. Само когато са убедени, че на основата на суровите факти все пак им се е случила голяма промяна, те осъзнават своето положение и се оставят да бъдат заведени към пътя на развитието и възнесението на собствените си души!
Когато такъв неосведомен дух получава възможност да се изразява чрез медиум, този процес служи едновременно на няколко цели. Обикновено този дух, с наша помощ, успява да осъзнае своето положение, а изследователят, който го поучава, обогатява неговия опит. Но в същото време около нас се събират тълпи от други духове, които все още живеят в тъмнината на невежеството, за да могат да извлекат урок за себе си от поведението на техния вече просветлен брат по нещастие и от даденото му поучение.
Въпреки това, много духове се държат така, сякаш са излезли от ума си. Ето защо е много трудно да имаме разумен разговор с тях. Причината за това се крие в инертната догма на вярата, предубеждения и заблуди, които са научили или формулирали по време на земния живот. Много често те са буйни; и когато в резултат на това трябва здраво да хвана медиума за ръцете, за да ги удържа в рамките, те силно протестират.
Но най-накрая осъзнавайки своята позиция, много духове чувстват, че умират и губят властта си над медиума.
Други – глупави и сънливи – искат само едно: да бъдат оставени сами. С такива духове трябва да говорите дълго и сериозно, за да ги събудите, както ще стане ясно по-долу. Често ще се говори за някакъв вид “тъмница”, в която могат да бъдат поставени упоритите духове; така че понякога, обръщайки се към нас чрез медиума, духовете се оплакват, че са в затвор! В съответствие с духовния закон духовете, които вече са осъзнали и разбрали своята позиция, създават за невежите непокорни духове определена среда, която те възприемат като затвор – непроницаема за звук и светлина, като затворническа килия, от която няма изход. Там упоритите духове трябва да останат, докато не дойдат на себе си и не покажат добра воля, за да се подчинят най-накрая, с оглед на промененото им положение на законите на духовното развитие! Седейки в затвора, те не виждат нищо друго освен дефектите и недостатъците на собствената си личност, които – както всичките им дела в земния живот, който са преминали – им се показват в хиляди картини.
Когато жена ми „работи” като медиум, поставяйки тялото си на разположение на безплътни същества-духове, тя винаги се унася в така наречения дълбок транс: очите й са затворени, собственото й съзнание е напълно изключено и през цялото това време тя е в дълбок сън. След това тя не си спомня нищо за случилото се и за казаното по време на сеанса. В интервалите между тези състояния на транс, тя не е изложена на никакви чужди влияния. Тогава тя напълно владее ума си, твърда и уверена в поведението си. И след пълните тридесет години на нашата изследователска дейност, нейното здраве не отслабва и не е претърпяло никакви вредни промени. Тя е постоянно под чуждата защита, осигурена от общността на мощните духове. Те наричат себе си „Съюз на Милосърдието“ и те също ръководят нашата работа, опитвайки се да обяснят на човечеството, че смъртта е просто естествен преход към друг свят и колко важно е да знаем какво се случва с душите на мъртвите след този преход!
Целта на нашата работа е да осигурим от първоизточника надеждни и неоспорими доказателства за реалността на отвъдното. Стенографирахме няколкостотин сеанса, за да дадем на читателя възможно най-точната картина за състоянието на духовете, които се проявяват чрез медиума!

Карл Уикланд – “30 години в света на мъртвите”

Рубриката “Ако щете – вярвайте”:

“Малките юзърчета”, които се смятат за господари на тази реалност са последователни в поддръжката на лостовете за контрол. Подбрани са такива програми, които заобикаляйки съзнанието, отиват на подсъзнателно ниво. След определен период от време програмираното подсъзнание започва да променя генетиката. А когато е изменена генетиката, програмите започват да се предават по наследство. Затова и получаваме все повече уродливи същества. И зли, и алчни, и завистливи, лудо ревниви, инстинктивни собственици на всичко, дори на своите близки и т.н. Сега, надявам се, разбирате защо съвременните медии се опитват толкова старателно да програмират нашето подсъзнание? За да може хората да спрат да управляват живота си чрез съзнанието. За системата е удобно, ако хората живеят само по инстинкти. Те са по-лесни за управление. Всъщност те вече не са носители на съзнание, а живи ходещи компютри…