Растенията – нашите естествени съюзници в борбата с нехуманоидния разум

За все повече хора стават очевидни протичащите на нашата планета изменения на климата, които все по-често водят до най-различни климатични аномалии. И докато някои учени говорят за “глобално затопляне”, а други – за началото на “ледена епоха”, всъщност случващото се на планетата има много по-различен характер. Виждаме, че температурните разлики са все по-големи. Не всичко е наред и с атмосферното налягане. И може би именно този фактор, а не нарастването на въглеродния двуокис има доминиращо влияние върху изменението на климата.
Все пак, във всеки случай всичко това има пряка връзка с хищническото обезлесяване на планетата ни, което особено през последните години е достигнало опасни размери. В същото време, различните езотерични източници споменават, че през древността климатичните условия на Земята са били много по-благоприятни. При по-високо атмосферно налягане е била друга и топлоемкостта на въздуха, което е направило комфортни условия на съществуване на почти цялата повърхност на планетата, а благодарение на по-голямото съдържание на кислород във въздуха животните, растенията и хората са с много по-големи размери, отколкото сега.
Ето какво мнение по този въпрос изказа доктора по философските науки В. Шемшук: “През XIX век налягането е било 1400 mm по живачния стълб. Сега вече за нормално се счита 770-740 .. Тъй като горите са унищожени безпощадно. Те създават потенциално налягане. А това създава и тази атмосфера. Ето например, 2 атмосфери е нормално налягане, т.е. топлопроводимостта на въздуха е висока, а след като има висока топлопроводимост, то е топло и на север. След като там е топло, това означава, че няма лед и тази вода е изпълнила растенията. Тази вода, която сега е концентрирана в ледените шапки. Представете си сега каква маса от растенията е била унищожена на Земята?
Ето, да вземем за пример Луната… Възможно е да се разбере защо Луната е без атмосфера, тъй като няма растения, няма това порциално налягане. Няма обмен. Тъй като самото привличане на планетата няма да удържи точно този газов компонент … А когато има някакъв процес – геоложки, биологично … всеки процес, който предизвиква циркулация на въздуха, тогава има атмосфера. Тогава тя бива привлечена .. Ако няма жива биомаса – геохимична, геофизична, тогава няма атмосфера”.
Характерно е, че не толкова отдавна някои учени заявиха, че Земята губи своята атмосфера и въз основа на хипотезата на Шемшук става съвсем ясно защо. Поради глобалното обезлесяване. Много старателно се опитват да ни внушат, че човечеството води това хищническо разработване на земните недра и обезлесяването. Но нима обикновените хора имат някакъв доход, а и някаква изгода от огромните печалби на транснационалните корпорации? Не, следоватално за това не е виновно човечеството, а паразитният хибриден световен “eлит”, контролиран от нехуманоиден разум.
А в началото на ХIХ век, съдейки по картините на художници от онова време, очевидно е имало някакво катастрофално събитие, при което са загинали почти всички дървета. И най-много то се е отразило на територията на Русия, въпреки че и Западна Европа пострадала. Трудно е да се каже от какво точно е причинено: падането на метеорни потоци или разрушителни оръжия, изгорили дърветата върху земната повърхност. Едно нещо е ясно – дърветата са загинали и вероятно са се променили както състава на въздуха (количеството кислород), така и неговото налягане. И в двата случая това може би е използвано от гущероподобните господари на световния “eлит” против въстаналото срещу него човечество.
И не е случайно, че точно в този период от време са направени много “промени” в официалната версия на историята. Но едновременно с това, всяко споменаване на катастрофално събитие е било изтрито от нея. Единственото нещо, което тя споменава, това е относно 1816 г. като “годината без лято”, което може и да е пряка последица от започналата на планетата “ядрена зима”.
Също така е характерно, че през XX век, в хода на множество тестове на ядрени оръжия отново кислорода изгаря, а обемите на обезлесяването вземат катастрофални размери. Всичко това неизбежно води до спад в атмосферното налягане и последващо изключително неблагоприятно за човечеството изменение на климата. Но ако приемем, че някой умишлено, използвайки слугите си от световния “eлит” изменя климата “за себе си”? И тогава става ясно, че този “някой” няма нищо общо с човечеството. В крайна сметка, за човечеството, тези условия само се влошават.
Но защо ние позволяваме на тези нехуманоидни сили да променят нашата планета “за себе си”? Може би е време да се спрат техните престъпни планове, докато атмосферата не е станала абсолютно негодна за нашия начин на живот? Все пак изгарянето на кислород, промишлените емисии на въглероден диоксид, както и унищожаването на растенията не само води до промяна в състава на въздуха, но също и в атмосферното налягане. Време е да се разбере, че растенията, произвеждащи кислород, са нашите естествени съюзници в борбата срещу нашествениците и тази паразитна сатанинска система, която те са изградили на Земята с помощта на слугите си.
Необходимо е не само да се прекратят всички ядрени опити, но и варварското обезлесяване, да се премине към екологично чисти и евтини енергийни източници, към безгоривна, ефирна технология, която се крие от паразитите, защитаващи интересите на нечовекоподобните си господари. И е нужно активно участие в засаждането и отглеждането на растения – нашите естествени съюзници. Само не ГМО, които не са в състояние за възпроизвеждане и затова толкова грижливо са ни налагани чрез “борците против псевдонауката”, корумпираните чиновници и другите служители на паразитната система, която обслужва интересите на нечовекоподобните господари. Трябва да се отговори със “зелена революция” на всички тайни опити за промяна климата на Земята.