Астрално нападение

Магията, мистиката, екстрасензориката интересуват милиони хора и самият факт на масовостта на тези феномени подразбира ниско ниво на духовност, което, на свой ред води до съответни постъпки. Занимавайки се с езотерика, хората не се замислят за последствията, обикновено предпочитат по-кратки и пределно прости, примитивни пътища за решението на своите проблеми…

В системата на езотеричните знания енергетичният удар представлява умишлено агресивно действие по отношение на друг човек и се отнася към раздела отрицателни енергийни въздействия. Но за да се изясни що е то отрицателно енергийно въздействие, трябва да сме наясно с принципите на енергетичния обмен в природата.
Преди да въздейства върху “обекта”, екстрасенсът изпада в изменено състояние на съзнанието и влиза в контакт с вълнова структура на обекта чрез неговия образ. Енергетичната връзка е връзка от разстояние, когато настъпва обединение на съзнанието на двама души, като при това тя носи едностранен характер. С екстрасенса се свързва не самият човек, а неговият енергетичен образ, с който могат да се провеждат различни операции. Дали са положителни или отрицателни, зависи единствено от намеренията на екстрасенса.

Какъв е механизмът на отрицателното енерго-въздействие?
Когато “агресорът” изпраща на човека отрицателен заряд енергия (програма), този процес протича на най-външното от вътрешните нива – енергетичното. Отрицателният заряд се внедрява в енергетичната обвивка и предизвиква рязко нарушаване на нейния енергиен баланс, десинхронизация на пространствено-вълновата й структура. Човекът преживява това събитие като спадане на общия психофизиологически тонус, чувство на умора, упадък на силите или ако е по-чувствителен – като болезнени усещания в различни части на тялото.

По материали от Интернет